Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

pogoda
logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi
Prof. dr hab. Adam Łajczak będzie nieobecny dniach 4-20 listopada 2017 r.
W związku z tym w dn. 13.11.br. zostają odwołane zajęcia. W porozumieniu ze studentami ustalono inne terminy zajęć:
(1) Antropogeniczne przekształcenia krajobrazów naturalnych i kulturowych – wykład, termin zajęć zgodny z planem zajęć: 07:30-09:30, nowy termin: godz. 07:00-09:30 w dn. 27.11, 11.12, 08.01 i 22.01.
(2) Ochrona krajobrazu, uwagi j.w., nowy termin: 09:30-11:30 w dn. 27.11, 11.12, 08.01, 22.01.
(3) Seminarium dyplomowe III, dodatkowy termin w dn. 27.11., godz. 15:30
Zajęcia w dn. 08.11.br. również się nie odbędą, nowe terminy:
(4) Seminarium dyplomowe, nowy termin: godz. 07:00-09:00 w dn. 22.11., 6.12., 20.12., 17.01.
(5) Geomorfologia stosowana, wykład, nowy termin: godz. 12:00-13:45 w dn. 29.11.
Inne zajęcia bez zmian.