D2 Mazury-Rybitwy 01

Pełny rozmiar to 1400 × 933 pikseli