Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

Bez kategorii

W związku z wyjazdem na konferencję konsultacje w dniach 16-17.10.2018 nie odbędą się.

dr Paweł Kroh

Szanowni Państwo,
Informuję, że w dniach 22.10-29.10 włącznie przebywam w podróży służbowej i w tym okresie odwołane zostają wszystkie moje zajęcia i konsultacje. Termin odrobienia zajęć zostanie umówiony z poszczególnymi grupami.
Z poważaniem

Michał Żemła

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że mój najbliższy dyżur zostaje przeniesiony z dnia 16.X. (wtorek) na 17.X. (środa) na godz. 10.00-11.30, pok. 430.
Pozdrawiam,
Małgorzata Zdon-Korzeniowska

W dniach 15-21 października dr hab. Joanna Zawiejska, prof. UP będzie nieobecna z powodu wyjazdu służbowego.

Szanowni Państwo,
w bieżącym tygodniu konsultacje wtorkowe 13:30-15:00, zostają wyjątkowo anulowane z przyczyn obiektywnych. Zamiast tego odbędą się w środę 17.10 w godz. 11:15-12:45. Zapraszam.

Pozdrawiam,

dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla

Szanowni Państwo,

z powodu wyjazdu na konferencję odwołuję:

1/ ćwiczenia z Geologii gospodarczej na kierunku Geografia (gr. 1) w środę 17.10.;

2/ ćwiczenia z Geologii na kierunku Ochrona Środowiska w piątek 19.10. – zamiast ćwiczeń odbędzie się wykład z prof. Anną Wolską;

3/ konsultacje w dn. 19.10.

W/w zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie, który zostanie podany na zajęciach.

Z wyrazami szacunku

Szymon Kowalik

Szanowni Państwo,
w bieżącym tygodniu konsultacje wtorkowe 13:30-15:00, zostają wyjątkowo anulowane z przyczyn obiektywnych. Zamiast tego odbędą się w środę 17.10 w godz. 11:15-12:45. Zapraszam.

Pozdrawiam,

dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla

Szanowni Państwo,

W związku z wyjazdem służbowym w dniach 15-17.10 odwołuję konsutlacje oraz zajęcia w tych dniach. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie, po uzgodnieniu ze studentami.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Chmielowska

W dniach 15-20 października dr A.Świętek będzie nieobecna na uczelni z powodu wyjazdów na konferecje („Forum Carpaticum” w Eger, „Miejsce i przestrzeń. Edukacja humanistyczna w ujęciu humanistycznym” w Warszawie). Konsultacje i zajęcia w tym tygodniu zostają odwołane i będą odrobione w innym terminie (po uzgodnieniu ze studentami).

Pozdrawiam,

A.Świętek

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że z powodu mojego udziału w konferencji konsultacyjnej „Polityka surowcowa Państwa” konsultacje w dniu 17. 10. 2018 r. nie odbędą się.

Z poważaniem,

Wanda Wilczyńska-Michalik

Szanowni Państwo,

ze względu na obchody Święta Uniwersytetu Pedagogicznego Sekretariat Instytutu Geografii będzie otwarty w godzinach 6:30-11:00.

Z poważaniem,

Gabriela Bołoz

Szanowni Państwo,

informuję, że najbliższe konsultacje – jutro w środę 10.X. odbędą się we wcześniejszych godzinach – od 11.30 do 13.00. Jest to zmiana jednorazowa. W następnych terminach środowe konsultacje będą odbywać się zgodnie z planem, tj. 13.30-15.00.

Przypominam, że aktualny termin czwartkowych konsultacji to godz. 14.00-15.30.

Jednocześnie już teraz informuję o odwołaniu konsultacji w dniach 24 i 25.X. ze względu na udział w konferencji, zaś w dniach 31.X i 1.XI konsultacje też nie odbędą się. Dyżury wznawiam 7.XI.

Pozdrawiam

Karolina Smętkiewicz

Szanowni Państwo,
podaję terminy konsultacji w semestrze zimowym:

– poniedziałek: 11:30-13:00

– piątek: 12:00-13:30 (w ramach Pracowni projektowej – GP IV).

Zapraszam.

Pozdrawiam serdecznie,
Roksana Zarychta

Szanowni Państwo,

ze względu na liczne prośby termin konsultacji został przeniesiony z wtorku na:

środy – godz. 16.45-18.15 oraz czwartki 13.45-14.45.

Z poważaniem

dr Daniel Okupny

Szanowni Studenci,

w dniu 9 października nie będzie konsultacji. Kolejne – wg harmonogramu:

– w poniedziałek 15.11. w godz. 13-14.30;

– wtorek 16.11. w godz. 8-9.30.

Mariusz Szubert

W dniu 9.X br konsultacje zostają odwołane z powodu choroby. Zainteresowanych zapraszam 10.X w godz. 8.00-9.00.

Sławomir Dorocki

W związku z odbywającą się w Instytucie Konferencją moje konsultacje w dniu 08.10. zostają odwołane. Zapraszam planowo na 09.10 na 8:30. Michał Żemła

Szanowni Państwo,

informuję, że zmienił się termin moich konsultacji w sem. zimowym w czwartki – godzina została przesunięta na 14.00-15.30. w pok. nr 424.
Konsultacje w środy w godz. 13.30-15.00 pozostają bez zmian.

Pozdrawiam
Karolina Smętkiewicz

Wykład z przedmiotu „Geoturystyka” w dniu 8 października 2018r. zostaje odwołany a zamiast niego uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa  od 15-tej do 17-tej w sesji 3 dotyczącej turystyki w ramach Konferencji Naukowej „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych” (program konferencji na stronie IG).

serdecznie pozdrawiam

Anna Wolska

 

Szanowni Państwo,

zapraszam w piątek 5 X na odrabianie zajęć z kursu Kartografia i topografia (studenci I roku, kierunek geografia),  które nie odbyły się w poniedziałek 1 X w związku z inauguracją roku akademickiego.

Wykład odbędzie się w godzinach 8.00-9.30 w sali 316. Natomiast ćwiczenia: grupa 1: 9.30-11.00 sala 213N; grupa 2: 11.00-12.30 sala 213N; grupa 3: 12.30-14.00 sala 213N.

Joanna Fidelus-Orzechowska

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że moje konsultacje w semestrze jesiennym w roku akademickim 2018/2019 będą odbywały się we wtorki (co drugi od 9 października) w godz. 13.00-14.30 i w każdy czwartek w godz. 10.20-11.50 w pokoju 425.

Z wyrazami szacunku,

Kinga Krzesiwo

Szanowni Państwo,
przypominam, że w dniu jutrzejszym (czwartek 4.10), zgodnie z naszymi ustaleniami, zajęcia grupy 1 i 2 odbędą się wyjątkowo w odwrotnej kolejności.
W godz. 10.30 – 12.15, w sali 519, grupa 1 będzie mieć Fizykę i chemię Ziemi
W godz. 12.30 – 14.15, w sali 532, grupa 2 będzie mieć Warsztaty geograficzne z dr Wiedermannem
Kolejne zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.
Karol Witkowski

Szanowni Państwo,

zajęcia z „Zarysu historii rozwoju miast” z dnia 4 października są odwołane i zostaną odrobione 11 października w tym samym terminie zamiast wykładu z „geografii społecznej”.

Z wyrazami szacunku,

Mirosław Wójtowicz

Szanowni Państwo,

informuję, że konsultacje 4.10., czw. w godz. 15.00-16.30 zostają odwołane ze względu na konieczność udziału w seminarium naukowym poza uczelnią.

Terminy moich konsultacji w sem. zimowym to:
środy 13.30-15.00 oraz czwartki 15.00-16.30. w pok. nr 424.

Pozdrawiam
Karolina Smętkiewicz

Szanowni Państwo,

z powodu wyjazdu w dniu 2 października nie będzie mnie w pracy. Zapraszam na dyżur 8 i 9 października.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Kwiatek-Sołtys

Szanowni Państwo,

W związku z praktykami zawodowymi studentów III roku Geografii zajęcia dydaktyczne na tym roku rozpoczynają się od 15.10.

Z wyrazami szacunku

Dorota Chmielowska – opiekun roku

W związku z zagranicznym wyjazdem służbowym pierwsze konsultacje odbędą się na początku listopada

W związku z zagranicznym wyjazdem służbowym pierwsze zajęcia odbędą się 8 listopada 2018 r. Październikowe zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych na pierwszych ćwiczeniach.

dr A. Winiarczyk-Raźniak

W związku z zagranicznym wyjazdem służbowym pierwsze zajęcia odbędą się 8 listopada 2018 r. Październikowe zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych na pierwszym wykładzie.

W związku z zagranicznym wyjazdem służbowym będę nieobecny na uczelni w dniach 28.09-29.10. W tym czasie proszę kontaktować się przez e-mail.

Szanowni Państwo,
proszę na najbliższe zajęcia ćwiczeniowe (1 grupa 15.10) przynieść kalkulatory i kredki.
Pozdrawiam
Monika Płaziak

Szanowni Państwo,

Z powodu mojego uczestnictwa w Inauguracji Roku Akademickiego, informuję, że wykład z geografii regionalnej świata w dniu 1.10.2018 rozpocznie się o godz. 10.00.

Z poważaniem

Sławomir Kurek

Terminy zajęć dydaktycznych kursów 15 godzinnych semestr zimowy 2018/2019

Proszę o zapoznanie się z zaktualizowanymi harmonogramami zajęć w semestrze zimowym 2018/2019. Harmonogramy zamieszczone są na dedykowanych podstronach.

(terminy zajęć z prowadzącymi zaznaczonymi jako VACAT mogą ulec zmianie)

Szanowni Państwo,

Informuję, że czwartkowe konsultacje (27.09) zostają przeniesione na piątek (28.09)  w godz. 10.30-12.00.

Anna Kolasińska

Szanowni Państwo studenci III roku 2018/19,
ze względu na kolizję obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych informuję, że pierwsze zajęcia z przedmiotu >Planowanie infrastruktury technicznej< – wykład o 9.45 , jak też ćwiczenia o 11.30 planowane na dzień 01 października (poniedziałek)nie odbędą się. Cykl zajęć rozpoczniemy dopiero 08.10.2018. Dogodny termin odrobienia odwołanych zajęć zostanie uzgodniony.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Wantuch-Matla

W dniach od 24 do 28 września prof. dr hab. Adam Łajczak będzie nieobecny z powodu wyjazdu służbowego.

Szanowni Państwo,

Na konsultacje we wrześniu zapraszam  we wtorek 25. 09., w godz. 13-14.30.

 

Z poważaniem

Matylda Siwek

Na dyżur zapraszam 20 września (zamiast 18 września) od 11 do 12 30.

Szanowni Państwo,

w drugiej połowie września będę dyżurowała 18 i 25.09 w godzinach 13.00 – 14.30. Zapraszam.

Z wyrazami szacunku
Anna Delekta

Szanowni Państwo,
z przyczyn obiektywnych, moje konsultacje w dniu 18.09 odbędą się nieco wcześniej – w godz. 11.00-12.30. Zapraszam lub proszę o kontakt meilowy.

Z poważaniem,

Dorota Wantuch-Matla

Informuję, że konsultacje odbędą się 18.09 i 25.09  w godz. 12-13.30.

 

Z poważaniem,

Joanna Jędruszkiewicz

 

Szanowni Państwo,

Dodatkowy dyżur odbędzie się w dniu 20.09 godz. 10:00 -11:30, w pokoju 433. Kolejny mój dyżur będzie 25.09 godz.13:00 – 14:30.

D.Chmielowska

Szanowni Studenci,
konsultacje odbędą się 17 września o godz. 10:30-12:00 oraz 25 września o godz. 8:30-10:00.

Zapraszam również do kontaktu mailowego.

Pozdrawiam
Roksana Zarychta

Szanowni Państwo,

z powodu pilnego wyjazdu konsultacje w dniu 17.09 odbędą się wyjątkowo od godz. 14.00,

z wyrazami szacunku,

Agnieszka gil

Szanowni Państwo,

informuję, że moje konsultacje we wrześniu odbędą się 18 września (wtorek) w godz. 10.00-11.30 oraz 25 września (wtorek) w godz. 9.00-10.15.

Z wyrazami szacunku,

Kinga Krzesiwo

Szanowni Państwo,

niestety muszę zmienić nieznacznie godziny jutrzejszych (13.09) konsultacji. Miały być od godziny 8:00. Nowe godziny na jutro to 14:00-15:30.

Karol Augustowski

Szanowni Państwo,

Podaje moje terminy konsultacji w sesji poprawkowej:

14.09 godz. 11:00-12:30

25.09 godz. 13:00 – 14:30

Z wyrazami szacunku,

Dorota Chmielowska

Szanowni Państwo,

Konsutlacje dra Krzysztofa Wiedermanna w sesji poprawkowej odbędą się w następujących terminach:

13.09, 18.09, 20.09, 25.09 w godzinach 8:00 – 9:30.

 

Przypominam, że 12.09. czekam na osoby chcące poprawić oceny z pierwszego terminu od godziny 12:00.

 

Michal Żemła