D2 Mazury-Rybitwy 12

Pełny rozmiar to 1400 × 933 pikseli