facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Inne Zakłady

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

 • kierownik – dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (pokój 531, tel. 12 662 62 65, email: sgkurek@up.krakow.pl)

Pracownicy

Specjalista inżynieryjno-techniczny

Doktoranci

 • Gabriela Bołoz
 • Marta Boguś
 • Agnieszka Gil 
 •  Alina Haczek
 •  Agnieszka Łuków

Badania naukowe

Prace badawcze pracowników Zakładu koncentrują się głównie na zagadnieniach społeczno-gospodarczych dotyczących stanu i przemian w zakresie układów demograficznych, społeczno-gospodarczych, regionalnego zróżnicowania sieci miejskiej, wielofunkcyjnego rozwoju wsi na obszarach górskich i konsekwencji procesów transformacji w odniesieniu do Polski, jej mezo- i makroregionów, ze szczególnym uwzględnieniem Karpat, a także regionów świata, przede wszystkim w odniesieniu do państw i regionów Europy.

W ostatnim okresie sporo miejsca zajmują prace dotyczące problematyki starzenia się ludności w Polsce i Europie, oraz badania nad społecznymi uwarunkowaniami w krajach Ameryki Łacińskiej, także pod kątem metropolizacji i urbanizacji. Opracowania z tego zakresu mają nie tylko charakter poznawczy, ale także metodologiczny i prognostyczny. Pracownicy Zakładu uczestniczą także w badaniach dotyczących problematyki geografii turystycznej.

Publikacje

Tematyka prac magisterskich (przykładowo)
 • monografie społeczno-gospodarcze małych i średnich miast oraz gmin wiejskich
 • problemy gospodarki rolnej i budownictwa wybranych gmin
 • problemy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
 • procesy urbanizacji w wybranych regionach Polski i świata
 • kształtowanie się i współczesne przeobrażenia wybranych ośrodków przemysłowych południowej Polski
 • aktywizacja turystyczna wybranych obszarów południowej Polski
 • słownik krajoznawczo-osadniczy wybranych obszarów województwa małopolskiego
 • procesy demograficzne i zmiany struktur demograficzno – społecznych w wybranych regionach i krajach świata
 • procesy demograficzne i zmiany struktur demograficzno – społecznych w wybranych regionach Polski
 • atrakcyjność turystyczna wybranych regionów na świecie
 • waloryzacja turystyczna wybranych regionów w Polsce
Zajęcia dydaktyczne (kursy)
 • geografia ekonomiczna
 • geografia społeczna oraz procesy ludnościowe
 • geografia osadnictwa i geografia miast
 • geografii rolnictwa
 • geografia ekonomiczna Polski
 • GIS
 • geografia regionalna Europy i krajów pozaeuropejskich
 • geografia polityczna
 • seminaria dyplomowe, magisterskie i doktoranckie
 • ćwiczeń terenowych z geografii społeczno-ekonomicznej
 • ćwiczenia regionalne na Wyżynach, Wybrzeżu, w Sudetach i Karpatach

Inne Zakłady