facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

slowacja

.

 Konkurs fotograficzny „Słowacja okiem studenta”

Weź udział lub zagłosuj na zdjęcia innych
w dniach 25-26 listopada
.
.
Pełny regulamin konkursu znajdziesz tutaj.
.
.
Zapraszamy do udziału. 
.


konkurs slowacjaIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej

27 listopada odbędzie się finał III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej.

Organizatorem konkursu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Narodowym Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce oraz Konsulatem Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie. Patronat nad konkursem obejmuje Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych  na temat Republiki Słowackiej. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada 2019 r.

W linkach zamieszczamy:
  
Koordynatorami działań w ramach konkursu są pracownicy Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: dr Anna Chrobak, dr Joanna Fidelus-Orzechowska, dr Renata Rettinger, dr Matylda Siwek.

Gorąco zapraszamy.

dr hab., Michał Żemła, prof. UPZapraszamy studentów na bezpłatne warsztaty:

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli 

Adresaci: Studenci studiów stacjonarnych UP I i II stopnia specjalności nauczycielskiej, którym w październiku 2019 roku do zakończenia kształcenia pozostało maksymalnie 2 semestry studiów.

Cykl warsztatów prowadzonych przez pracowników UP i praktyków obejmujący zajęcia: Proces nabywania i uczenia się języka 4h, Język polski jako język edukacji szkolnej 6h, Nauczanie uczniów z doświadczeniem migracji w rodzinie-prawne aspekty 2h, Międzykulturowość 4h, Psychologiczne aspekty migracji 4h, Nauczanie synchroniczne 4h, Kultura języka polskiego 6h.

Zadanie praktyczne: przygotowanie i prowadzenie zajęć zdalnych z uczniami polskimi przebywającymi za granicą

Wizyty studyjne: Fundacja Edukacji Polonijnej, Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Więcej informacji na stronie projektu (tutaj).baner1Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Associazione Europea Romea Strata”

logo

W dniu 6 listopada br. w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia „Associazione Europea Romea Strata”. W spotkaniu uczestniczyli: dr Tomasz Rachwał – Dyrektor Instytut Geografii UP, dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii UP) , Aleksandra Grbic (sekretariat Associazione Europea Romea Strata ), Claudia De Zen (sekretariat Associazione Europea Romea Strata), Anna Rzemieniec – Kierownik Wydziału Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Dorota Pałosz (Wydział Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego w Wadowicach) oraz Tomasz Walczyk (Slow Travel).

01b_Roma_Strata

Głównym tematem spotkania była prezentacja średniowiecznego szlaku pielgrzymkowego pn. „Romea Strata” prowadzącego z krajów Europy Środkowo-Wschodniej tj. Estonii, Łotwy, Litwy przez kraje Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia) do Wenecji, a następnie do Rzymu. W trakcie spotkania dr Franciszek Mróz zaprezentował przebieg szlaku Romea Strata na terytorium Polski w oparciu o historyczne tradycje pielgrzymkowe, w tym także o istniejącą sieć Camino de Santiago w Polsce. Podczas spotkania Franciszek Mróz potwierdził także udział w Komitecie Naukowym Romea Strata oraz przeprowadzenie waloryzacji szlaku od granicy polsko-litewskiej w Dusznicy do granicy polsko-czeskiej w Cieszynie.

Associazione Europea Romea Strata (AERS) zamierza stworzyć trasę pielgrzymkową, zgodnie z rezolucją Rady Europy CM / Res (2013) 67 oraz promować kandydaturę do uzyskania certyfikatu „Europejskiego Szlaku Kulturowego Rady Europy” pod nazwą »Romea Strata«. Do ważnych celów projektu zaliczyć należy również wspieranie i promocję europejskich tradycji związanych z szerzeniem idei ruchu pielgrzymkowego do Rzymu, odkrywanie dziedzictwa kulturowego średniowiecznych szlaków pielgrzymkowych do Wiecznego Miasta, wsparcie i pobudzanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i obszarów przyrodniczych na trasach pielgrzymkowych do Rzymu oraz koordynacja działań zmierzających do

02_Romea_Strata_02

podnoszenia jakości obsługi ruchu pielgrzymkowego na szlakach pielgrzymkowych na terenie Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Czech, Austrii, Słowenii i Włoch. Obecnie została wytyczona trasa prowadząca przez Włochy (Via Romea), a w następnym etapie zostaną wytyczone odcinki w poszczególnych krajach.

W dniu 14 marca 2019 r. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został przyjęty do Associazione Europea Romea Strata (AERS), które zamierza m.in. promować kandydaturę szlaku do uzyskania certyfikatu „Europejskiego Szlaku Kulturowego Rady Europy” pod nazwą »Romea Strata«. Po spotkaniu w Instytucie Geografii UP, Franciszek Mróz oprowadził Gości z Włoch po sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie.Finał Konkursu Wiedzy o Województwie Małopolskim

W dniu 30 października się finał Konkursu Wiedzy o Województwie Małopolskim organizowanym przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspólnie z naszym Instytutem oraz Biblioteką Główną UP. W ciekawym i niełatwym teście udział wzięło ponad 70 uczniów z różnych szkół średnich Małopolski. Uczestników powitał w imieniu władz Uczelni prorektor ds. kształcenia prof. Bogusław Skowronek, a nagrody dla zwycięzców (I, II i trzy III miejsca) wręczyli Przewodniczący PTG Oddział Kraków, prof. Józef Żychowski, dr Tomasz Rachwał – Dyrektor Instytutu Geografii oraz dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej. Za sprawy organizacyjne konkursu odpowiadała głównie p. Karina Olesiak z BG, przy udziale pracowników Instytutu. Wykłady dla młodzieży i nauczycieli wygłosili: dr Krzysztof Wiedermann, dr Paweł Struś z IG oraz mgr Marek Żołądek, absolwent studiów geograficznych.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Miejsce 1: Ewelina Mamak, Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, nauczyciel: Agata Ziemba.
Miejsce 2: Krzysztof Kozik, II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, nauczyciel: Eliza Wojtasik.
Miejsca 3 (ex-aequo):
Radosław Iciek, II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, nauczyciel: Eliza Wojtasik,
Aurelia Gromala, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Prof. Tischnera w Limanowej, nauczyciel: Angelika Kasprzycka-Ranosz,
Piotr Góra, KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie, nauczyciel: Szymon Tarkowski.

GRATULUJEMY LAUREATOM!
Organizatorzy zapraszają do kolejnej edycji konkursu już w przyszłym roku.REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE

Uprzejmie informujemy, trwa rekrutacja na studia podyplomowe nauczycielskie:

– geografia (kwalifikacyjne do nauczania geografii we wszystkich typach szkół, 3-sem.)
– przedsiębiorczość (kwalifikacyjne do nauczania przedsiębiorczości we wszystkich typach szkół, 3-sem.)
– przyroda (kwalifikacyjne do nauczania przyrody w szkole podstawowej, 3-sem.)
– geoinformacja w edukacji (doskonalące dla nauczycieli geografii, którzy zgodnie z nową podstawą programową są zobowiązani wprowadzać treści z zakresu geoinformacji oraz nauczycieli innych przedmiotów, 2-sem.)

Zapraszamy także do szkoły doktorskiej w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennaPrzechwytywanie

Konferencja naukowa pt.

Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Świnoujściu w kontekście europejskim. „Kultura uzdrowiskowa w Europie” (13)

Świnoujście 22–24 maja 2020 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej, 13. konferencji naukowej z cyklu „Kultura uzdrowiskowa w Europie”. Celem konferencji będzie prezentacja aktualnego dorobku naukowego polskiej humanistyki i innych dyscyplin naukowych dotyczącego problematyki uzdrowiskowej. Materiały z konferencji – po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych – zostaną opublikowane w tomie 13. serii „Kultura uzdrowiskowa w Europie” pod redakcją prof. dr hab. Bożeny Płonki-Syroki i wsp.

Formularz zgłoszeniowyNajnowsze artykuły wydrukowanezaakceptowane do druku
w czasopismach z listy „A” MNiSW

 

Apollo, M. (2019). Human-free earth: the nearest future, or a fantasy? A lesson from artists. International Journal of Environmental Studies, 1-7. https://doi.org/10.1080/00207233.2019.1644024

Apollo, M., Andreychouk, V., Bhattarai, S.S., (2018). Short-Term Impacts of Livestock Grazing on Vegetation and Track Formation in a High Mountain Environment: A Case Study from the Himalayan Miyar Valley (India). Sustainability, 10(4), 951. DOI:10.3390/su10040951 http://www.mdpi.com/2071-1050/10/4/951.

Apollo, M., Rettinger, R. (2019). Mountaineering in Cuba: improvement of true accessibility as an opportunity for regional development of communities outside the tourism enclaves. Current Issues in Tourism. 22(15), 1797-1804.  https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1446920.

Bąk, K., Kowalczyk, J., Wolska, A., Bąk, M., Natkaniec-Nowak, L., (2018). Iron and silica enrichments in the middle Albian neptunian dykes from the High-Tatric Unit, Central Western Carpathians: an indication of hydrothermal activity for an extensional tectonic regime. Geological Magazine, 155 (1): 1–19. DOI: 10.1017/S0016756815001132.

Bąk, M., Bąk K., Michalik, M. (2018). Decadal to millennial variations in water column parameters in pelagic marine environments of the Western Tethys (Carpathian realm) during Middle–Late Jurassic – Evidence from the radiolarian record. Global and Planetary Change. 162: 148–162.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2018.01.010.

Bąk, M., Chodacka, S., Bąk, K. & Okoński S., (2018). New data on age and stratigraphic relationships of the Czaja kowa Radiolarite Formation in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians) based on the radiolarian biostratigraphy in the stratotype section. Acta Geologica Polonica, 68 (1): 1–20.

Bojanowski, M., Ciurej, A., Haczewski, G., Jokubauskas, P., Schouten, S., Tyszka, J., Bijl, P.J. (2018). The Central Paratethys during Oligocene as an ancient counterpart of the present-day Black Sea: Unique records from the coccolith limestones. Marine Geology. DOI: 10.1016/j.margeo.2018.06.011.

Boroń, M., Cyran, M., Wójtowicz, B., Dziechciaż, M., Żeber-Dzikowska, I., Gworek, B., Czarny-Działak, M., Chmielewski, J. (2018). Zawodowe i środowiskowe narażenie narządu słuchu na toksyczne działanie metali ciężkich. Przemysł Chemiczny, 97 (12): 2180-2184. DOI:10.15199/62.2018.12.34. 

Bryndal T., Kroczak R. (2019). Reconstruction and characterization of the surface drainage system functioning during extreme rainfall: the analysis with use of the ALS-LIDAR data— the case study in two small flysch catchments (Outer Carpathian, Poland), Environmental Earth Sciences, 78:215, https://doi.org/10.1007/s12665-019-8211-6.

Chmielewski, J., Czarny-Działak, M., Laurman-Jarząbek, E., Ślusarczyk, J., Żeber-Dzikowska, I., Wójtowicz, B., Gworek, B., Dziechciaż, M., (2018), Gazy anestetyczne. Zastosowanie, narażenie środowiskowe i sposoby zmniejszenia ryzyka zagrożenia. Przemysł Chemiczny, 97 (10): 1760-1763, DOI:10.15199/62.2018.10.25.

Chmielewski, J., Rutkowski, A., Wójtowicz, B., Żeber-Dzikowska, I., Szpringer, M., Czarny-Działak, M., Gworek, B., Florek-Łuszczki, M., Dziechciaż, M. (2019). Uwalnianie ftalanów do środowiska i związane z tym zagrożenia zdrowotne. Przemysł Chemiczny, 98 (1): 41-45, DOI: 10.15199/62.2019.1.2.

Chmielewski, J.,  Walosik, A.,  Żeber-Dzikowska, I., Wójtowicz, B., Florek-Łuszczki, M.,  Czarny-Działak, M., Gworek, B.,  Szpringer, M. (2019). Waste oils as a source of environmental and health risks / Oleje odpadowe jako źródło zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych. Przemysł Chemiczny, 98/8 (2019):1323-1329, DOI: 10.15199/62.2019.8.24, WWW.przemchem.plWWW.sigma-not.pl.

Chmielowska, D., Woronko, B. (2019). A source of loess-like deposits and their attendant palaeoenvironment–Orava Basin, Western Carpathian Mountains, S Poland. Aeolian Research, 38: 60-76. https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2019.04.003.

Ćwiąkała, M.,  Korzeniowska, J., Kraszewski, C., Rafalski, L. (2019). Testing the concentration of trace metals in soils near roads with varied traffic intensity. Roads and Bridges. Drogi i Mosty, 18(2): 127-134. http://www.rabdim.pl/index.php/rb/article/view/v18n2p127/513.

Dorocki, S., Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2019). Changes in the command and control potential of European cities in 2006-2016, Geographia Polonica, 92(3), 275-288  https://doi.org/10.7163/10.7163/GPol.0149.

Fidelus-Orzechowska, J., Strzyżowski, D., Żelazny, M., (2018), The geomorphic activity of forest roads and its dependencies in the Tatra Mountains, Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 100, 1, 59-74.

Fidelus-Orzechowska,  J., Wrońska-Wałach, D., Cebulski, J., Żelazny M., (2018), Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland), Science of the Total Environment, 630, 1298-1308.

Filimonau, V., Matute, J., Durydiwka, M., Faracik, R., Mika, M., Zajadacz, A. (2018). The determinants of more responsible restaurant food choice in Poland, Journal of Sustainable Tourism, 26 (8): 1398-1416. DOI: 10.1080/09669582.2018.1456542.

Filimonau, V., Matute, J., Faracik, R., Mika, M. (2018). National culture as a driver of pro-environmental attitudes and behavioural intentions in tourism. Journal of Sustainable Tourism,  26 (10): 1804-1825. DOI: 10.1080/09669582.2018.1511722.

Forysiak, J., Majecka, A., Marks, L., Okupny, D., (2018). Eemian to Early Weichselian organic deposits in the watershed kettle-hole basins in central Poland. Bulletin of the Geological Society of Finland, vol. 90, 2: 199-208.

Jaremen D., Nawrocka E., Żemła M. (2019). Sharing the Economy in Tourism and Sustainable City Development in the Light of Agenda 2030. Economies, 7(4), 109.

Jurkowska, A., Świerczewska-Gładysz, E., Bąk, M., Kowalik, S. (2019). The role of biogenic silica in the formation of Upper Cretaceous pelagic carbonates and its palaeoecological implications. Cretaceous Research, DOI: 10.1016/j.cretres.2018.09.009.

Kittel P., Sikora J., Antczak O., Brooks S.J., Elias S., Krąpiec M., Luoto T.P., Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., (2018): The palaeoecological development of the Late Medieval moat – multiproxy research at Rozprza, Central Poland. Quaternary International. 482: 131-156. DOI: 10.1016/j.quaint.2018.03.026.

Kroczak, R., Fidelus-Orzechowska, J., Bucała-Hrabia, A., Bryndal, T., (2018). Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19th  and early 21st centuries and their record on the land surface, Journal of Mountain Science, 15, 12: 2561-2578. https://doi.org/10.1007/s11629-018-5095-y.

Kroh, P., Struś, P., Wrońska-Wałach, D., Gorczyca, E. (2019). Map of landslides on the commune scale based on spatial data from airborne laser scanning. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 14 (1): 155-164. 

Marcinkowska, M., Puchała, A., Matuska-Łyżwa, J., Żeber-Dzikowska, I., Wójtowicz, B., Gworek, B., Chmielewski, J. (2019). Green chemistry metrics for etherification of 4,4′-biphenol. Zasady zielonej chemii w preparatyce eterów 4,4′-bifenolu. Przemysł Chemiczny, 98/4(2019), s. 551-555 , DOI: 10.15199/62.2019.4.7.

Ochwanowska, E., Czarny-Działak, M., Żeber-Dzikowska, I., Wójtowicz, B., Gworek, B., Król, H., Dziechciaż, M., Szpringer, M., Chmielewski, J. (2019). Chemicals in food as a health threat / Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne. Przemysł Chemiczny, 98/10(2019), s. 1614-1618, DOI: 10.15199/62.2019.10.17.

Okupny, D., Malkiewicz, M., Pawłowski, D., Ludwikowska-Kędzia, M., Borówka, R.K., Forysiak, A., Michczyński, A., Jucha, W., Cybul, P., Żurek, S., (2019). Late Glacial palaeonvirnmental changes in the southern Holy Cross Mountains based on the „Białe Ługi” peatland record. Studia Quaternaria, 36(2): 119-135. DOI: 10.24425/sq.2019.126384.

Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H. (2018). Climate control on alluvial sediment storage in the northern foreland of the Tatra Mountains since the late Pleistocene. Quaternary Research, 1-13. DOI: 10.1017/qua.2018.104

Pawełczyk, F., Bloom, K., Jucha, W., Michczyński, A., Okupny, D., Sikorski, J., Tomkowiak, J., Zając E., Fagel, N. (2019). Reconstruction of atmospheric lead and heavy metal pollution in the Otrębowskie Brzegi peatland (S Poland). Geological Quarterly, 63(3): 568-585 doi: 10.7306/gq.1487

Pawlik Ł., Šamonil P., Malik I, Kroh P., Ślęzak A., Danĕk P. (2019). Geomorphic edge effects in response to abiotic and anthropogenic disturbances in forest ecosystems of the Gorce Mountains, Western Carpathians, Catena, 177: 134–148

Petera-Zganiacz, J., Piotrowska, M., Twardy, J., . Dzieduszyńska, D. A, Okupny, D.,  Forysiak, J.,  Rzepecki, S. (2019). Environmental conditions as a key factor in the functioning of wells at a settlement from the Roman period of the Iron Age. Quaternary International, 501: 250-268. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.046.

Piontek, W. (2018). Implementacja rozszerzonej odpowiedzialności producenta do systemu gospodarowania odpadami w Polsce. Rocznik Ochrony Środowiska, 20: 1597-1624. 

Piotrowska, M. Okupny, D., Forysiak, J., Twardy, J., (2019). Roman period well fills resulting from using and abandonment in environment of a river valley (Kwiatków site, Central Poland). Studia Quaternaria, 31(1): 55-69. DOI: 10.24425/sq.2019.126379.

Piróg, D. (2018). To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015. Geoforum, 94: 63-71. (doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.06.013).

Piróg, D., Fidelus-OrzechowskaJ., Wiejaczka, Ł., Łajczak, A. (2019). Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirsEnvironmental Impact Assessment Review, 79, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106301.

Piróg, D., Rachwał, T. (2018). Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence. British Journal of Guidance & Counselling,  (on-line), DOI: https://doi.org/10.1080/03069885.2018.1538494

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., (2018). Eastern European cities as command and control centers in a time of economic crisis. Acta Geographica Slovenica, 58(2), on-line, 101-110. doi: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.3124.

Szmańda J.B. (2018). Main determinants of the grain size distribution of overbank deposits in Poland – an overview of literature on models of sedimentation. Geological Quarterly, 62 (4): 873–880. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1444.

Szubert, M, Żemła, M. (2019). The Role of the Geographical Textbooks in Grounding Negative Stereotypes of a Tourism Destination – The Case of Upper Silesian Conurbation in Poland. Administrative Sciences, 9(2), 42-65.

Świętek, A.,  Brunn, S. D., Wójtowicz, B. (2019). Identifying and Removing the Silences of Roma Culture in Polish School Texts. Journal of Geography. 118 (4): 169-184, DOI: 10.1080/00221341.2019.1614207https://www.tandfonline.com/loi/rjog20.

Wiejaczka, Ł., Tamang, L., Piróg D., Prokop, P. (2018). Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India). Environmental Earth Sciences, 77 (718). Doi.org/10.1007/s12665-018-7897-1

Wiejaczka, Ł., Piróg, D., Tamang, L., Prokop, P. (2018). Local Residents’ Perceptions of a Dam and Reservoir Project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India. Mountain Research and Development, 38(3), 203-210, DOI: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00124.1.

Wilczyńska-Michalik, W., Dańko, J., Michalik, M., (2019). Characteristics of particulate matter emitted from a coal-fired power plant. Polish Journal of Environmental Studies, 29(2) (2020). DOI: 10.15244/pjoes/106034.

Witkowski, K., Witkowski, M., (2018). The impact of watermills on changes in the hydrographic network in the Carpathian Foothills in Poland. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 13 (2): 605-611. DOI:10.26471/cjees/2018/013/051.

Wrońska-Wałach, D., Cebulski, J., Fidelus-Orzechowska, J., Żelazny, M., Piątek, D., (2019). Impact of ski run construction on atypical channel head development, Science of The Total Environment, 692, 791-805.

Zdon-Korzeniowska, M., Noviello, M., (2019). The Wooden Architecture Route as an Example of a Regional Tourism Product in Poland, Sustainability, 11(18), 5128; https://doi.org/10.3390/su11185128

Żmuda-Pałka, M., Siwek, M. (2018). The concept, role and importance of physical education in the pedagogical and medical works of foreign authors of the Enlightenment period, as translated into Polish. The International Journal of the History of Sport, https://doi.org/10.1080/09523367.2018.1491551.                                          Archiwum wydarzeń                                        gis-day-logo-blackGISDay w Uniwersytecie Pedagogicznym

13 listopada w godzinach 9.00 -15.00, Aula Główna UP, ul. Podchorążych 2

W tym roku Dzień Systemów Informacji Geograficznej. organizowany będzie pod hasłem GIS dla Świata. W programie przewidziane są odczyty i prezentacje specjalistów z całego świata (Wenezuela, Stany Zjednoczone, Meksyk, Mołdawia, Polska).

W ramach GIS DAY przedstawiciele Geoinformatycznych Kół Naukowych z krakowskich uczelni zaprezentują rezultaty wspólnych geomanewrów terenowych.

Program: 

 • 9.00 – Otwarcie GISDay
 • 9.15 – Ewa Sobczak (Kraków) Analiza form rzeźby na podstawie obrazów Google Earth i Lidar wykorzystywane w prognozowaniu pogody.
 • 9.30 – Witold Jucha (IGUP Kraków) Śladami II wojny Światowej w Paśmie Jałowieckim. GIS i Historia.
 • 10.00 – Swietłana Ivanova (NEFU Jakuck) GIS w Jakucji
 • 10.15 – Piotr Trzepacz (UJ Kraków) GIS dla cultural mapping
 • 10.30 – Justyna Kotowicz (UP Kraków) Mapy myśli
 • 10.45 – Bartłomiej Pietras (IMGW, UP Kraków) Pomiary i obserwacje meteorologiczne.
 • 11.00 – Dominik Góralczyk (ESRI Polska) Wykorzystanie GIS w zarządzaniu kryzysowym oraz organizacji imprez masowych podczas festiwalu Pol’and’Rock Festiwal
 • 11.15 – Michał Plaza (Praga) Praskie Vademecum Komunikacyjne
 • 11.30 – Michał Wolszczak (Kraków) Dryf miejski
 • 11.45 – przerwa
 • 12.00 – Prezentacja Kół po geomanewrach
 • 12.30 – Piotr Trzepacz (UJ Kraków) Wandalizm jako informacja przestrzenna
 • 12.45 – Jacek Korpak (Wydawnictwo Compass, Kraków) W cyfrowym świecie analogowych map
 • 13.00 – Iza Stachowicz (IVIC Caracas) Wymiar skali. Czerwona Lista Ekosystemów IUCN
 • 13.15 – Katarzyna Przygodzka (Warszawa) Mapy w głowie rezydenta
 • 13.45 – Paulina Besaw (Honolulu) Map art – sztuka i dochód
 • 14.15 – Zamknięcie GISDay

Równolegle przed Aulą rozmieszczone będą stanowiska Kół Naukowych krakowskich Uczelni Wyższych.

W imieniu Konsorcjum Krakowski GISDAY serdecznie zaprasza 
Zespół Badań Geoinformacyjnych Instytutu Geografii UP.Szanowni Państwo

Studenci I roku geografii specjalności nauczycielskiej GEO ETOS,

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z tutorami (TUTORING psychologiczno-pedagogiczny) 8 listopada o godz. 15.00 w sali 532. Po krótkim wprowadzeniu, będziecie Państwo mieli okazję porozmawiać z Waszymi tutorami w małych, trzyosobowych grupach i ustalić terminy i organizację kolejnych spotkań.


Informacja Prorektora ds. Kształcenia dotyczącą godzin rektorskich dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w dniu 31 października (czwartek) od godz. 12:00 (tutaj).baner_konkurs_wiedzy_2

Biblioteka Główna i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych, średnich do udziału w konkursie Wiedzy o województwie Małopolskim, który odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) g. 10:00 – 11:00 w Audytorium im. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego (przy ul. Podchorążych 2).

Konkurs ma charakter testowy. Polega na sprawdzeniu wiedzy geograficznej o woj. małopolskim wraz z rozpoznaniem obiektów przyrodniczy, kulturowych przedstawionych na fotografiach. Uczestnicy będą konkurować ze sobą, udzielając pisemnych odpowiedzi znajdujących się na arkuszach.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 15 października 2019 r.

Nagrody rzeczowe w konkursie ufundowali Biblioteka Główna i Centrum Sportu i Rekreacji UP oraz Polskie Towarzystwo GeograficzneKopalnia Soli „Wieliczka”S.A.

Szczegółowych informacji udziela p. Karina Olesiak (stanowisko ds. projektów kulturalno-edukacyjnych i współpracy),
e-mail: karina.olesiak@up.krakow.pl lub kulturabg@up.krakow.pl
tel. 12 662 63 63, tel kom. 693 662 349 Serdecznie zapraszamy na
wtorkowe zebranie naukowe Instytutu Geografii,

na którym dr Roksana Zarychta i  prof. dr hab. Adam Łajczak
(Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych)

wygłoszą referat pt.:

Zmiany w topografii historycznego centrum Krakowa od IX w. (na podstawie informacji z zakresu archeologii i geoinżynierii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik GIS).

Referat jest okazją do przedstawienia wyników prac prowadzonych w ramach badań statutowych w Instytucie Geografii UP.

29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10:15 w s. 532 (Instytut Geografii).

Bezpośrednio po zebraniu, ok. godz. 11.15 odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu Geografii.Informacja Prorektora ds. Kształcenia dotyczącą godzin rektorskich dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w dniu 31 października (czwartek) od godz. 12:00 (tutaj).vf
Zapraszamy do uczestnictwa w V Forum Green Smart City, które odbędzie się w Centrum Kongresowym UR w Krakowie w dniach 24-25 października br.

W załączniku program wydarzenia PLAN V FORUM Green Smart City

 Image

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

oraz

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

zapraszają na konferencję

Camino de Santiago – nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania
w historii, sztuce i teologii

Piątek, 18.10.2019 r. – I Forum Ekonomiczne Camino Polaco

PrzechwytywanieMiędzynarodowy Dzień Krajobrazu. Spacer krajobrazowy – Krajobraz kulturowy Małych Pienin. 

Beznazwy-1
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na spacer krajobrazowy, który odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia KrajobrazuSpacer odbędzie się 20 października (niedziela) w przepięknej scenerii Małych Pienin. Miejscem zbiórki uczestników jest wylot Wąwozu Homole w Jaworkach (przy dawnym budynku kasy). Ruszamy o godzinie 10.00.W trakcie spaceru uczestnicy zapoznają się z walorami przyrodniczymi Małych Pienin przemierzając ich cudowne zakamarki. W Wąwozie Homole zapoznamy się z procesami, które ukształtowały dzisiejszy krajobraz Małych Pienin oraz o rzeźbotwórczej roli wody. Porozmawiamy o tym, jak na przestrzeni wieków człowiek wpłynął na kierunki rozwoju krajobrazu tego obszaru. Małe Pieniny położone są na pograniczy polsko-słowackim i były zamieszkane do 1947 roku przez Łemków.
Nieodłącznym elementem krajobrazu tego pasma górskiego było i jest pasterstwo. To dzięki takiej formie gospodarowania przez człowieka powstały rozległe hale i polany, z których będzie można podziwiać rozległe panoramy począwszy od Beskidu Sądeckiego przez Gorce, Babią Górę, Tatry, Magurę Spiską kończąc na Górach Lewockich. W trakcie wydarzenia zdobędziemy najwyższy szczyt całego pasma Pienin – Wysoką (1050 m n.p.m.) położony w rezerwacie przyrody Wysokie Skałki na granicy Polski i Słowacji. W drodze powrotnej zatrzymamy się w schronisku pod Durbaszką. Spacer po około 4-5 godzin zakończymy na parkingu w Jaworkach.

Spacer poprowadzi dr Paweł Krąż – geograf, ekolog krajobrazu, pracownik naukowy Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przewodnik tatrzański.

Trasa przejścia zaplanowana jest w terenie górskim i dostosowana zarówno dla osób dorosłych oraz dzieci. Ze względu na specyfikę terenu liczba uczestników jest ograniczona, stąd prosimy o wcześniejsze zgłoszenie mailowe na adres dzienkrajobrazu@gmail.com

 więcej informacji na FaceBook


up1

Inauguracja I roku studiów niestacjonarnych
na kierunku turystyka i rekreacja 

.

Uroczysta inauguracja I roku studiów niestacjonarnych na kierunku turystyka i rekreacja (I stopnia) odbędzie się w sobotę 12 października br. o godz. 9.30 w sali 532 w Instytucie Geografii V piętro. 

Wykład inauguracyjny pt. Wielka pustka na wiecznej zmarzlinie wygłosi dr Tomasz Padło, fotograf, dokumentalista, laureat prestiżowej nagrody Sony World Photography Award, pracownik naukowy Instytutu Geografii.

Po spotkaniu inauguracyjnym odbędzie się zajęcia zgodnie z harmonogramem załączonym na stronie http://geografia.up.krakow.pl/?page_id=17508Z głębokim żalem informujemy,

że odszedł od nas na zawsze

Ś.P.

dr hab. Janusz Chmura, prof. emeryt. UP

Nieodżałowany Kolega, ceniony badacz, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń fizyków i geografów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 8 października br. o godz. 15.00 w Jerzmanowicach.Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydawnictwo „Nowa Era” 
Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”

zapraszają na

Zaproszenie na konferencję

Kraków, 7-8 października 2019 r.Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Geografii

Uroczysta inauguracja studiów stacjonarnych prowadzonych w Instytucie Geografii na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja (I i II stopnia) odbyła się we wtorek 1 października br. o godz. 9.00 w Auli Głównej Uniwersytetu. 

Wykład inauguracyjny pt.”Spełnione marzenia – odkrycia geograficzne i wolontariat w Peru” wygłosił Pan Andrzej Piętowski – kajakarz, podróżnik, odkrywca, kierownik słynnej wyprawy Canoandes’79 (eksploracja najgłębszego ówcześnie kanionu na rzece Colca w Peru) oraz międzynarodowej ekspedycji „Source of the Amazon 2000”, która ustaliła z położenie najdalszego źródła Amazonki; członek prestiżowego The Explorers Club w Nowym Jorku oraz autor i współautor wielu publikacji o tematyce podróżniczej.

Pełna fotorelacja w naszej galerii

Uroczysta inauguracja roku akademickiego z udziałem całej społeczności Uczelni będzie jak zwykle w dniu Komisji Edukacji Narodowej  – 14 października. Szczegółowe informacje o inauguracji dostępne są na stronie głównej Uniwersytetu Pedagogicznego.Międzyuczelniane studenckie warsztaty architektoniczno-urbanistyczne

Kraków-Rzeszów 2019

W dniach od 24 do 27 września br. już po raz drugi studenci biorą udział w międzyuczelnianych warsztatach urbanistycznych, organizowanych dzięki współpracy Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego. W warsztatach wezmą udział studenci kierunku gospodarka przestrzenna z Instytutu Geografii UP oraz studenci architektury z Politechniki Rzeszowskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku, studenci zajmą się analizą zadanego obszaru projektowego i próbą opracowania koncepcji jego zagospodarowania.

W trakcie warsztatów będą miały miejsce spotkania z wieloma interesującymi gośćmi – urbanistami, architektami i urzędnikami. Ich prelekcje będą miały charakter otwarty nie tylko dla samych uczestników warsztatów, ale wszystkich zainteresowanych. Wśród tegorocznych gości znajdą się Pan mgr inż. Łukasz Pawlik, z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (24.09 o godz. 12:00), arch. Agata Woźniczka z pracowni architektonicznej BudCud (26.09, o godz. 10:00), a także Pan Leszek Jasiński Główny Specjalista w Referacie ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Krakowa (26.09, o godz. 14:00). W toku prac gościnnie odwiedzać nas będą także inni specjaliści z zakresu planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki. W organizacji warsztatów jak poprzednio wspiera nas ogólnopolski miesięcznik A&B https://www.facebook.com/architekturaibiznes/ wraz ze sponsorami, firmami – Allplast, Lumion i Tikurila.

Zapraszamy do śledzenia informacji i szczegółów wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/2467648499963366/Uroczyste zakończenie studiów   

W piątek 28 czerwca odbyło się zakończenie studiów dla tegorocznych dyplomantów z geografii oraz turystyki i rekreacji I i II stopnia. W uroczystości wzięli udział też dyrektorzy Instytutu Geografii, promotorzy, opiekunowie oraz osoby prowadzące zajęcia. 
Absolwentom życzymy sukcesów na nowym etapie życia i podjęcia u nas kolejnych studiów II stopnia lub doktoranckich.jucha

Wystąpienie młodych badaczy 

nagrodzone na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „GIS w nauce”

Mamy przyjemność poinformować, że referat pt. Detekcja krawędzi kopuły i kondycji roślinności torfowiska wysokiego w Ludźmierzu koło Nowego Targu z użyciem danych i wskaźników teledetekcyjnych, przygotowany przeze dra Witolda Juchę i studentkę II roku geografii SUM Paulinę Mareczkę zajął trzecie miejsce w konkursie referatowym dla młodych badaczy (studentów, doktorantów i doktorów, których obrona nastąpiła nie później niż w 2016 r.), ogłoszonym podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „GIS w nauce”. Konferencja odbyła się w dniach 10-11.06.2019 r. we Wrocławiu.

Referat stanowił opracowanie wyników pomiaru wykonanego przez studentów, członków SKNG UP podczas wyjazdu na Orawę i Podhale w 2018 r.Uroczyste zakończenie studiów   

Serdecznie zapraszamy promotorów, opiekunów oraz osoby prowadzące zajęcia na kierunkach geografia oraz turystyka i rekreacja pierwszego i drugiego stopnia na uroczyste zakończenie studiów przez tegorocznych dyplomantów.

Uroczystość odbędzie się w najbliższy piątek 28 czerwca o godz. 13 w salo 110 N.


 Serdecznie zapraszamy na

wtorkowe seminarium naukowe Instytutu Geografii,

na którym dr Maurycy Żarczyński
(Katedra Geomorfologii i Geografii Czwartorzędu, 
Wydziału Oceanografii i Geografii,
Uniwersytetu Gdańskiego)

wygłosi referat pt.:

Zmiany środowiska w ciągu ostatnich 2000 lat zapisane w mikrofacjach i geochemii osadów warwowych Jeziora Żabińskiego (północno-wschodnia Polska).

.18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali 532 (Instytut Geografii)


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym gości z zewnątrz.Wybory do Rady Dyscypliny spośród doktorów reprezentujących

dyscyplinę Geografia społeczno-ekonomiczna

Instytutowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 18.06.2019 r.  o godz. 10:30 w sali 532 odbędzie się zebranie wyborcze do Rady Dyscypliny z pośród wszystkich doktorów reprezentujących dyscyplinę Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (GSEiGP) w Instytucie Geografii.

Po wyborze przedstawicieli doktorów, w tym samym dniu o godz. 11.30 w sali 532, będzie zebranie wszystkich członków nowej Rady Dyscypliny GSEiGP (tj. doktorów habilitowanych i wybranych doktorów) na posiedzenie członków Rady celem zdecydowania w formie głosowania o rekomendowaniu JM Rektorowi przewodniczącego Rady Dyscypliny.

W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć doktorzy, który reprezentują dyscyplinę GSEiGP w co najmniej 75% (wg złożonych deklaracji) oraz ci doktorzy, którzy zadeklarowali udział w tej dyscyplinie w 50%, pod warunkiem wskazania jej jako wybranej („pierwszej”) dyscypliny w odpowiedniej deklaracji. Bierne prawo wyborcze mają jednak tylko osoby deklarujące min. 75% w danej dyscyplinie. Musimy wybrać do Rady 8 doktorów, którzy łącznie z 10. pracownikami samodzielnymi reprezentującymi tę dyscyplinę będą tworzyć 18-osobą Radę Dyscypliny GSEiGP.

Obecność Państwa jest wymagana ze względu na ważność wyborów.Zakład Dydaktyki Geografii,  Instytut Geografii,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Komisja Edukacji Geograficznej PTG

PROGRAM KONFERENCJI (w załączniku)

dydaktyka2019REKRUTACJA na wyjazdy w celu odbycia praktyk zagranicznych

w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację na wyjazdy w celu odbycia praktyk dla studentów naszego Uniwersytetu na rok akademicki 2019/2020. W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy:

 Dla zakwalifikowanych wyjazdy mogą rozpocząć się już w te wakacje, od 01 lipca 2019!

więcej: https://bwm.up.krakow.pl/erasmus-praktyki/rekrutacja/kryni

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na konferencję 

Kultura uzdrowiskowa w Muszynie w kontekście europejskim,

która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2019 r. w Muszynie. W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące Muszyny, jak i innych polskich i europejskich uzdrowisk, ich historii, perspektyw, działalności leczniczej itp.

PROGRAM KONFERENCJI

ZaproszenieXIX Piknik Geograficzny

XIX Piknik Geograficzny

Zapraszamy do udziału w XIX Pikniku Geograficznym który odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. tj. piątek. Rozpoczęcie o godz. 09:30 w Auli MCDN ODN – ul. Nowy Świat. 
Od ok. 10:00 do ok. 13:00 odbędą się  warsztaty dla nauczycieli geografii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  prowadzone przez pracowników naukowych i dydaktyków Instytutu Geografii UP i Instytutu Geologii UJ. 
Dwuosobowe reprezentacje uczniów w tym czasie piszą test przygotowany przez Instytut Geografii UP a następnie w części terenowej szukają punktów kontrolnych.   
O godzinie 14:30 Spotkanie z gościem XIX  Pikniku Geograficznego – dziennikarzem i  prezenterem pogody, autorem książek krajoznawczych i o pogodzie – Tomaszem Zubilewiczem pt „MOJE PODRÓŻE I ODKRYCIA: ŚLĄSK”- w Auli  MCDN ODN. Zakończenie XIX Pikniku Geograficznego w Auli  MCDN ODN. Wręczenie dyplomów i nagród.

Więcej infrmacji na stronie Zespołu Szkół ogólnokształcących i Technicznych im Jana Szczepanika w Tarnowie.ryc_1a

 Serdecznie zapraszamy na
wtorkowe zebranie naukowe Instytutu Geografii,

na którym dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
(Zakład Dydaktyki Geografii)

wygłosi referat pt.:

Wkraczanie absolwentów szkół wyższych na rynek pracy:
ujęcie teoretyczne i wstępne wyniki badań.

Referat jest okazją do przedstawienia wyników prac prowadzonych w ramach badań statutowych w Instytucie Geografii UP.

14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 532 (Instytut Geografii).nasra_logo

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów na spotkanie z 

Arusyak Harutyunyan, Gayane Nersisyan, Davit Pipoyan  i Vahagn Muradyan

goszczącymi w Instytucie Geografii UP w ramach programu Erasmus+

na prezentację pt.:

Armenia, International Scientific-Educational Center of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and research carried out there

25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 12.45 w sali 435 (Instytut Geografii).Pełnych miłości i nadziei Świąt Wielkanocnych 
spędzonych wśród bliskich w radosnym odkrywaniu ich znaczenia i piękna

easter

wszystkim Pracownikom, Współpracownikom, Doktorantom i Studentom
oraz Przyjaciołom życzy

Dyrekcja Instytutu Geografii 

gil_grafikaSerdecznie zapraszamy na

wtorkowe seminarium naukowe Instytutu Geografii,

na którym zostaną wygłoszone dwa referaty. Doktorantki Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej przedstawią koncepcje i stan zaawansowania badań związanych z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi:

mgr Agnieszka Gil

Zjawiska i procesy różnicujące rozwój obszarów wiejskich w województwie małopolskim
opiekun naukowy: prof. dr hab. Bronisław Górz, opiekun pomocniczy: dr Tomasz Padło

oraz 

mgr Gabriela Bołoz

Zróżnicowanie aktywności czasoprzestrzennej ludności Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na tle procesu suburbanizacji
opiekun naukowy: dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 532 (Instytut Geografii).

Prosimy o niezawodne przybycie członków Rady Instytutu oraz zachęcamy do udziału pozostałych pracowników Instytutu i gości z zewnątrz. Serdecznie zapraszamy na

zamiejscowe seminarium naukowe Instytutu Geografii w połączone z posiedzeniem naukowym Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności

na którym prof. dr hab. Wojciech Wysota (Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu)

wygłosi referat pt.:

Katastrofalne powodzie lodowcowe w południowym sektorze ostatniego lądolodu skandynawskiego: zapis geomorfologiczny i implikacje paleogeograficzne.

12 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w sali im. Gerarda Labudy, parter budynku PAU przy ul. Sławkowskiej 17.Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności

zaprasza na posiedzenie naukowe, na którym dr Roksana Zarychta i prof. dr hab. Adam Łajczak (Instytut Geografii UP)

wygłoszą referat pt: Zmiany w topografii centrum Krakowa (od średniowiecza) w świetle zaawansowanych narzędzi geostatystycznych

11.04.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.Finał Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej o Republice Czeskiej

W dniu 02.04. odbył się III Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej o Republice Czeskiej organizowany przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Czechtourism oddział w Warszawie. Słowo Wstępne do uczestników Konkursu wygłosił, za pośrednictwem transmisji video, Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce. W konkursie wzięło udział 48 uczniów reprezentujących 17 szkół, w większości z terenu województwa małopolskiego, ale także z innych województw, a nawet z Bydgoszczy.
Laureatami konkursu to zostali: Klaudia Sroka reprezentująca II LO oraz Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach (I miejsce); Oktawia Twardziak z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie (II miejsce) oraz Aleksandra Zbylut także z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie (III miejsce). 


Obraz1

Serdecznie zapraszamy na
wtorkowe zebranie naukowe Instytutu Geografii,

na którym dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
(Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego)

wygłosi referat pt.:

Antropocen jako epoka przekształceń środowiska przyrodniczego. Chemiczny zapis zmian antropogenicznych.

Referat jest okazją do przedstawienia wyników prac prowadzonych w ramach badań statutowych w Instytucie Geografii UP.

9 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 532 (Instytut Geografii).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym również gości z zewnątrz.rep cze

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej.

Organizatorem konkursu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Czeską Centralą Ruchu Turystycznego – CzechTourism. Patronat nad konkursem obejmuje Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat Republiki Czeskiej. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest to trzecia edycja tego konkursu.

Poniżej w linkach zamieszczamy regulamin konkursukartę zgłoszenia i oświadczenie dla rodziców.

Konkurs odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 marca 2019 r.

Koordynatorem działań w ramach konkursu są pracownicy Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr hab. Michał Żemła, prof. UP,  dr Kamila Ziółkowska-Weiss (główny koordynator i sekretarz konkursu), dr Robert Faracik, dr Renata Rettinger, dr Franciszek Mróz oraz dr Paweł Kroh.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.
Z poważaniem,
dr hab. Michał Żemła, prof. UPSerdecznie zapraszamy na wtorkowe seminarium naukowe Instytutu Geografii,

na którym zostaną przedstawione dwa referaty:

mgr Kamila Płazińska

Uczestnictwo pracowników wybranych przedsiębiorstw w turystyce motywacyjnej i ich przestrzenne zróżnicowanie
opiekun naukowy: dr hab. Bożena Wójtowicz prof. UP

oraz

mgr Rafał Bielecki

Wpływ działalności rolniczej na zanieczyszczenie wód powierzchniowych w górnych częściach Szreniawy i Nidzicy
opiekun naukowy: dr hab. Józef Żychowski prof. UP,

Doktoranci przedstawią koncepcje i stan zaawansowania badań związane z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi.

2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 532 (Instytut Geografii).

Prosimy o niezawodne przybycie członków Rady Instytutu
oraz zachęcamy do udziału pozostałych pracowników Instytutu i gości z zewnątrz. Sukces Studenckiego Koła Naukowego Geografów

Niezmiernie nam miło poinformować, że Justyna Karaś oraz Paulina Mareczka (studentki geografii II stopnia, przedstawicielki SKNG UP) odniosły kolejny sukces. Tym razem, podczas konferencji naukowej „X Sesja Paleolimnologiczna”, która odbyła się w dniach 18-19 marca 2019 roku w Białymstoku, ww Panie wygrały ex aequo konkurs na najlepszy poster zaprezentowany przez młodego naukowca.

Justyna Karaś zdobyła nagrodę za prezentację posteru pt. Jak przekazywać wiedzę o torfowiskach? Przykłady z Podhala – autorzy: Witold Jucha (IG UP), Justyna Karaś (SKNG UP), Paulina Mareczka (SKNG UP), Radosław Sadowski (Muzeum Torfowisk w Chochołowie) oraz Daniel Okupny (IG UP). 

Wygrana Pauliny Mareczki dotyczyła prezentacji posteru pt. Eksploatacja torfu w Ludźmierzu koło Nowego Targu na torfowisku wysokim i jego wpływ na kondycję roślinności w świetle wskaźników teledetekcyjnych  – autorzy: Witold Jucha (IG UP), Paulina Mareczka (SKNG UP) oraz Daniel Okupny (IG UP).

Oba postery stanowiły rezultat badań przeprowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Geografów UP w ramach projektu „Geomanewry SKNG UP – Podhale i Orawa” (link do projektu). W drodze powrotnej z Białegostoku uczestnicy konferencji odwiedzili Narwiański Park Narodowy i pokonali trasę ścieżki przyrodniczej „Kładka wśród bagien” w Kurowie.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego

W dniu 19 marca nasi studenci i pracownicy uczestniczyli w dniu otwartym Uniwersytetu Pedagogicznego. Prezentowaliśmy kierunku prowadzone w Instytucie Geografii: geografię, gospodarkę przestrzenną i turystykę i rekreację. Zaplanowane wydarzenia, warsztaty, wykłady cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem odwiedzających. 

Liczymy na kolejne spotkanie z naszymi gośćmi, ale już w charakterze studentów od nowego roku akademickiego.


 Serdecznie zapraszamy na wtorkowe seminarium naukowe Instytutu Geografii,

na którym zostaną przedstawione dwa referaty:

mgr Monika Borgiasz-Stepaniuk

Przestrzeń społeczna w percepcji młodych mieszkańców miast województwa małopolskiego
opiekun naukowy: dr hab. Wiktor Osuch prof. UP

oraz

mgr Monika Noviello

Zróżnicowanie regionalne Włoch: geneza i współczesne problemy
opiekun naukowy: dr hab. Witold Wilczyński prof. UP,
opiekun naukowy pomocniczy: dr Marcin Semczuk

Doktorantki przedstawią koncepcje i stan zaawansowania badań związane z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi.

26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 532 (Instytut Geografii).

Prosimy o niezawodne przybycie członków Rady Instytutu
oraz zachęcamy do udziału pozostałych pracowników Instytutu i gości z zewnątrz. Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego

19 marca (wtorek) 2019 r., Budynek Główny UP, Kraków, ul. Podchorążych 2

11425069_763473793770110_7156127852609228549_o

Serdecznie zapraszamy kandydatów na studia, tegorocznych maturzystów i nauczycieli do wzięcia udziału w Dniu Otwartym Uniwersytetu Pedagogicznego. Podczas wydarzenia organizujemy prezentacje, warsztaty oraz wykłady otwarte, zwiedzanie Uczelni, a także spotkania z pracownikami dydaktycznymi i studentami.

Na kandydatów czekać będą również punkty informacyjne dotyczące kierunków, które prowadzimy:

geografia – turystyka i rekreacja – gospodarka przestrzenna

W programie zaplanowano prezentację działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów (projekcja filmów z działalności koła oraz wystawy okazów skał, prezentacja wybranych baz danych cyfrowych i możliwości ich analizy przy pomocy oprogramowania GIS, pokaz stanowiska monitoringu pogody), prezentację działalności specjalności animacja w turystyce na kierunku turystyka i rekreacja (pokaz animacji).

Zapraszamy na wykłady popularno-naukowe, które odbędą się w sali 532 na V piętrze oraz na warsztaty, które odbędą się w holu na IV piętrze przed wejściem do Instytutu Geografii.

 • 09:00-09:45 Warsztaty urbanistyczne – Kompozycja przestrzenna – dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita;
 • 10:30-10:50 Kamień w architekturze Krakowa – prof. UP dr hab. Anna Wolska;
 • 10:50-11:10 Yellowstone, Bryce Canon, Arches – perła amerykańskiej przyrody – dr Joanna Fidelus-Orzechowska;
 • 11:10-11:30 Aconcagua Light & Fast – wspomienia trzykrotnego zdobywcy najwyższego szczytu Ameryki Południowej – dr Michał Apollo;
 • 12:00-12:45 Warsztaty urbanistyczne – Kompozycja przestrzenna – dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita.

Już dziś zapraszamy Was do dołączenia do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie Uniwersytetu PedagogicznegoZakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej 

zaprasza na otwarte zebranie naukowe, na którym mgr Monika Noviello zaprezentuje  koncepcję pracy doktorskiej 
pt. Zróżnicowanie regionalne Włoch, geneza i współczesne problemy

19 marca 2019 r. godz. 11:30, sala 533Spotkanie z Radą Interesariuszy Instytutu Geografii

1 marca br. odbyło się kilkugodzinne spotkanie z Radą Interesariuszy Instytutu Geografii, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele krakowskich liceów (XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie ; Publiczne Liceum Sióstr Augustianek im. św. Rity), Urzędu Statystycznego w Krakowie i firmy Animator.

Spotkanie było zorganizowane w formie „okrągłego stołu” w ramach projektu „UP to the TOP”. Stronę IG reprezentowali: dyr. dr Tomasz Rachwał, wicedyr. dr Wioletta Kilar, dr Anna Delekta, dr Agnieszka Świętek. Wnioski ze spotkania posłużą doskonaleniu programów studiów na wszystkich 3 kierunkach (geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) prowadzonych w Instytucie.(Ferdinand_von_Richthofen)_-_Ernst_(...)Milster_Ernst_btv1b84510245_(cropped)

Zapraszamy do wzięcia udziału
w posiedzeniu naukowym Komisji Geograficznej PAU
w dniu 14 marca (czwartek) 2019 r. o godz. 18.00

w sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na którym

dr Paweł Brzegowy, dr Sławomir Dorocki

wygłoszą referat pt.

Wpływ Ferdinanda von Richthofena  na myśl
i działalność geograficzną Antoniego Rehmana10
 Serdecznie zapraszamy na

wtorkowe seminarium naukowe
Instytutu Geografii,

na którym mgr Marta Gawlas (Zakład Geoinformacji Badań Geośrodowiskowych) wygłosi referat pt.:

Wpływ zagrożeń naturalnych na ruch turystyczny w Tatrach polskich w latach 2014-2017

.

Doktorantka przedstawi koncepcje i stan zaawansowania badań związane z przygotowywaną rozprawą doktorską.

12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 532 (Instytut Geografii).

Prosimy o niezawodne przybycie członków Rady Instytutu
oraz zachęcamy do udziału pozostałych pracowników Instytutu i gości z zewnątrz. Dziekan i Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zawiadamiają, że w dniu 12 marca 2019 r. o godzinie 12:00 
w Instytucie Biologii (Kraków, ul. Podchorążych 2, sala nr 110N, I piętro, nowe skrzydło),

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Chrobak

pt.  Analiza i ocena potencjału geoturystycznego Podtatrza 

Promotor rozprawy: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP

Recenzenci: dr hab. inż. Alicja Kicińska (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

prof. dr hab. Piotr Migoń (Uniwersytet Wrocławski)

W pracy przedstawiono ocenę potencjału geoturystycznego Podtatrza, który pokrywa się z czterema regionami etnograficznymi, tj. Podhalem, Orawą, Liptowem i częścią Spiszu. Przeprowadzono ją w oparciu o: (1) analizę map georóżnorodności tego obszaru, (2) inwentaryzację i waloryzację (geo)stanowisk, w której ocenę komponentów edukacyjnopoznawczych zobiektywizowano stosując ekspercką metodę triangulacji oraz (3) analizę preferencji turystów. Zinwentaryzowano 72 geostanowiska, wśród których występują obiekty związane z różnymi elementami budowy geologicznej, formami rzeźby oraz elementami hydrologicznymi. Są wśród nich również punkty widokowe. Najbardziej atrakcyjnymi (geo)stanowiskami na Podtatrzu są kopuły trawertynowe i inne formy rzeźby związane z trawertynami, wapienne wzgórza zamkowe na Orawie i Spiszu oraz punkty widokowe wokół Tatr. Lokalizacja większości z ich pokrywa się z obszarami o dużej georóżnorodności, wyznaczonymi w oparciu o analizy materiałów kartograficznych. Stanowiska o najwyższym wskaźniku waloryzacji końcowej występują w strefach granicznych pomiędzy Kozimi Grzbietami a Kotliną Hornadską, oraz Górami Choczańskimi, Niżnymi Tatrami i Magurą Spiską a Kotliną Podtatrzańską. Stosując pilotażowe badania ankietowe wśród 855 polskich i słowackich turystów zrzeszonych w 5 grupach społecznościowych związanych z turystyką górską, dokonano częściowej weryfikacji ocen waloryzacji obiektów geoturytycznych. Powyższe analizy, wzbogacone o ocenę stopnia zagospodarowania turystycznego Podtatrza, a także o analizę dodatkowych atrakcji kulturowo–historycznych wskazują, że region ten posiadający bardzo dobrą bazę noclegową i długie tradycje związane z turystyką jest bardzo dobrym miejscem na pograniczu polsko-słowackim dla rozwoju geoturystyki.pm1

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
zapraszają na spotkanie:

Zobaczyć PM – cząstki stałe w otaczającym nas powietrzu w Krakowie.

Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników z analizami pojedynczych cząstek pyłów oraz wynikami badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Osoby prowadzące spotkanie: Marek Michalik (UJ), Wanda Wilczyńska-Michalik (UP), Bartłomiej Pietras (UP), Anna Łatkiewicz (UJ), Mikołaj Worosz (UJ).

Spotkanie odbędzie się: 7 marca 2019 r. o godzinie 17.30. Czas trwania – około 1,5 godziny.
Miejsce spotkania: Instytut Nauk Geologicznych UJ, ul. Gronostajowa 3a – sala wykładowa 0.10 i Pracownia Mikroskopii Elektronowej Skaningowej i Mikroanalizy.

Program spotkania:

1. Pokaz poboru próbek pyłów atmosferycznych przy użyciu aspiratora (przed budynkiem ING UJ).

2. W trakcie poboru próbek referaty (sala wykładowa, czas przeznaczony na 1 referat ok. 10 min.):

 • Wanda Wilczyńska-Michalik (UP) – Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
 • Bartłomiej Pietras (UP) – Wpływ czynników meteorologicznych na koncentrację zanieczyszczeń powietrza w Krakowie;
 • Marek Michalik (UJ) – Analiza cząstek pyłu zanieczyszczającego powietrze w Krakowie.

3. Pokaz preparatyki próbek do obserwacji i analiz składu chemicznego w mikroskopie elektronowym ze spektrometrem dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego.

4. Pokaz analizy cząstek pyłu – morfologia i wielkość cząstek, skład chemiczny, analiza metali występujących w cząstkach pyłu.

5. Dyskusja i zakończenie (sala wykładowa).Edward Steed
 Serdecznie zapraszamy na

wtorkowe zebranie naukowe
Instytutu Geografii,

na którym dr Tomasz Padło (Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej) wygłosi referat pt.:

Tak daleko stąd, tak blisko, coraz bliżej – Zmienność w percepcji przestrzeni geograficznej

.

5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 532 (Instytut Geografii).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym również gości z zewnątrz.


III Bal Instytutu Geografii Plakat 2

.

 Mamy zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa

Studentów, Pracowników i Absolwentów na 

III Bal Instytutu Geografii w stylu lat 50., 

który odbędzie się 2 marca 2019 r. o godz. 18:30 w Hotelu Studenckim Piast przy ul. Piastowskiej 47.

.

Zapisy trwają do 15 lutego. Szczegóły na plakacie.  Ciurej_Agnieszka_abstrakt_graficzny_do_prezentacji_na_Zebraniu_Inst_26-02-2019

Serdecznie zapraszamy na
wtorkowe zebranie naukowe Instytutu Geografii,

na którym dr Agnieszka Ciurej (Zakład Geologii) wygłosi referat pt.:

Wapień ze Sokolisk – nowy regionalny poziom korelacyjny w oligocenie Karpat Zewnętrznych: cechy diagnostyczne i pozycja stratygraficzna

Referat jest okazją do przedstawienia wyników prac prowadzonych w ramach badań statutowych w Instytucie Geografii UP.

26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 532 (Instytut Geografii).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym również gości z zewnątrz. 

P1000455a
 
Ze smutkiem informujemy, że zmarł wieloletni, emerytowany pracownik naszej Uczelni, kierowca naszego instytutowego autobusu,

Ś. P. Pan Józef Zatorski.

Wielu z nas zapamiętało go jako człowieka niezwykle życzliwego, znakomitego kierowcę podczas ćwiczeń terenowych ze studentami, wyjazdów integracyjnych i wycieczek krajoznawczych, w których uczestniczyliśmy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w piątek 22 lutego br. o godz. 14:00 w kościele w Porębie Wielkiej.

W związku z chęcią wyjazdu organizujemy wyjazd autobusem dla wszystkich zainteresowanych. Autobus zostanie podstawiony na główny parking Uniwersytetu Pedagogicznego (od strony ul. Podchorążych) w piątek 22 lutego o godz. 11.45. Wyjazd o godz. 12:00. W razie ewentualnych pytań organizacyjnych ws. wyjazdu proszę kontaktować się z Biurem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (tel. 12 662-60-82).Serdecznie zapraszamy na
wtorkowe seminarium naukowe Instytutu Geografii, na którym

dr Monika Płaziak (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej)

wygłosi referat pt.:

Przemiany społeczno-kulturowe dużej dzielnicy mieszkaniowej pod wpływem globalizacji na przykładzie Nowej Huty.

12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 10.15 w s. 532 (Instytut Geografii).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym również gości z zewnątrz.WWD19_logo_E_horiz_cmjkW ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na

sesję naukową zorganizowaną z okazji

Światowego Dnia Mokradeł.

Temat przewodni sesji:

„Mokradła a zmiany klimatu”

05.02.2019 godz. 10:00 sala 532 (Instytut Geografii)

Termin sesji nie jest przypadkowy. Upamiętnia on podpisanie w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 roku Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe.

Podczas sesji zaprezentowanych zostanie pięć 20-minutowych referatów związanych z:

 • problemami ochrony mokradeł,
 • uwarunkowaniami rozwoju torfowisk i ich antropogeniczną degradacją,
 • relacją człowiek-środowisko na terenach podmokłych,
 • możliwościami rekonstrukcji paleoklimatycznych.

Referentami będą (w kolejności wygłaszanych referatów): dr inż. Witold Jucha (Instytut Geografii UP) i Paulina Mareczka (SKNG UP), prof. dr hab. Adam Łajczak i dr Roksana Zarychta (Instytut Geografii UP), dr hab. Renata Stachowicz-Rybka (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN), dr hab. Piotr Kittel (WNG UŁ) i dr Daniel Okupny (Instytut Geografii UP).

Szczegółowy program jest dostępny w pliku.

Patronat nad tą sesją objęła Konwencja RAMSAR – World Wetlands Day oraz Centrum Ochrony Mokradeł. Z innymi wydarzeniami związanymi z obchodami Światowego Dnia Mokradeł na terenie innych krajów można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.worldwetlandsday.org/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym gości z zewnątrz.Egipt

Serdecznie zapraszamy na
wtorkowe seminarium naukowe Instytutu Geografii, na którym

Pan Adel Ziedan (egiptolog i przewodnik turystyczny)

wygłosi referat pt.:

Tożsamość Egiptu – przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania powstania wielkiej cywilizacji.

8 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.15 w s. 532 (Instytut Geografii).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym również gości z zewnątrz.KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY W GRANCIE BADAWCZYM NCN OPUS:

Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach.      Szczegółowe informacje w załącznikuArchiwum wydarzeń 2017

Archiwum wydarzeń 2016

Archiwum wydarzeń 2015