Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
dla pracowników: 7:00-13:00
dla studentów 10:00-13:00.

LOGO IG

pogoda
logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2017/2018

rek_geo rek_gp rek_mpsrek_tirrek_os    

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Trwa rekrutacja w naborze uzupełniającym na studia stacjonarne 1-go stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna i Monitoring środowiska przyrodniczego

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne 1 stopnia na kierunkach Geografia, Turystyka i rekreacjaGospodarka przestrzenna i Monitoring środowiska przyrodniczego
oraz na studia 2 stopnia na kierunkach Geografia i Turystyka i rekreacja.

 Trwa również rekrutacja na studia podyplomowe kwalifikacyjne z Geografii i Przedsiębiorczości oraz na studia 3-go stopnia (doktoranckie).

Informacje o kierunkach studiów wraz z programem i planem studiów znajdują się w zakładce obok – REKRUTACJA. Rejestracja kandydatów odbywa się non-stop poprzez system elektroniczny Uniwersytetu Pedagogicznego (http://www.up.krakow.pl/kandydat), natomiast składanie dokumentów i wpisy są prowadzone według szczegółowego harmonogramu (zobacz tutaj) 

.W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy
na wykład pt:

Procesy kształtowania się korporacji biotechnologicznych na świecie

który wygłosi mgr Marta Boguś (Zakład Geografii Społeczono-Ekonomicznej IG UP).

19.09.2017 godz. 10:15 sala 532 (Instytut Geografii).

W referacie zostanie przedstawiona koncepcja rozprawy doktorskiej i wstępne wyniki badań w związku z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego (pod promotorstwem prof. UP dra hab. Sławomira Kurka i promotora pomocniczego dra Sławomira Dorockiego).

.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.LOGO_KONFERENCJA_DRUK_2017

Szczegóły na stronie konferencji oraz w komunikacie.

Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Religii, Urząd Gminy w Michałowicach, Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.

.

.Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

konkurs slowacja

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konkursie Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej.

Organizatorem konkursu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Narodowym Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce oraz Konsulatem Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie. Patronat nad konkursem obejmuje Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej.
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego na temat Republiki Słowackiej. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.
W linkach zamieszczamy: regulamin konkursu, kartę zgłoszenia i oświadczenie dla rodziców

Koordynatorami działań w ramach konkursu są pracownicy Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: dr Renata Rettinger, dr Joanna Fidelus-Orzechowska oraz mgr Anna Chrobak.

Gorąco  zachęcamy do udziału w konkursie.

Michał ŻemłaNagrody Dyrektora Instytutu Geografii za najlepsze publikacje naukowe w roku 2016

Artificem commendat opus

W dniu 28 czerwca 2017 roku na Zebraniu Pracowników Instytutu ogłoszono wyniki konkursu na Nagrody Dyrektora IG za najlepsze publikacje naukowe pracowników Instytutu Geografii w roku 2016, obejmujące artykuły w czasopismach z listy „A” MNiSW (czasopisma z bazy Journal Citation Reports) i monografie naukowe. Konkurs był prowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Instytutu w dniu 18 listopada 2015 roku. Beneficjentami nagród zostali:

dr Łukasz Pawlik – nagroda I stopnia

dr hab. Józef Kukulak – nagroda II stopnia

dr Mariusz Zieliński – nagroda II stopnia

dr Daniel Okupny – nagroda III stopnia

dr Joanna Zawiejska – nagroda IV stopnia

dr Joanna Fidelus – nagroda IV stopnia

 GRATULUJEMY 

 

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo „Nowa Era” oraz Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” serdecznie zapraszają na:

KonferencjaPRZED2017_zaproszenie_na_ig2które odbędą się w dniach 9-10 października 2017 r. w Krakowie.
Strona internetowa konferencji: www.przedsiebiorczosc.eu

 Informacje o konferencji do pobrania tutaj Cetntralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK Oddział w Krakowie ogłasza II edycję Konkursu im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej. Jej celem jest wyłonienie najlepszych dysertacji poświęconych szeroko rozumianej tematyce gór Polski i świata w kategorii nauk o Ziemi. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione po 1 stycznia 2013 r.  Pismo przewodnie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w załączniku. 

O szczegółach konkursu informuje strona internetowa Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

.Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie serdecznie zapraszają na:

33konfStrona internetowa konferencji: www.przemysl.eu.

 Informacje o konferencji do pobrania tutajNagrody Dyrektora Instytutu Geografii za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2015/16

Labores pariunt honores

W dniu 22 września 2016 roku na Zebraniu Pracowników Instytutu ogłoszono wyniki konkursu na Nagrody Dyrektora IG za pracę dydaktyczną pracowników Instytutu Geografii w roku akademickim 2015/16, opartą o wyniki badań ankietowych studentów studiów stacjonarnych w semestrze zimowym i studentów studiów niestacjonarnych oraz podyplomowych. Konkurs był prowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Instytutu w dniu 20 września 2016 roku. Beneficjentami nagród zostali:

dr Renata Rettinger – nagroda I stopnia

dr Kamila Ziółkowska-Weiss – nagroda II stopnia

dr Joanna Jędruszkiewicz – nagroda III stopnia

dr Anna Delekta – nagroda IV stopnia

mgr Michał Apollo – nagroda IV stopnia

 GRATULUJEMYNagrody Dyrektora Instytutu Geografii za najlepsze publikacje naukowe w roku 2015

Artificem commendat opus

W dniu 10 maja 2016 roku na Zebraniu Pracowników Instytutu ogłoszono wyniki konkursu na Nagrody Dyrektora IG za najlepsze publikacje naukowe pracowników Instytutu Geografii w roku 2015, obejmujące artykuły w czasopismach z listy „A” MNiSW (czasopisma z bazy Journal Citation Reports) i monografie naukowe. Konkurs był prowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Instytutu w dniu 18 listopada 2015 roku. Beneficjentami nagród zostali:

dr Joanna Zawiejska – nagroda I stopnia

dr Daniel Okupny – nagroda II stopnia

dr hab. Danuta Piróg – nagroda III stopnia

dr hab. Tomasz Bryndal – nagroda IV stopnia

 GRATULUJEMY

 Artykuły wydrukowanezaakceptowane do druku w czasopismach z listy „A” MNiSW – 2017 rok

 

Augustowski K., Kukulak J. (accepted). Frost phenomena on texturally heterogenous river banks (West Capathians, Poland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography.

Bąk, K., Kowalczyk, J., Wolska, A., Bąk, M., Natkaniec-Nowak, L. (on-line). Iron and silica enrichments in the middle Albian neptunian dykes from the High-Tatric Unit, Central Western Carpathians: an indication of hydrothermal activity for an extensional tectonic regime. Geological Magazine, DOI: 10.1017/S0016756815001132

Bąk, M., Chodacka, S., Bąk, K. & Okoński S. (accepted). New data on age and stratigraphic relationships of the Czajakowa Radiolarite Formation in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians) based on the radiolarian biostratigraphy in the stratotype section. Acta Geologica Polonica.

Bąk, M., Natkaniec-Nowak, L., Naglik, B., Bąk, K., Dulemba, P., 2017. Organic-walled microfossils from the lower Middle Cambrian sediments of the Holy Cross Mountains, Poland: Possible implications for sedimentary environment at SE margin of the Baltica. Acta Geologica Sinica – English edition, 91: 39-50.

Bryndal T., Franczak P., Kroczak R., Cabaj W., Kołodziej A., The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments: a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland). Natural Hazards (2017) 88:95–120. DOI 10.1007/s11069-017-2858-7

Dobrowolski R., Ziułkiewicz M., Okupny D., Forysiak J., Bałaga K., Alexandrowicz W.P., Buczek A., Hałas S. (accepted). Origin and Neoholocene evolution of spring-fed fens in Wardzyń, Łódź Upland, Central Poland. Geological Quarterly.

Fortuniak, K., Pawlak., W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2017, Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology, 232, 306-318.

Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P. (on-line). Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: Case study of the Czarny Dunajec. Geomorphology, 272: 43-54. DOI:10.1016/j.geomorph.2015.11.003

Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H. (accepted). Revision of river terrace geochronology in the Orava-Nowy Targ Depression, south Poland: insights from OSL dating. Proceedings of the Geologists Association, http://dx.doi.org/1016/j.pgeola.2016.09.004

Phillips, J.D., Samonil, P., Pawlik, Ł., Trochta, J., Danek, P., 2017. Domination of Hillslope Denudation by Tree Uprooting in an Old-Growth Forest. Geomorphology, 276: 27-36.  http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.10.006. 

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., 2017. Permanence of economic potential of cities based on sector development. Chinese Geographical Science, 27 (1): 123–136. DOI: 10.1007/s11769-017-0850-5.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., 2018 (on-line). Central European cities as command and control centers in a time of economic crisis. Acta Geographica Slovenica, xx–xx;  DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.3124.

Ruiz-Villanueva, V., Wyżga, B.J., Zawiejska, J., Hajdukiewicz, H., Stoffel, M. (on-line). Factors controlling large wood transport in a mountain river. Geomorphology, 272: 21-31.  DOI:10.1016/j.geomorph.2015.04.004.

Słowiński, M., Marcisz, K., Płóciennik, M., Obremska, M., Pawłowski, D., Okupny, D., Słowińska, S., Borówka, R., Kittel, P., Forysiak, J., Michczyńska, D.J., Lamentowicz, M. (on-line). Drought as a stress driver of ecological changes in peatland – A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.08.038.                                      Archiwum wydarzeń                                        Nasza koleżanka Joanna Zawiejska uzyskała w dniu 19 czerwca 2017 roku

stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geografia, specjalność geografia fizyczna

 nadany Jej przez Radę Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

GRATULUJEMYMichal_Apollo.Miło jest nam poinformować, że nasz Instytut wzbogacił się o nowego pracownika ze stopniem naukowym doktora.W dniu 21.06.2017 r. po obronie pracy doktorskiej pt.

„Środowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej
(na przykładzie wybranych obszarów Himalajów)”,

której promotorem był prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej),

promotorem pomocniczymdr Suman S. Bhattarai (Uniwersytet Tribhuvan w Nepalu),

recenzentamidr hab. Urszula Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. Maciej Jędrusik (Uniwersytet Warszawski), decyzją Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego, Michał Apollo, pracujący w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych otrzymał stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii.Szanowni Pracownicy Instytutu Geografii UP,

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Dyrekcja Instytutu Geografii UP zapraszają państwa do udziału w integracyjnej, dwudniowej wycieczce na Słowację. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku oraz na stronie internetowej Oddziału www.ptg.up.krakow.pl

Koszty transportu pokryją organizatorzy !!!

Zaproszenie dotyczy wszystkich członków Oddziału oraz geografów i sympatyków z UJ i UP. Zarząd Oddziału liczy na Wasze zaangażowanie i potwierdzenie istnienia wspólnoty geograficznej w związku ze stuleciem istnienia PTG.

Za Zarząd, przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTG w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Geografii UP, 

Józef ŻychowskiDziekan i Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

zawiadamiają, 

że w dniu 21 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Biologii (Kraków, ul. Podchorążych 2,
sala nr 110N, I piętro, nowe skrzydło), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej 

mgra Michała Apollo 

na temat: „Środowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej (na przykładzie wybranych obszarów Himalajów)”. 

Promotor rozprawy:      prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk, (Państwowa Szkoła Wyższa

    w Białej Podlaskiej);

Promotor pomocniczy:  dr Suman S. Bhattarai (Uniwersytet Tribhuvan, Nepal);

Recenzenci:                  dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) recenzja;

                 prof. dr hab. Maciej Jędrusik (Uniwersytet Warszawski) recenzja.

Streszczenie rozprawy (pl),      streszczenie rozprawy (eng)Praca w IMGiW-PIB Krakowie

Oferta pracy w Instytucie Meteorologii i  Gospodarki Wodnej – PIB Oddział Kraków na stanowisku specjalisty w Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju. 
W załączniku ogłoszenie, wymagania i zakres obowiązków na oferowanym stanowisku. 
.


gazeta_wilInstytut Geografii UP partnerem XVII Pikniku Geograficznego: Tarnów, 8 czerwca 2017 roku

Z radością informujemy, że dzięki staraniom naszego pracownika mgr Michała Apollo, Instytut Geografii został partnerem XVII Pikniku Geograficznego, który odbędzie się w Tarnowie w dniu 8 czerwca 2017 roku. Mgr Michał Apollo jest koordynatorem konkursu geograficznego: „Wiedza geograficzna podstawą do zrozumienia świata”, który odbędzie się w ramach trwania Pikniku oraz poprowadzi 2 warsztaty dla nauczycieli szkół gimnazialnych i ponadgimnazjalnych:

• Budowanie sprawnie działającego zespołu jako podstawa sukcesu pracy w grupach
• Debata oksfordzka jako metoda nauczania.

Gościem głównym Pikniku jest podróżnik i pisarz Marek Fiedler. W trakcie Pikniku mgr Michał Apollo i mgr Markek Żołądek (doktorant IG UP) wygłoszą wykład na pt. „Wiedza geograficzna – ‚pierwsza władza’ w podróżowaniu”.
Szczegóły: www.zso.tarnow.pllemk

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy
na wykład pt:

Tożsamość polskich i słowackich Łemków autochtonów – interdyscyplinarne studium porównawcze

który wygłosi mgr Anna Banias (Instytut Geografii UP w Krakowie).

6.06.2017 godz. 10.30 sala 532 (Instytut Geografii).

Podczas odczytu zostanie zaprezentowana koncepcja przyszłej rozprawy doktorskiej oraz dotychczasowe wyniki badań.

.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)SMOG KRAKOWSKA TRADYCJA - plakatKlub Studencki Uniwersytetu Pedagogicznego „Bakałarz” serdecznie zaprasza na spotkanie
z cyklu „Świat w którym żyjemy”.
.
.
Gościem będzie dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), która zaprezentuje wykład
pt. „Smog – krakowska tradycja”.
.
.
  Godz. 19:00, wtorek 30.05.2017
  Klub Studencki „Bakałarz”, ul. Ingardena 4, Kraków
.
  Wstęp wolny
.
.


Dziekan i Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

zawiadamiają, 

że w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 9:00 w Instytucie Biologii (Kraków, ul. Podchorążych 2,
sala nr 110N, I piętro, nowe skrzydło), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej 

mgra Marcina Semczuka 

na temat : „Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego”. 

Promotor rozprawy:   dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie);

Recenzenci:              dr hab. Paweł Czapliński (Uniwersytet Szczeciński) recenzja;

dr hab. Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński) recenzja.

Zawiadomienie Dziekana WGB; Streszczenie rozprawyW Львівський державний університет ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ імені Івана Боберськогоramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy
na wykład pt:

Rozwój turystyki w parkach krajobrazowych województwa małopolskiego i obwodu lwowskiego. Analiza porównawcza

który wygłosi dr Volodymyr Khudoba (Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Wydział Turystyki, Ukraina; uczestnik Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców).

30.05.2017 godz. 10.30 sala 532 (Instytut Geografii).

.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)plakat LIDAR.cdr

Skanowanie laserowe jako narzędzia w detekcji śladów przeszłości

W dniu 11 maja 2017 przedstawiciele naszego Instytutu (prof. dr hab. Roman Soja, dr Witold Jucha i dr Rafał Kroczak) wystąpili w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego prezentując możliwości wykorzystania danych LiDAR w detekcji śladów przeszłości. Zgromadzeni słuchacze wysłuchali referatów dotyczących technicznych aspektów obróbki danych, możliwości wybranego oprogramowania oraz wyników dotychczasowych analiz. Największe zainteresowania wzbudziły prace dr. Witolda Juchy (1, 2, 3), który był kierownikiem zespołu analizującego rzeźbę terenu w poszukiwaniu śladów grodzisk, umocnień, okopów i innych elementów dawnego zagospodarowania zachodnich Karpat. Uczestnicy spotkania w dyskusji wyrazili zbieżny pogląd, że archeologia i geografia na wielu polach działań naukowych wzajemnie się uzupełniają, co daje możliwości wspólnego – komplementarnego rozwiązywania problemów badawczych.

Prelegenci jednocześnie dziękują prof. dr hab. Michałowi Parczewskiemu za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w interesującej merytorycznej dyskusji.

. 

Grant Narodowego Centrum Nauki dla dra hab. Krzysztofa Bąka, prof. UP

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wyniki konkursów ogłoszonych w dniu 15 września 2016 r. Do finansowania zostały zakwalifikowane trzy projekty badawcze realizowane przez pracowników naszej Uczelni.

W konkursie OPUS 12 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) do finansowania zakwalifikowany został projekt,
którego kierownikiem jest 
dr hab. Krzysztof Bąk, prof UP z Instytutu Geografii.

Tytuł projektu: Zapis i przyczyny zmian w zespołach otwornic bentosowych z głębokowodnych środowisk Zachodniej Tetydy w okresach globalnych zdarzeń oceanicznych późnego albu i środkowego cenomanu (środkowa kreda); 01Ne

Kolejna nagroda dla dra Tomasza Padło – tym razem
w prestiżowym konkursie Grand Press Photo 2017. 

Dr Tomasz Padło, pracownik Instytutu Geografii został ponownie nagrodzony
w konkursie fotograficznym, tym razem w prestiżowym Grand Press Photo 2017. Specjalną nagrodę mecenasa konkursu, firmy Nikon otrzymał za zdjęcie zrobione w Iranie nad jeziorem Urmia, do niedawna drugim największym słonym jeziorem świata. 

Grand Press Photo to ogólnopolski konkurs fotografii prasowej
dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, agencjach fotograficznych oraz freelancerów. Organizuje go miesięcznik „Press”. Przewodniczącym jury jest
co roku laureat World Press Photo. Zdjęcia są oceniane
w kategoriach: Wydarzenia, Ludzie, Życie codzienne, Sport, Środowisko, Kultura i rozrywka.

Więcej o konkursie i lista nagrodzonych zdjęć na stronach:

https://grandpressphoto.pl/wszystkie-finalowe-grand-press-photo-2017/

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114883,21831840,grand-press-photo-2017-nagroda-specjalna-nikona,,11.htmlPodziękowania

Dziękujemy panom Marcinowi Pacurze i Marcinowi Kukułce z firmy M3system, którzy już po raz trzeci przeprowadzili w Zerwanej k/Michałowic bezpłatnie warsztaty ze studentami kierunku gospodarka przestrzenna – specjalność gospodarka odnawialnymi źródłami energii.
W tym roku tematyka warsztatów dotyczyła innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa energooszczędnego
i pasywnego. Dzięki warsztatom nasi studenci mogli poszerzyć wiedzę o niekonwencjonalnych materiałach budowlanych
i konstrukcyjnych wykorzystywanych w nowoczesnych technologiach budowlanych. Spotkania z praktykami, zwłaszcza
z młodymi innowacyjnymi przedsiębiorcami, są dla studentów zawsze niezwykle cenne.Instytut Geografii UP na Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 24-27 maja 2017

Uniwersytet Pedagogiczny jest po raz kolejny głównym organizatorem Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Hasłem przewodnim XVI edycji jest W zgodzie z naturą.
Pracownicy i studenci Instytutu Geografii przygotowali bardzo atrakcyjny program. Już dziś zapraszamy do odwiedzenia Festiwalowego Miasteczka Naukowego, które otwarte będzie na Rynku Głównym w Krakowie w dniach od 25 do 27 maja 2017 roku. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w pokazach, konkursach i wycieczce. Nasz program pokazuje poniższa tabela.

Wydarzenie Jakie? Kiedy? Kto prowadzi? Gdzie?
Nauka jest w naszej naturze pokazy, konkursy 25 maja godz. 11-18 Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniw. Pedag. Rynek Główny
Kamień w zabytkach Krakowa wycieczka 25 maja godz. 11-13 dr hab. Anna Wolska, prof. UP oraz Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniw. Pedag. Rynek Główny
Kreatywne zadania typu team-building Impreza estradowa 25 maja godz. 14.45-15.45 mgr Ewa Wieczorkiewicz oraz studenci Turystyki i Rekreacji Estrada – Rynek Główny
Integracyjne Tańce Narodów Impreza estradowa 25 maja godz. 14.45-15.45 mgr Ewa Wieczorkiewicz oraz studenci Turystyki i Rekreacji Estrada – Rynek Główny

Więcej informacji – pod adresem http://festiwalnauki.up.krakow.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMYraj2

Z głębokim żalem informujemy, że 20 maja 2017 roku zmarł prof. zw. dr hab. Jan Rajman – geograf, prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w latach 1987-1990, dziekan i prodziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego w latach 1975–1987. Pracując w Instytucie Geografii od 1958 r. kierował Zakładem Geografii Ekonomicznej. W latach 1984-1990 przez dwie kadencje był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz w latach 1983-1996 członkiem Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.

Profesor Jan Rajman prowadził wykłady i ćwiczenia z geografii osadnictwa i zaludnienia. Pod Jego kierunkiem powstało ponad 430 prac magisterskich i dyplomowych; był promotorem prac doktorskich, autorem recenzji prac habilitacyjnych
i doktorskich oraz opracowywał wnioski w sprawie nadania tytułu naukowego. Prowadził swoje zajęcia dydaktyczne aż do roku 2017.

Owocem Jego badań naukowych jest około 300 publikacji. Kluczowe miejsce wśród nich zajmowały procesy urbanizacyjne oraz studia nad rozwojem miast Polski i świata. Prace te dotyczyły głównie Opolszczyzny, Górnego Śląska i województwa małopolskiego. Profesor opracował również szereg haseł w różnych encyklopediach i słownikach
z zakresu geografii i turystyki. Ważne miejsce w Jego działalności miały prace o charakterze metodycznym. Jeszcze niedawno na swoim instytutowym komputerze w pokoju 436 Instytutu Geografii Profesor uzupełniał kolejny tekst poświęcony geografii osadnictwa.

Profesor Jan Rajman otrzymał nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotą Odznaką PTG, Złotą Odznaką Instytutu Śląskiego w Opolu, Złotą Odznaką za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa oraz Złotą Odznaką za pracę społeczną dla Ziemi Krakowskiej. Został ponadto wyróżniony Medalem Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Medalem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Profesor całe swoje naukowe życie z oddaniem poświęcił pracy w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego. Myślał i wspierał pomocą, dobrym słowem, informacjami nie tylko geografów społeczno-ekonomicznych, ale i wszystkich pracowników oraz swoich studentów. Po przejściu Profesora na emeryturę nadal znajdowaliśmy na biurkach dowody Jego pamięci i żywego zainteresowania nami, naszymi badaniami i otaczającym światem.

Społeczność Instytutu Geografii UP

.

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w czwartek 25  maja b.r. o godzinie 12:20 w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po której nastąpi odprowadzenie  Ś.P. Jana Rajmana na miejsce wiecznego spoczynku. 

Zapewniono możliwość przewozu spod Uniwersytetu Pedagogicznego i z powrotem. Autokar zostanie podstawiony na parking o godzinie 11:00, wyjazd planowany jest na godz. 11:30.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi prof. dra hab. Jana Rajmana Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego wyznaczył czas wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów i pracowników Wydziału od godz. 10:00 do 16:00..

01NeDr Tomasz Padło zwycięzcą konkursu BZ WBK PRESS FOTO w kategorii „Natura”, za fotoreportaż o zanikającym jeziorze Urmia w Iranie.

Organizatorem i mecenasem konkursu jest Bank Zachodni WBK, partnerem technologicznym Fujifilm, a patronami medialnymi: dziennik Rzeczpospolita, TVP Kultura, Polskie Radio PR 1 oraz Interia. Do konkursu przystąpiło ponad 500 polskich zawodowych fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach oraz freelancerów. Wybrano 149 najlepszych zdjęć spośród blisko 8 tys. zgłoszonych na konkurs. Lista nagrodzonych zdjęć znajduje się pod adresem:
http://www.bzwbkpressfoto.pl/17/

GRATULUJEMYW 18martuniramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy
na wykład pt:

Is  the latest Education System a Trojan Horse in Turkey?

który wygłosi Ali Emrah TOKATLIOĞLU (Canakkale Onsekiz Mart University, Turcja)

9.05.2017 godz. 11.00 (po zebraniu wyborczym) sala 532 (Instytut Geografii) 

Latest reforms in recent years changed the education system in Turkey from the roots. How it was and how it is now? What are the differences between them? I, myself, try to explain the situation by describing a Turkish child’s steps in the education system now and before. After a descriptive way of explaining the education period from primary school to higher education, I will argue why I pick this title and why new education system, or at least the perspective of authorities, can be a trojan horse for not only the education system but also the future social life in Turkey. Then I will focus on higher education, especially pedagogical studies
and geography, which departments refer to those and how do we educate teacher in general.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)most_logo_brSzanowni Państwo Studenci i Doktoranci, 

W ramach Programu Mobilności Studentów i Doktorantów (MOST) w dniach od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r.  trwa rekrutacja studentów na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018.

W załączniku pismo przewodnie i plakat programu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://most.amu.edu.plM.Apollo_with_Taleb_Rifai_Sekretarz_Generalny_UNWTO

M. Apollo i Taleb Rifai Sekretarz Generalny UNWTO

Kongres Światowej Organizacji Turystyki dotyczący Etyki w Turystyce

W dniach 27-28 kwietnia 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się
3. Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce, którego organizatorem były Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejska
i Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
W kongresie uczestniczyli Pracownicy Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych: dr Joanna Fidelus, dr Franciszek Mróz, dr Kamila Ziółkowska-Weiss,
mgr Michał Apollo i mgr Anna Chrobak z Zakładu Geologii.

Podczas czterech paneli skupiono się na ocenie możliwości wdrożenia w sektorze turystyki zasad zrównoważonego rozwoju oraz wskazaniu sposobów zmotywowania wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia działań w tym zakresie. Omówiono przykłady dobrej współpracy publiczno-prywatnej w dziedzinie polityki i strategii zapewniającej przestrzeganie praw człowieka, zasad przejrzystości i dobrego zarządzania. Wskazano też naganne praktyki. Prof. Taleb Rifai, Sekretarz Generalny UNWTO (na zdj.) stanowczo podkreślił: trzeba otworzyć oczy i przyznać, że turystyka ma też ciemną stronę, jak seksturystyka, wykorzystywanie dzieci, rozkradanie dziedzictwa narodowego np. Afryki.

Wielu mówców podkreślało, iż turystyka jest prawem człowieka, nie przywilejem [eng. Tourism is a human right and not a privilege].

Sprawozdanie z kongresu autorstwa mgr Michała Apollo będzie publikowane w jednym z najbliższych numerów International Journal of Environmental Studies.

Więcej: www.ethicsandtourism-krakow.orgUczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie odwiedzają Instytut Geografii

W ostatnich miesiącach Nasz Instytut odwiedziło ponad 150 uczniów. Młodzież zapoznała się ofertą edukacyjną Uniwersytetu Pedagogicznego oraz wysłuchała wykładów przygotowanych przez pracowników Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych:
dr Renatę Rettinger i mgr Michała Apollo. 
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie wysłuchali prelekcji dr Renaty Rettinger dotyczącej przemian zachodzących na Kubie
oraz wystąpienia mgr Michała Apollo na temat życia i obyczajów panujących w Singapurze.

Dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie mgr Michał Apollo wygłosił wykład o Singapurze – mieście lwa.

Fotograficzna relacja ze spotkań:
http://www.zsp1.jedrzejow.com.pl/wydarzenia/773
http://www.zso.tarnow.pl/index.php/w-wolnym-czasie/galerie-zdjec/item/648-zajecia-z-elementow-turystyki-klas-ie-i-iie-w-krakowieZwycięzcy Festiwalu Studenckich Kół Naukowych !

Z dumą i radością informujemy, że  Studenckie Koło Naukowe Geografów zajęło II miejsce na Festiwalu Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o Puchar Prorektora ds. Studenckich, który odbył się 25 kwietnia 2017.

Prezentacja pt. „Nauka jest w naszej naturze”. Koło reprezentowali: Paulina Mareczka, Maria Kalwińska i Piotr Cybul.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej na http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/1838-zwyciezcy-festiwalu-studenckich-kol-naukowych

 festiwal kolSzanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego, który odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2017 r. w Klubie „Bakałarz”.

Pragniemy zwrócić uwagę, że w trakcie festiwalu Reprezentanci Koła Naukowego Instytutu Geografii:
Paulina Mareczka, Maria Kalwińska i Piotr Cybul (opieka naukowa dr Daniel Okupny; dr Paweł Struś) wystąpią z referatem: Nauka jest w naszej naturze.

Do pobrania: afisz wydarzenia, prezentacje kół naukowych cz. 1,
prezentacje kół naukowych cz. 2.Spotkanie ze specjalistą - Camino de Santiago plakatSzanowni Państwo,


Z radością informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. w ramach cyklu „Spotkanie ze specjalistą” odbywających się w Klubie Studenckim Bakałarz  nasz Pracownik dr Franciszek Mróz  wygłosił wykład

pt. Camino de Santiago – droga na której »umiera stary człowiek, a rodzi się nowy człowiek!

.

.
   Więcej w aktualnościach na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego
Szanowni Państwo, 

Dyrekcja Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza wszystkie osoby zainteresowane sytuacją geografii oraz podstaw przedsiębiorczości w reformowanym systemie edukacji na panel informacyjno-dyskusyjny, poświęcony podstawie programowej do tych przedmiotów dla szkoły ponadpodstawowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.04.2017 r. (wtorek) w sali im. Danka, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w godzinach od 16°° – 18°.

Ramowy plan spotkania:

16.00 – 16.15: Powitanie, słowo wstępne – dr hab. Józef Żychowski, prof. UP

16.15-17.15: Koncepcja podstawy programowej z geografii i podstaw przedsiębiorczości – raport z prac zespołu ekspertów zajmujących się przygotowaniem podstawy programowej – dr Tomasz Rachwał

17.15-18.00: Dyskusjalogo

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika urządza wykład pt.: 

„ANTROPOCEN – NOWY OBIEKT BADAŃ PRZYRODNIKÓW?”

który wygłoszą prof. dr hab. Marek Michalik (Uniwersytet Jagielloński)
i dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik prof. UP( Uniwersytet Pedagogiczny )

we wtorek 25 kwietnia 2017 r., o godzinie 18:15 w sali 0.42 Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP), ul. Gronostajowa 5 (Kraków). Afisz wydarzenia do pobrania tutaj.  baner otwarcie Aleja Podróżników

Instytut Geografii UP patronem
Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców:
Kraków, 22-23 kwietnia 2017

Z wielką radością informujemy, że dzięki staraniom naszych Pracowników: mgr Michała Apollo, dr Renaty Rettinger, Instytut został patronem imprezy: Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców, która odbędzie się w Krakowie w dniach 22-23 kwietnia.

Pragniemy podkreślić, że Studenci Instytutu Geografii, pod opieką wymienionych Pracowników oraz studenta Rafała Lasyka, przygotowali wszystkie biogramy uhonorowanych podczas tego wydarzenia osób.

W pracach brali udział: Adrian Sędziak, Agnieszka Ignatowicz, Agnieszka Pawlik, Agnieszka Wciślak, Aleksandra Kalita, Aleksandra Pawlicka, Alisa Kosenko, Aneta Stawowczyk, Anna Cisowska, Anna Pakos, Anna Wójcik, Anton Sluka, Arleta Ćwikła, Izabela Nędza, Jakub Bujak, Joanna Iwan, Joanna Nalepa, Joanna Sporek, Józef Kruczyński, Kacper Szczygielski, Kamila Maj, Kamila Zabawa, Karolina Kusyk, Katarzyna Pożdał, Katarzyna Rembisz, Katarzyna Tybor, Kinga Truty, Magdalena Brodzińska, Magdalena Łabuzek, Magdalena Pająk, Magdalena Pobożniak, Marta Cieślik, Marta Sakiv, Martyna Knapik, Natalia Osika, Paula Oborska, Piotr Woźniak, Rafał Lasyk, Weronika Rachwał.

Szczegóły wydarzenia znajdą Państwo na stronie: https://klubpodroznikow.com/konkursy/97-inne/1186-aleja-podroznikow.

Zapraszamy do udziału w imprezie.Przewodniczący Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 20 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 18.00 w sali 24 im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na referat  dr Józefa Partyki 

pt.: „Obszarowa ochrona przyrody w Polsce i udział w niej geografa

          Przewodniczący Komisji

     /-/ Prof. Kazimierz Krzemień 

Szanowni Państwo Pracownicy Instytutu Geografii UP

Zapraszam na spotkanie dyskusyjne nt. „Czym jest znaczące osiągnięcie naukowe w rozumieniu tego zapisu w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”. Interpretację tego zapisu przedstawi prof. Roman Soja. Spotkanie odbędzie się we wtorek 11.04. ok. godz. 12-tej w sali 532, tuż po zebraniu wyborczym. Jest ono skierowane do wszystkich pracowników; proszę o obowiązkowe przybycie adiunktów.

Chciałbym przypomnieć, że tego samego dnia o godz. 9.30 w s. 532 będzie spotkanie z przedstawicielem firmy Ubezpieczeniowej w sprawie ubezpieczenia OC obejmującego zdarzenia w czasie ćwiczeń terenowych prowadzonych poza uczelnią.

Krzysztof BąkFinał I Małopolskiego Konkursu
Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej

W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbył się uroczysty finał I Małopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej organizowany przez Zakład Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii. W finale uczestniczyło 54 uczniów z małopolskich szkół ponadgimnazjalnych.

Zwycięzcy konkursu:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI miejsce: pani Zuzanna Macek (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera
w Gorlicach); 

II miejsce: pani Wioleta Kuchnia – (Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu);

III miejsce: pan Kacper Wolas (PZ nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach).

Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim uczniom biorącym udział w rywalizacji. Dziękujemy opiekunom za przygotowanie merytoryczne uczniów. Pełna fotorelacja
i szczegóły w naszej Galerii oraz w mediach.Instytutowa Komisja Wyborcza informuje:

11.04.2017 (wtorek) – godz. 10.30 – s. 532 – odbędą się wybory członków nowej Rady Instytutu wśród adiunktów, asystentów, pracowników naukowo- i inżynieryjno- technicznych oraz administracyjnych. Skład nowej Rady Instytutu z tej grupy pracowników będzie liczył łącznie 9 osób.

25.04.2017 (wtorek) – godz. 10.30 – s. 532 – odbędzie się wyłonienie kandydatów na Dyrektora Instytutu Geografii; dokonuje tego nowo wybrana Rada Instytutu (samodzielni nauczyciele akademiccy + 9 przedstawicieli z grupy adiunkci, asystenci, pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni, administracyjni + 6 przedstawicieli grupy doktorantów i studentów).

9.05.2017 (wtorek) – godz. 10.30 – s. 532 – wybory zastępców nowego Dyrektora Instytutu Geografii oraz (ewentualnie) wybory uzupełniające do Rady Instytutu.

Regulamin wyborczy do władz instytutów oraz aktualny Statut Uczelni jest dla osób zainteresowanych szczegółami dostępny na stronie naszej Uczelni.

Komisja Wyborcza w Instytucie Geografii UP 

czechy okiem studenta1Konkurs Fotograficzny: CZECHY OCZAMI STUDENTA został rozstrzygnięty. Oto nagrodzone zdjęcia:

Nagroda główna – Angelika Madura: „Jan’Bańka’Hus” za próbę uchwycenia ducha miasta z wielką historią w tle.

Wyróżnienie – Anna Cisowska: „Katedra Świętych Wita, Wacłąwa i Wojciecha” za porządek kompozycyjny i twórcze wykorzystanie światła zastanego.

Wyróżnienie – Ewa Lipka: „Twarz” za czystość kadru i linie go porządkujące. 

Wyróżnienie internautów – Michał Maciuszek

Nagrodzone prace można zobaczyć na naszym profilu https://www.facebook.com/InstytutGeografii/

.

  

Z radością inforpacacal1mujemy, że nasz pracownik dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys,  otrzymała stypendium typu  Invited Foreign Researcher
w Blaise Pascal University w Clermont-Ferrand we Francji.

Serdecznie gratulujemy!

.Scyntylometria-1

.

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

„Scyntylometria w badaniach klimatu miasta” 

który wygłosi dr Mariusz Zieliński(Instytut Geografii UP)
04.04.2017 godz. 10.30 sala 532

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz).

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Beznazwy-1
Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konkursie Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej.

UWAGA: zmiana terminów konkursu. Nowe terminy – termin zgłoszeń upływa 15 marca 2017 r. Termin konkursu – 4 kwietnia 2017 r. 

Organizatorem konkursu jest nasz Instytut Geografii we współpracy z Czeską Centralą Ruchu Turystycznego (CzechTourism). Patronat nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat Republiki Czeskiej. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane drogą elektroniczną; prosimy o dołączenie skanu karty zgłoszenia i oświadczenia. Termin zgłoszenia upływa
15 marca 2017 roku. Konkurs odbędzie się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w dn. 4 kwietnia 2017 r. 

W poniższych linkach zamieszczamy: regulamin konkursu, kartę zgłoszenia i oświadczenie dla rodziców

Koordynatorem działań w ramach konkursu są dr Renata Rettinger oraz dr Kamila Ziółkowska – Weiss, pracownicy Instytutu Geografii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (nowe):

Konkurs odbędzie się 4 kwietnia br. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie , ul. Podchorążcyh 2,  w Audytorium Danka ( I piętro, wejście do Audytorium na wprost od wejścia głównego uczelni).

Informujemy również, że możecie Państwo dojechać z Dworca Głównego, bezpośrednio na Uniwersytet Pedagogiczny tramwajami nr: 4, 14, 24 (z Przystanku ul. Basztowa, przystanek docelowy: Uniwersytet Pedagogiczny, http://www.up.krakow.pl/kontakt ).

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej (nowe) :

1.    10:20 Rejestracja uczestników
2.    10:45 Powitanie uczestników Konkursu i ich opiekunów przez przedstawicieli władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Czechtourism oddziału w Warszawie
3.    11:00 rozpoczęcie pierwszej części konkursu- test wyboru
4.    11:30  przerwa kawowa
5.    12:00 rozpoczęcie drugiej części konkursu- test wyboru, rozpoznawanie obiektów na zdjęciach
6.    12:30 wystąpienia okolicznościowe organizatorów
7.    12:40  uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego na zdjęcia związane z Republiką Czeską
8.    12:50  uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej oraz wręczenie nagród

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie,

Michał ŻemłaAleja Podróżników plansza mała

.

Zakład Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
jest partnerem

Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców,
która powstaje przy ul. Lema w Krakowie.

Mamy możliwość wyboru, kogo uhonorować!
Zachęcamy do głosowania.

Szczegóły znajdują się tutaj.

.tytul-1W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy
na wykład pt:

Badania interdyscyplinarne – między geografią a historią

który wygłosi dr hab. Wacław Cabaj, prof. UP (Instytut Geografii UP)

28.03.2017 godz. 10.30 sala 532 (Instytut Geografii)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)Sumer Work&Travel – program studencki Ambasady Stanów Zjednoczonych. Wyjedź do USA!

Biblioteka Główna zaprasza wszystkich studentów na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Summer Work &Travel” oraz Fulbrighta.
Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Konsulatu Generalnego USA Aaron Luster

Tematyka spotw and travelkania:
• Możliwości studenckich wyjazdów do USA, na podstawie wizy J-1; warunki otrzymania wizy studenckiej J-1; programy typu Summer Work & Travel USA,
• Jak spędzić studenckie wakacje w USA, pracować na legalnym kontrakcie wraz z innymi studentami z całego świata, odbywać praktyki studenckie w USA oraz odbyć podróż życia po Stanach Zjednoczonych
• Oferta stypendialna dla studentów, doktorantów na wyjazd do USA w ramach programu Fulbrighta.

Kiedy i gdzie?
27 marca 2017, godz. 11:00 w Audytorium Danka przy ul. Podchorążych 2 (szczegóły w załączniku).

ZAPRASZAMYDzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego – 17 marca 2017

Drodzy Kandydaci!

Po raz kolejny, specjalnie dla Was, Uniwersytet Pedagogiczny organizuje Dzień Otwarty!
Przed Wami szereg atrakcji – zaskakujące prezentacje, warsztaty i wykłady, zwiedzanie Uczelni (sal oraz laboratoriów), a także spotkania z kadrą dydaktyczną.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Dnia otwartego 
Nie możecie tego przegapić! Czekamy na Was!

Instytut Geografii przygotował specjalne wydarzenia:

godz. 9.00–14.00

miejsce: ul. Podchorążych 2, aula – stoisko wystawiennicze

 • „Georóżnorodność środowiska” – pokazy wybranych procesów zachodzących w środowisku geograficznym
 • Kreatywne modelowanie balonów
 • Face painting – malowanie twarzy
 • „Foto-ściana” – zdjęcia przybyłych gości na tle przygotowanym przez studentów
 • Flash mob taneczny

godz. 11.00, 12:00, 13:00

miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 536 i 538

Warsztaty geograficzne dla maturzystów:

 • Geologia – cechy makroskopowe skał
 • Pomiary w geografii: hałas, woda, powietrze – praca ze sprzętem
 • Zwiedzanie platformy widokowej na dachu budynku Uniwersytetu Pedagogicznego

Zapisy dla grup zorganizowanych do 10 marca 2017 r. – szczegółowe informacje

Zapraszamy do zapoznania się z programem Dnia Otwartego UP 2017Kolosy 2015 A2 (420×594+3 mm).indd

Pracownik Instytutu Geografii – mgr Michał Apollo jako prelegent na największej w Europie imprezie podróżniczej

Z przyjemnością informujemy, że mgr Michał Apollo w ramach 19. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów: KOLOSY, które odbyło się w Gdyni w dniach 10-12 marca 2017, poprowadził seminarium na temat: Katastrofy naturalne – praktycznie.

.

.

Zachęcamy do zapoznania się z problematyką seminarium: http://kolosy.pl/program-kolosow-za-rok-2016-sala-seminaryjna-gdynia-arena

.opady-J_Jedruszkiewicz

.

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

„Ekstremalne opady w Polsce Centralnej na tle regionu bałtyckiego” 

który wygłosi dr Joanna Jędruszkiewicz (Instytut Geografii UP)
14.03.2017 godz. 10.30 sala 532

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)plakat bal IG
Bal Instytutu Geografii

W imieniu III roku Geografii, Gospodarki Przestrzennej oraz Turystyki i Rekreacji, a także opiekunów tych roczników  serdecznie zapraszamy na I Bal Instytutu Geografii, który odbędzie się 25.02.2017 w Hotelu Studenckim „Piast” (ul. Piastowska 47, Kraków).

Podczas balu przeprowadzone zostaną konkursy: na najlepsze ciasto i na najlepsze przebranie (związane z tematyką geograficzną) – serdecznie zachęcamy Państwa do czynnego udziału.

Tradycyjnie odbędzie się również loteria z nagrodami.
Podczas balu zostaną zaserwowane dania ciepłe, przekąski, kawa, herbata, woda mineralna, soki.

Zapisy na Bal trwają do wtorku 21  lutego, natomiast bilety można kupić do czwartku na V piętrze.

Bardzo liczymy na Państwa przybycie.Przewodniczący Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 17 lutego (piątek) 2017 r. o godz. 12.00
w sali 24 im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie,
na sesję naukową (plik pdf) dotyczącą badań geoarcheologicznych na stanowisku w Rozprzy, k. Piotrkowa Trybunalskiego.

W programie są trzy wystąpienia:

1) dr hab. P. Kittel i dr J. Sikora: Wyniki badań archeologicznych i paleogeograficznych w Rozprzy.

2) prof. dr hab. K. Wasylikowa, inż. Z. Tomczyńska, dr  A. Golyeva i dr hab. A. Mueller-Bieniek: Badania archeobotaniczne wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej i nasypu wału w Rozprzy

3) mgr O. Antczak, prof. S.J. Brooks, prof. S. Elias, dr hab. P. Kittel, prof. dr hab. inż. M. Krąpiec,
dr T.P. Luoto, dr D. Okupny (Instytut Geografii UP), dr D. Pawłowski, dr M. Płóciennik, dr M. Rzodkiewicz,
dr J. Sikora, dr hab. R. Stachowicz-Rybka, inż. Z. Tomczyńska, dr hab. A. Wacnik: Ewolucja paleoekologiczna fosy późnośredniowiecznego gródka w Rozprzy

Przewodniczący Komisji

/-/ Prof. Marek KrąpiecXLIII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 2017 – ETAP OKRĘGOWY 

Wieliczka, 11-12 lutego 2017 r.

Informacja dla uczniów i nauczycieli: KO Kraków – program zawodów – Wieliczka

Szczegółowe informacje na stronie www.pckziu-wieliczka.pl/

.W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy nawetlands day-2017-2 sesję naukową pt.

Mokradła zmniejszają ryzyko katastrof
w ramach Światowego Dnia Mokradeł,

na której zostaną wygłoszone cztery 20-minutowe referaty:

1/ Piotr Kittel (WNG Uniwersytet Łódzki, SAS): Co robił człowiek neolityczny na bagnach? Czyli o badaniach geoarcheologicznych i paleogeograficznych nad rzeką Serteyka (80 km na NE od Smoleńska, Zachodnia Rosja).

2/ Adam Michczyński (Inst. Fizyki Politechnika Ślaska, Gliwice): Próba rekonstrukcji zapisu antropogenicznego zanieczyszczenia ołowiem w torfowisku Wolbrom z wykorzystaniem pomiarów składu izotopowego.

3/ Adam Łajczak (IG Uniwersytet Pedagogiczny): Mokradła w Beskidach – typologia, warunki występowania, przykłady.

4/ Magdalena Piotrowska (Inst. Archeol. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań): Zagadkowe studnie ze stanowiska w Kwiatkowie (15 km na NE od Turka) – problemy i perspektywy badawcze. 

31 stycznia 2017 r., godz. 10.00 sala 532

Plakat ze szczegółami seminarium znajduje się tutaj.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)cwikla-mapa

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu środowiska przyrodniczego w województwie małopolskim i świętokrzyskim,

który wygłosi mgr Mateusz Ćwikła (Instytut Geografii UP)
24.01.2017 godz. 10.00 sala 532

Podczas referatu zostaną zaprezentowane wstępne wyniki badań na temat uwarunkowań w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego przez samorząd terytorialny w województwach małopolskim i świętokrzyskim w latach 2006-2015, z uwzględnieniem motywów realizacji określonych inwestycji i przedsięwzięć.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)Przewodniczący Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 12 stycznia (czwartek) 2017 r. o godz. 18.00 w sali 24 im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na którym dr hab. Jacek Szmańda (Instytut Geografii UP), dr Piotr Gierszewski (IGiPZ PAN) oraz prof. Milan Lehotski (IG SAV Bratysława) wygłoszą referat pt.:

Wpływ zapór wodnych na funkcjonowanie systemów fluwialnych na przykładzie zapory
we Włocławku (Wisła) i Gabcikovie (Dunaj). 

          Przewodniczący Komisji

     /-/ Prof. Kazimierz Krzemień

.Szanowni Państwo,

Toczą się konsultacje w sprawie projektu nowej ustawy o Szkolnictwie Wyższym, które prowadzą trzy instytucje, które wygrały konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego opracowanie.

Instytut Allerhanda z Krakowa, przeprowadza takie konsultacje do 30-tego grudnia 2016 r.  poprzez ankietowanie środowiska szkół wyższych (pracowników i studentów). Stosowną anonimową ankietę do wypełnienia w formularzu elektronicznym (on-line) znajdą Państwo w tej zakładce. Są to różne ankiety przygotowane dla pracowników akademickich, administracyjnych, doktorantów i studentów.

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu przygotował szczegółowe rozwiązania dotyczące różnych elementów funkcjonowania Szkolnictwa Wyższego, które również są przedmiotem konsultacji do 10 stycznia 2017 roku, w postaci anonimowych autorskich komentarzy do proponowanych zmian w zakresie 7-miu różnych pakietów regulacji prawnych. Szczególnej uwadze Państwa polecam propozycje zmian w zakresie modelu kariery i awansu zawodowego.

Gorąco zachęcam do wyrażenia opinii na ten temat poprzez wypełnienie w/w ankiet.

Polecam również Państwa uwadze wyniki badań ankietowych na ten temat, przeprowadzone przez CBOS na grupie 500 respondentów (wywiady bezpośrednie; papierowe kwestionariusze) w dniach 23.09-27.10.2016 r.

Krzysztof Bąk

..

Szanowni Państwo,

Od 30 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 toczą się konsultacje w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego podstawy programowej kształcenia ogólnego (w tym GEOGRAFII) dla szkoły podstawowej (Informacje o konsultacjach z MEN-tutaj)

Zwracam uwagę wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Geograficznego, że Towarzystwo jest jedną z instytucji, do których został skierowany projekt Rozporządzenia.

PTGeogr ma prawo wyrazić swoją opinię (uwagi) na ten temat w wyznaczonym terminie do 31 stycznia.

Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej znajdują Państwo tutaj.

Projekty innych rozporządzeń w sprawie innych podstaw programowych są dostępne na stronie MEN pod tym linkiem.

Krzysztof Bąk.LIDAR-fotW ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na serię czterech 15-min. wykładów pt:

LiDAR – nowe spojrzenie w głąb przestrzeni geograficznej,

które wygłoszą: mgr Jarosław Cybulski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), dr Paweł Struś (Instytut Geografii UP), mgr Paweł Franczak (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr Witold Jucha (Instytut Geografii UP) oraz Katarzyna Sidur i Anna Marszałek (Studenckie Koło Naukowe Geografów UP).

10.01.2017 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii).

Szczegóły są zamieszczone na plakacie w pliku pdf.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz).

WARSZTATY  GEOGRAFICZNE  PATAGONIA-2017 – zobacz szczegóły w zakładce STREFA PRACOWNIKA/Informacje Dyrekcji.

..

Environmental Geography of South AsiaStudenci geografii, dyplomanci prof. Romana Soji – autorami anglojęzycznych artykułów naukowych wydanych przez wydawnictwo Springer w monografii „Environmental Geography of South Asia„.

Są nimi: Dominik Gargol, Małgorzata Juszczyk, Maciej Kędzierski i Joanna Nowakowska.

GRATULUJEMY  STUDENTOM  i  PROMOTOROWI.

Tytuły artykułów:
Kędzierski, M., Gargol, D., 2016. Bioclimate of the Andaman Islands and its impact on the lives of the native and non-native populations of the Archipelago. (abstract)
Gargol, D., Soja, R., 2016. Spatial and temporal variations of rainfall in the southern part of the Meghalaya Plateau. (abstract).

Soja, R., Juszczyk, M., Nowakowska, J., 2015. Rainfall structure for Cherrapunjee and Mawsynram in northeast India. (abstract).

Zobacz pełny spis treści tej monografii..

Miło jest nam poinformować, że w dniu 21 grudnia 2016 roku, decyzją Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego, nasz nowy pracownik Pan Witold Jucha otrzymał stopień dr Nauk o Ziemi w zakresie geografii, broniąc pracę doktorską pt.

Zmiany przestrzenne środowisk podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XIX i XX wieku i ocena możliwości ich renaturyzacji” (streszczenie_pracy),

napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Soji (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

i pozytywnie ocenioną przez dwóch recenzentów: prof. dr hab. Pawła Jokiela (Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki; recenzja) i prof. dr hab Jana R. Olędzkiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Polska Akademia Nauk; recenzja).

GRATULUJEMY

..

Szanowni Państwo,aniołek

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Niezależnie od naszych poglądów i odczuć, jest to w polskiej tradycji czas, kiedy to zwykliśmy się spotykać, aby złożyć sobie życzenia.

W imieniu Dyrekcji pozwalam sobie zaprosić wszystkich Pracowników i Doktorantów na spotkanie świąteczne, które odbędzie w dniu 20 grudnia (wtorek), w sali 532 o godzinie 10.00.

Szczególnie gorące zaproszenie pozwalam sobie skierować do emerytowanych Pracowników tworzących ważną część Naszej Społeczności Instytutowej.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof BąkW_Wilczynska-Michalik_smogW ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Krakowski smog i inne problemy badawcze 

który wygłosi dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP (Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego)  13.12.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
serdecznie zapraszają na
32. Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”,
która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 r. w Krakowie.
Strona internetowa konferencji: www.industry.up.krakow.pl

32-logo

.Truskawiec-Quirini-Popławski_Łukasz

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Przemiany przestrzenne uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827-2017 – ujęcie modelowe 

który wygłosi dr Łukasz Quirini-Popławski (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP) 29.11.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii).

Referent przedstawi cele, koncepcję i plan badań zaplanowanych do realizacji w ramach konkursu FUGA Narodowego Centrum Nauki w latach 2016-2019.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.STP2016_UP_plakatPracownicy Instytutu Geografii czynnie zaangażowani w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce: 14-20 listopada 2016 r. 

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce grupa pracowników Instytutu Geografii, tj.: mgr Michał Apollo; dr Wioletta Kilar; dr Franciszek Mróz; dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Renata Rettinger pod kierownictwem pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ds. przedsiębiorczości, dra Tomasza Rachwała poprowadziła warsztaty oraz wykłady poświęcone następującym zagadnieniom:

• Diagnoza i trening kompetencji przedsiębiorczych
• Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i proekologicznych uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer
• Odważ się i zrób to sam! Bądź przedsiębiorczym turystą
• Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów w warunkach reformy systemu edukacji w Polsce

Szczegóły program wydarzeń jest dostępny na stronie: https://bks.up.krakow.pl/?page=news&newsid=391
Dr Tomasz Rachwał udzielił także wywiadu Pani Joannie Gąsce (Radio Kraków), dotyczącego znaczenia przedsiębiorczości w różnych sferach działalności człowieka:
http://www.radiokrakow.pl/gospodarka/swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci-w-malopolsce-51923/
oraz koncepcji kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w reformowanej szkole:
http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/przedsiebiorczosc-mocnym-akcentem-w-nowej-podstawy-programowej-programowej-dla-szkol-podstawowych/
Zachęcamy do wysłuchania.

.Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego zaprasza na

publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr Hanny Hajdukiewicz (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie), pt. „Zmiany hydromorficznej jakości rzek polskich Karpat od drugiej połowy XIX wieku; przykłady zmian w skali czasowej i przestrzennej” (streszczenie_pracy)

która odbędzie się w dniu 23 listopada (środa) 2016 r. w sali 110N o godz. 11.00 (nowe skrzydło budynku, I piętro)

 • promotor: dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
 • recenzent: dr hab.inż. Dariusz Ciszewski, prof. AGH – recenzja 
 • recenzent: dr hab inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW – recenzja


GISDay_logo

wwW dniu 16 listopada 2016 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej odbyła się kolejna edycja Krakowskiego GISDay. Interpretację tegorocznego tematu przedstawiło m.in. Studenckie Koło Naukowe Geografów UP, które zaprezentowało instalację Woda wirtualna.

Studenci prezentowali jak skomplikowany jest „cykl obiegu” wirtualnej wody, na przykładzie kilku doświadczeń hydrologicznych. Uczestnicy mogli wziąć udział w quizie, eksperymentach wodnych oraz w prelekcji członka SKNG- Piotra Cybula pt. „Arktyka z niskiego pułapu”.

Dłuższa relacja na stronie SKNG UPSzkolenie w zakresie obsługi nowej aparatury badawczej

W poniedziałek (14 listopada 2016 r.) w pokoju 427 w godz. 9.30-15.00 odbędzie się druga część szkolenia pracowników, dotycząca tym razem obsługi Analizatora wielkości i kształtów cząstek – Mastersizer 3000.

Mastersizer3000

Szkolenie odbywa się w związku z zakupem tzw. dużej infrastruktury badawczej (powyżej 500 tys. zł) w Instytucie Geografii, w oparciu o jeden z przygotowanych przez pracowników projektów badań naukowych, autorstwa dr hab. Jacka Szmańdy, sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to: 

Stanowisko do pomiaru wielkości i kształtu cząstek „na sucho” i „na mokro”, składające się z dwóch urządzeń pomiarowych, tj. analizatora Mastersizer 3000 wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz układu automatycznej wizualizacji i analizy obrazu cząstek – Morphologi G3SE.

Analizator wielkości i kształtów cząstek – Mastersizer 3000 (fotografia po lewej i na środku) – wykonuje automatycznie pomiary uziarnienia i zaokrąglenia ziaren o wielkości od 10 nm do 3,5 mm (metodą na mokro i na sucho). Urządzenie to wyposażone jest w laser He-Ne o długości fali 633 nm i źródło światła niebieskiego LED o mocy 10 mW i długości fali 470 nm, co zapewnia niespotykaną dotychczas rozdzielczość w zakresie submikronowym.

Analizator Morphologi G3SE (fotografia po prawej) dokonuje automatycznego pomiaru wielkości, liczby i kształtu (17 paramertów) cząstek o rozmiarach od 0,5 μm do 10 mm. Dostarcza on i zapisuje obrazy o najwyższej jakości (składające się z minimum 70 pikseli) dla wszystkich zarejestrowanych cząstek. Ponadto umożliwia podgląd rzeczywisty każdej, pojedynczo wybranej cząstki z pola widzenia i wstępną ocenę jej wielkości na podkładzie skali.Przewodniczący Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 10 listopada (czwartek) 2016 r. o godz. 18.00 w sali 24 im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na którym dr hab. Mirosław Żelazny (UJ)  wygłosi referat pt. Wpływ wiatrołomu na zróżnicowanie przestrzenne składu chemicznego wód w zlewniach tatrzańskich oraz na na którym prof. Leszek Starkel (IGiPZ PAN)  odczyta komunikat pt. Paradoksy działalności fluwialnej w systemach młodych gór.

          Przewodniczący Komisji

     /-/ Prof. Kazimierz KrzemieńUprzejmie zapraszamy na seminarium doktorantów w dniu 29 października (sobota) 2016 r. w sali 527, godz. 9.00, na którym mgr Witold Jucha przedstawi autoreferat zakończonej rozprawy doktorskiej pt.: „Zmiany przestrzenne środowisk podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XIX i XX wieku i ocena możliwości ich renaturyzacji”.

Prof. dr hab. Roman SojaDziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego

zaprasza pracowników, doktorantów studentów Wydziału Geograficzno-Biologicznego i gości na wykład Prof. Yasuhiro Kubota (Uniwersity of the Ryukyus, Okinawa), pt. „Macroecological pattern of plant diversity in the East Asia„. Wykład będzie dotyczył zagadnień biogeografii, bioróżnorodności oraz ochrony lasów Azji Wschodniej i odbędzie się 24 października (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali nr 110N (nowe skrzydło budynku przy ul. Podchorążych).

                        Dziekan    

 /-/ dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UPPrzewodniczący Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności

zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 21 października (piątek) o godz. 12.00 w sali numer 26  przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na którym Dr Daniel Okupny (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny) oraz Prof. Ryszard K. Borówka (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński) wygłoszą referat pt. Geochemiczne badania osadów jeziornych i torfowych w Polsce środkowej.

          Przewodniczący Komisji

           /-/ Prof. Marek KrąpiecPrzewodniczący Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 13 października (czwartek) 2016 r. o godz. 18.00 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na którym prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Izabela Sołjan, mgr Justyna Liro wygłoszą referat pt. Tradycja polsko-francuskich relacji geograficznych.

          Przewodniczący Komisji

     /-/ Prof. Kazimierz KrzemieńZakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wraz z Komisją Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwem „Nowa Era” oraz Fundacją „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na
13. Międzynarodową Konferencję Naukową „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych”

połączoną z 9. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości

przed_2016INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Plan inauguracji –  dla I roczników w dniu 3 października 2016

8.30-10.15 Uroczyste Posiedzenie Rady Instytutu – Inauguracja 70. roku akademickiego w Instytucie Geografii (Audytorium im. prof. W. Danka – I p.)

• wystąpienie Dyrektora Instytutu dr hab., prof. UP Krzysztofa Bąka,
• wystąpienia zaproszonych Gości,
• Instytut Geografii wczoraj i dziś – wykład (dr hab., prof. UP Danuta Piróg),
• wykład Inauguracyjny (prof. dr hab. Roman Soja),
• ślubowanie studentów pierwszych roczników,

10.15-12.00 spotkania studentów z opiekunem kierunku studiów

Geografia – studia 1. stopnia; opiekun dr Dorota Chmielowska (sala 434 w Instytucie Geografii – IV p.),
Gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie 1 stopnia; opiekun dr Monika Borowiec-Gabryś (sala 532 w Instytucie Geografii – V p.),
Turystyka i rekreacja – studia 1. stopnia; opiekun dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Audytorium im. prof. W. Danka – I p.),
Geografia – studia 2 stopnia; dr Anna Winiarczyk-Raźniak (sala 527 w Instytucie Geografii – V p.),
Turystyka i rekreacja – studia 2. stopnia; dr Paweł Kroh (sala 524 w Instytucie Geografii – V p.).Institute of Water Engineering and Water Management, Krakow University of Technology
University of Agriculture in Krakow
Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences in Krakow
Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow
Regional Water Management Board in Krakow

 International Conference Towards the Best Practice of River Restoration and Maintenance,

Poland, Krakow, 20th – 23rd September 2016

.Dziekan i Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zawiadamiają, że w dniu 21 września 2016 r. o godzinie 9:00 w Instytucie Biologii, Kraków, ul Podchorążych 2, sala nr 110N, I p. (nowe skrzydło), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Chmielowskiej

na temat „Poligeneza glin na stożku fluwioglacjalnym Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej”.

Promotor rozprawy: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP

Recenzenci: dr hab. Barbara Woronko (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Piotr Gębica (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)logo ptg

27 czerwca 2016 r.  odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 

70 LAT GEOGRAFII W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM 

(Program sesji)

Fotogaleria. Fot. Jakub Żak (student 3. roku TiR)Niniejszym informujemy o wyróżnieniu wyników badań p. dr hab. Danuty Piróg

Artykuł autorstwa Danuty Piróg opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Geography in Higher Education (lista „A” MNiSW, 25 pkt) został wyróżniony jako jedna z najlepszych publikacji w tym czasopiśmie i będzie dostępny nieodpłatnie do 30.06.2016 w wersji pdf na stronie internetowej czasopisma.

Jouenal_of_Geogr_in_Higher_Education

GRATULUJEMYdo ogloszenia

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Stan zachowania
nieużytkowanych dróg górniczych
w Tatrach Zachodnich

który wygłosi mgr Szymon Biały (Zakład Geografii Fizycznej)

21.06.2016 godz. 9.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Distribution of population in Spain. Experiences against rural depopulation and the impact of Lifestyle-Migration in an inland region

który wygłosi Prof. Dr. Raul Lardies Bosque (UNIVERSIDAD ZARAGOZA, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio)

14.06.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Meteorologiczne uwarunkowania koncentracji pyłu zawieszonego w powietrzu
w Krakowie 
oraz próba określenia jego pochodzenia

który wygłosi mgr Bartłomiej Pietras (Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego IG UP)

07.06.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)lososinaW ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Porównanie wyników kartowania osuwisk metodami terenowymi oraz opartymi na lotniczym skaningu laserowym

który wygłosi dr Paweł Kroh (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

31.05.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)galon

Do Instytutu Geografii napłynęło zaproszenie Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Pierwszy Wykład im. Rajmunda Galona, wybitnego geografa związanego z poznańskim i toruńskim ośrodkiem geograficznym. Celem ustanowienia Wykładu jest promocja nauk geograficznych oraz osiągnięć polskich geografów poprzez coroczne przekrojowe wykłady największych autorytetów w tej dyscyplinie. 

Uroczysty Wykład pt.Geografia we współczesnym systemie nauki i dydaktyki, miejsce i znaczenie Toruńskiej Szkoły Geograficznej Profesora Rajmunda Galonaktóry wygłosi Prof. dr hab Andrzej Kostrzewski odbędzie się we wtorek 31 maja o godz. 17:00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegóły w zaproszeniu. Instytut Geografii UP na Festiwalu Nauki w Krakowie 19-21 maja 2016

Uniwersytet Pedagogiczny jest po raz kolejny głównym organizatorem Festiwalu Nauki w Krakowie. Hasłem przewodnim XVI edycji jest Czas i przestrzeń.

Pracownicy i studenci Instytutu Geografii przygotowali bardzo atrakcyjny program. Już dziś zapraszamy do odwiedzenia Festiwalowego Miasteczka Naukowego, które otwarte będzie na Rynku Głównym w Krakowie w dniach od 19 do 21 maja 2016 roku. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wycieczkach, pokazach, konkursach i warsztatach. Nasz program pokazuje poniższa tabela.

 Wydarzenie Jakie?  Kiedy?  Kto prowadzi?  Gdzie? 
 Georóżnorodność środowiska  pokazy  19 i 20-tego g. 11-18  Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniw. Pedag.  Rynek Główny
 Rzeka i jej tajemnice  wycieczka  19-tego g. 10-12 mgr Małgorzata Juszczyk  skrzyżowanie ul. Piastowskiej z ul. Emaus 
 Miasto wędrujące  wycieczka  19-tego g. 10-12  dr Tomasz Padło i dr Paweł Struś Rynek Główny 
 Kamień w zabytkach Krakowa  wycieczka  20-tego g. 11-13 dr hab. Anna Wolska   Rynek Główny
 Tańce, gry i zabawy animacyjne ze  sceny  pokazy 19-tego g. 16.30-17.30 i 20-tego g. 12.30-13.00   mgr Patrycja Litwicka oraz studenci „Turystyki i Rekreacji”  Rynek Główny
 Osady z dna jezior i z torfowisk jako  archiwum zmian środowiska w czasie i przestrzeni  warsztaty  20-tego g. 9.30-11  dr Daniel Okupny Instytut Geografii UP, ul. Podchorążych 2, sala (laboratorium) 536

Więcej informacji – pod adresem http://festiwalnauki.up.krakow.pl/

SERDECZNIE  ZAPRASZAMYŚwiatowy Dzień Ziemi ze studentami Turystyki i rekreacji

JAKUBZAK_8162 - KopiaW dniu 22 kwietnia 2016 r. studenci III roku Turystyki i rekreacji wraz z pracownikiem Instytutu Geografii dr Anną Delektą przeprowadzili warsztaty dla 9 grup dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie (ul. Żabia 20). Warsztaty składały się z 5-ciu części i trwały 7 godzin. W tym czasie dzieci uczyły się jak troszczyć się o Ziemię, rozwiązywały zagadki i quizy o tematyce przyrodniczej, wykonywały eksperymenty fizyczne i chemiczne. Jeden z warsztatów poświęcony był zagadnieniom ekologii i ochrony środowiska.

Dzieci zgłębiały problematykę recyklingu oraz uczyły się jak prawidłowo segregować śmieci, dyskutowały o prawidłowych i nieprawidłowych postawach ludzi wpływających na stan środowiska. Grupy uczestniczyły również w zajęciach plastycznych (np. tworzenie kuli ziemskiej), muzycznych i tanecznych. W warsztatach stosowano metody pedagogiki zabawy, dzięki czemu na twarzach dzieci gościł uśmiech i panowała atmosfera radości. Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna Szkoły wysoko oceniła przygotowanie studentów.

Więcej zdjęć w galerii.Wisłok dolnyW ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

„Zapis młodoholoceńskich powodzi w aluwiach równiny zalewowej dolnego Wisłoka”

który wygłosi mgr Sławomir Superson (doktorant w Instytucie Geografii UP)

19.04 o godz. 10.45 w sali 532

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)Słowenia

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

„Geography in Slovenia”

który wygłosi izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc (University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography)

12.04 o godz. 10.45 w sali 532

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)D_Piróg-2

Z wielką radością informujemy, że po raz drugi w tym roku cieszymy się z faktu pozytywnego zakończenia procedury habilitacyjnej naszego pracownika naukowo-dydaktycznego.

Nasza koleżanka Danuta Piróg uzyskała w dniu 23 lutego 2016 roku

stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geografia, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna

nadany Jej przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

GRATULUJEMYMiło jest nam poinformować, że nasz kolega Tomasz Bryndal uzyskał w dniu 4 lutego 2016 roku stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geografia nadany Mu przez Radę Naukową Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

GRATULUJEMYIMG_20160315_140319323_HDR

Dyrekcja Instytutu składa podziękowanie mgr inż. Szymonowi Okońskiemu i wszystkim studentom za przygotowanie stoiska z ofertą edukacyjną Naszego Instytutu i wszystkich wystaw (ruchomych i stałych) w czasie Dnia Otwartego Uczelni (15.03).

Gratulujemy pomysłów i Dziękujemy za włożony czas i pracę.

 Galeria zdjęć z Dnia Otwartegozobacz tutaj

Zainteresowanych ofertą edukacyjną naszego Instytutu uśmiechem witały studentki 3. roku geografii studiów licencjackich – na zdjęciu od lewej: Dominika Mazur, Paulina Mareczka i Magdalena Mantura.W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Chrobak_A_referat

Potencjał geoturystyczny Podtatrza i możliwości jego rozwoju w oparciu o preferencje turystów

który wygłosi mgr Anna Chrobak (doktorantka w Zakładzie Geologii IG UP)

05.04.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

Podtatrze obejmujące od strony etnograficznej Podhale, Orawę, Liptów i Spisz charakteryzuje się wysoką georóżnorodnością wynikającą z dużych różnic w budowie geologicznej, hydrologii oraz w rzeźbie terenu, występujących na relatywnie niewielkiej powierzchni. Autorka przedstawi potencjał geoturystyczny tego regionu w oparciu o różne modele waloryzacji oraz skonfrontuje go z preferencjami potencjalnych turystów.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

imigr

Młodzież szkolna i akademicka w krajach Grupy Wyszehradzkiej wobec problemu uchodźców

który wygłosi dr Kamila Ziółkowska-Weiss i dr Franciszek Mróz (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

22.03.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

W prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań, których celem było poznanie stanowiska młodzieży w krajach Grupy Wyszehradzkiej wobec problemu uchodźców. Autorzy podjęli próbę poszerzenia badań przeprowadzanych przez Fundację CBOS oraz Dom Badawczy Maison, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej próby zbiorowości, za jaką przyjęto młodzież szkolną i akademicką.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)uplaz

W ramach seminarium doktoranckiego prof. dr hab. Romana Soji zapraszamy na wykład pt.: 

Wpływ ruchu turystycznego na tempo procesów morfogenetycznych w górach,

który wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)

19 marca 2016 r. godz. 9.15 (sobota) sala 527 (Instytut Geografii)

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP w Krakowie

Dnia 15 marca 2016 r.

odbędą się w sali 110N od godz. 9:00

wybory elektorów spośród nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do kolegium do wyboru rektora i prorektorów (6 geografów, 4 biologów) oraz do kolegiów do wyboru dziekana i prodziekanów (9 geografów, 5 biologów).W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Społeczne aspekty rewitalizacji rzek w Karpatach

który wygłosi dr Joanna Zawiejska (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

08.03.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

Zarówno prawo obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i wyniki badań naukowych wskazują na konieczność poprawy stanu ekologicznego rzek górskich. Rewitalizacja rzek wymaga jednak pozyskania społecznej akceptacji dla odtworzenia naturalnego funkcjonowania rzek, a jej brak może być poważną barierą dla realizacji projektów rewitalizacyjnych. Prezentacja dotyczyć będzie społecznego postrzegania rzek, kształtowania pro-środowiskowych postaw w odniesieniu do rzek i możliwości uzyskania społecznego poparcia dla ich rewitalizacji w Karpatach.BIBLIOTEKA INSTYTUTOWA  będzie czynna w miesiącu lutym tylko w wybrane dni i w ograniczonym czasie (szczegóły tutaj).

W okresie przejściowym, Bibliotekę będzie prowadzić samodzielnie Pani mgr Małgorzata Bieda, której dziękujemy za wyrażenie zgody i chęć pomocy studentom i pracownikom Instytutu.D_Chmielowska_referat

 W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych

(w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Poligeneza glin położonych na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej 

który wygłosi mgr Dorota Chmielowska (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

23.02.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

W referacie zaprezentowane zostaną wyniki badań glin w Kotlinie Orawskiej, prowadzone w latach 2010-15, które miały na celu określenie ich zróżnicowania litologicznego oraz warunków ich powstania. logo_erasmusplus

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja  na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, która potrwa do 19.02.2016 r.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.bwm.up.krakow.pl/erasmus-studia/rekrutacja-2015-2016/W ramach seminarium doktoranckiego prof. dr hab. Romana Soji zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz) na wykład pt.: 

Kumaon Himayans

Dolina Pindari (Kumaon, Himalaje) – rzeźba glacjalna i jej współczesna transformacja,

który wygłosi dr hab. Zofia Rączkowska (Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN w Krakowie)

20.02.2016 godz. 9.15 (sobota) sala 527 (Instytut Geografii).

.W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych

(w tym gości z zewnątrz) na sesję naukową zorganizowaną z okazji

Światowego Dnia Mokradeł.

Temat przewodni sesji –Wetlands for our future sustainable livelihoods 

02.02.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

wetlands day-2016

Termin sesji nie jest przypadkowy. Upamiętnia on podpisanie w Ramsar w dniu 02 lutego 1971 roku Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe.

Podczas sesji zaprezentowanych zostanie pięć 20-minutowych referatów związanych z: 1/ postrzeganiem obszarów podmokłych, 2/ problemami ochrony mokradeł, 3/ uwarunkowaniami rozwoju torfowisk i ich antropogeniczną degradacją, 4/ możliwościami rekonstrukcji paleośrodowiskowych oraz 5/ problemami klasyfikacji wybranych typów osadów biogenicznych ze środowisk wodno-błotnych. Referentami będą (w kolejności wygłaszanych referatów): dr hab. Wanda Wilczyńska Michalik (Instytut Geografii UP), dr hab. Wiktor Kotowski (Wydział Biologii UW), prof. dr hab. Adam Łajczak (Instytut Geografii UP), mgr Katarzyna Kajukało (Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM) i dr Daniel Okupny (Instytut Geografii UP).

Szczegółowy program jest dostępny w pliku obok: dzień bagien 2016

Patronat nad tą sesją objęła Konwencja RAMSAR – World Wetlands Day oraz Centrum Ochrony Mokradeł. Z innymi wydarzeniami związanymi z obchodami Światowego Dnia Mokradeł na terenie innych krajów można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.worldwetlandsday.org/Mady Wisły

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych

(w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Litologia, wiek i skażenie metalami ciężkimi aluwiów pozakorytowych Wisły w Tyńcu

który wygłosi dr hab. Jacek Szmańda (Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP)

26.01.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

W referacie zaprezentowane zostaną wyniki interdyscyplinarnych badań nad warunkami sedymentacji mad wiślanych w Tyńcu, prowadzonych w ramach grantu MNiSW przez geografów (Instytut Geografii UP, UJK, UJ, UW), geologów (PIG OK) i fizyków (Instytuty Fizyki AGH, UMK, PAN) w latach 2008-2012. Na tle dotychczasowych wyników badań dotyczących cech litologicznych i skażenia aluwiów metalami ciężkimi (Helios-Rybicka 1983; Helios-Rybicka, Rutkowski 1984, 1987; Macklin M.G., Klimek K. 1992), przedstawione zostaną wyniki badań litofacjalnych, wieku (datowanie OSL w laboratoriach Risø przy Uniwersytecie w Åarhus), koncentracji radioizotopów cezu (137C) i ołowiu (210Pb), oraz skażenia metalami ciężkimi (wykonanych metodą XRF w CLCH PIG).Dyrekcja Instytutu zachęca pracowników do zasubskrybowania Biuletynu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znajdą tam Państwo aktualności związane z naszą pracą dydaktyczną, naukową i organizacyjną, w tym informacje dotyczących spraw studenckich.

Biuletyn jest przesyłany co tydzień w piątki na podany przez Państwa adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości, można ją odczytać bezpośrednio z listu lub pobrać  jako plik (wiadomość jest wtedy sformatowana z załącznikami graficznymi).

Subskrypcja Biuletynu jest możliwa pod tym adresem.

Zobacz ostatni numer Biuletynu MNiSW z roku 2015.Powodzie_błyskawiczne

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich

który wygłosi dr Tomasz Bryndal (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

19.01. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Tematyka referatu będzie dotyczyć lokalnych powodzi, formowanych w wyniku krótkotrwałych i intensywnych opadów deszczu. Referent przedstawi metodę pozwalającą: 1/ wyodrębnić w przestrzeni geograficznej małe zlewnie podatne na formowanie gwałtownych wezbrań oraz 2/ określić ryzyko związane z możliwością wystąpienia powodzi błyskawicznych w polskiej części Karpat.Bieda_M-3

Książki Jej pasją, książki Jej żywiołem – te słowa najlepiej oddają postawę zawodową Pani mgr Małgorzaty Biedy, która po 35 latach wytężonej pracy przeszła na zasłużoną emeryturę.

Podczas zebrania Instytutu Geografii w dniu 12.01.2016. podziękowaliśmy Jej za ogrom pracy, który włożyła w rozwój Naszej Biblioteki, za serdeczność, życzliwością, pomoc i uśmiech, które tworzyły niezwykłą atmosferę Biblioteki – przyjazną dla studentów i pracowników.

Małgosiu, za serce, które włożyłaś w Naszą Bibliotekę z serca Ci dziękujemy!
Pracownicy Instytutu Geografii

. 

Czasopismo naukowe Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

jako kolejnym z czasopism redagowanych i wydawanych przez Instytut Geografii UP, które znalazło się na liście B wykazu czasopism naukowych MNiSW, ogłoszonego 23.12.2015 roku, otrzymując 2 pkt.

Spośród 2212 czasopism wchodzących obecnie w skład listy B MNiSW tylko 8 ma swój profil nastawiony na prace studentów. Spośród nich tylko nasze czasopismo reprezentuje nurt nauk ścisłych i przyrodniczych. Czasopismo zostało założone w roku 2012. Do tej pory ukazały się cztery numery. Od pierwszego numeru, czasopismo jest w Public Knowledge Project/Open Journal Systems. Od 08.12.2015 jest ono indeksowane na Copernicus Jurnals Master List ze znormalizowanym wynikiem 5,39 pkt.

Zobacz ostatni numer czasopisma.

Sukces tego czasopisma nie byłby możliwy bez wsparcia kolejnych Dyrektorów IG oraz opiekunów Koła Naukowego. Szczególne wyrazy uznania należą się tu dr T. Rachwałowi, dr W. Warcholikowi, dr R. Kroczakowi, dr P. Dolnickiemu, dr W. Osuchowi.

Od 1 stycznia 2016 Redaktorem Naczelnym Czasopisma jest dr Daniel Okupny, Opiekun Koła Geografów. W jego imieniu, Dyrekcja Instytutu prosi wszystkich pracowników o wspieranie prac redakcyjnych, szczególnie w zakresie solidnych recenzji artykułów. Przy tej okazji zwracamy uwagę pracownikom, że Koło gromadzi studentów, których ambicje naukowe i oczekiwane kompetencje zawodowe są wyższe niż obowiązujące efekty kształcenia. Zachęcamy przy tym wszystkich pracowników IG do włączenia studentów Koła w swoje indywidulane projekty naukowe i dzielenie się swoim doświadczeniem w pracy naukowo-badawczej.

Zobacz również inne Nasze czasopisma naukowe.St_Lawrence_Coll_Nepal

Współpraca ze St. Lawrence College z Katmandu (Nepal)

W dniach 5-11 grudnia 2015 r. w Instytucie Geografii przebywał z wizytą Pan Krishna Prasad Dotel z Nepalu (Chairman Lawrence Education Network oraz Chief of International Office & Affairs, St. Lawrence College). Celem wizyty było omówienie nowych form współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym i St. Lawrence College (Katmandu) w ramach istniejącego porozumienia o współpracy pomiędzy uczelniami. Pan Krishna uczestniczył także aktywnie w konferencji „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” w dniach 7-8 grudnia 2015. Opiekunem gościa zagranicznego byli mgr Michał Apollo i mgr Marek Żołądek.Dyrekcja Instytutu Geografii

zaprasza wszystkich pracowników Instytutu (obecnych, emerytowanych i pracujących poza Instytutem)

na uroczyste spotkanie przedświąteczne,

które odbędzie się w dniu 15 grudnia (wtorek) o godzinie 10.00 w sali 532Dolnicki_P-foto

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych

(w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Zróżnicowanie przestrzenne grubości warstwy czynnej zmarzliny na obszarze SW Spitsbergenu

który wygłosi dr Piotr Dolnicki (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

08.12. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Tematyką referatu będzie wpływ lokalnych czynników na zróżnicowanie termiczne warstwy czynnej w okolicy Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Zaprezentowane zostaną również wstępne wyniki badań nad związkami pomiędzy termiką gruntu, a procesami stokowymi.

Podczas wystąpienia autor przedstawi ponadto zakres badań realizowanych w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie.31st Conference on International Determinats

for the Development of Industry and Services

Kraków, 7-8 December, 2015

conference websiteErasmus_plus-plakat

ERASMUS PLUS INFO DAY

3 grudnia 2015 – 11:00-13:00 – Audytorium Danka

Sekcja d/s współpracy międzynarodowej naszego Uniwersytetu zaprasza STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW na spotkanie informacyjne dotyczące PROGRAMU ERASMUS+.

W programie spotkania: 

11:00—12:00 prezentacje pracowników sekcji dotyczące wyjazdów studentów oraz spotkanie z byłymi ERASMUSAMI

12:00—12:40 prezentacje studentów zagranicznych dotyczące ich uniwersytetów

12:40—13:00 pytania i odpowiedzi


W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

wykroty_L_Pawlik

Dynamika stoku zalesionego w świetle analizy biogeomorfologicznej – przykład z Sudetów

który wygłosi dr Łukasz Pawlik (Zakład Geoinformacji i Badań Środowiskowych IG UP)

24.11. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Tematyka referatu będzie dotyczyć procesów saltacji wykrotowej (wiatrowałach drzew) i ich skutków geomorfologicznych w domenie stoku zalesionego. Mowa będzie o morfologii wykrotowej, transporcie biogenicznym materiału glebowego i wietrzeniu biomechanicznym regolitu.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład pt:

Mikromorfologia gleb jako narzędzie badań zmian geośrodowiska

który wygłosi dr Anna Budek (Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN)

21 listopada 2015 r. (sobota), sala 527, godz. 9:15-10:00