facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Inne Zakłady

Zakład Geografii Fizycznej

 • kierownik – dr hab. Józef Kukulak, prof. UP (pokój 522, tel. 12 662 6257, email: jkukulak@up.krakow.pl)

Pracownicy

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 • mgr Aleksander Nabagło (pokój 430, tel. 12 662 62 64, email: n@up.krakow.pl poniedziałek – piątek 7:30-15:30)

Doktoranci

 • Tomasz Gawlik 
 • Damian Hełdak 
 • Małgorzata Juszczyk 
 • Anna Krzysztanek 
 • Piotr Potoniec 
 • Agata Pyrda 
 • Anna Rudkowska  

Badania naukowe

Wiodącym kierunkiem naukowo-badawczym jest rola struktury geologicznej w modelowaniu rzeźby obszarów górskich i wyżynnych. Badania prowadzone są w Karpatach fliszowych, kotlinach przedgórskich i na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej.

Prace badawcze dotyczą również: holoceńskiej transformacji stoków w Beskidach Zachodnich, wpływu powodzi na przekształcanie dolin rzecznych w Karpatach i na ich przedpolu, abrazji okruchów skalnych w rzekach beskidzkich, współczesnych procesów w strefie brzegowej zbiorników retencyjnych, antropopresji na terenach górskich i krasu na Wyżynie Częstochowskiej.

Publikacje

Lista publikacji pracowników Zakładu Geografii Fizycznej jest dostępna pod poniższymi linkami:

 

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich (przykładowo)

 • zależność rzeźby od budowy geologicznej;
 • modelowanie rzeźby przez współczesne procesy erozyjno-denudacyjne;
 • antropogeniczna transformacja rzeźby terenu;
 • abiotyczne obiekty dydaktyczne i przyrodnicze.

Zajęcia dydaktyczne (kursy)

 • geomorfologia
 • geografii fizycznej kontynentów i oceanów
 • kartografia i topografia,
 • GIS,
 • biogeografia,
 • podstawy geografii dla studentów biologii
 • ćwiczenia terenowe z kartografii i topografii, geomorfologii
 • regionalne ćwiczenia terenowe w Karpatach
 • seminaria dyplomowe, magisterskie i doktoranckie

Inne Zakłady