facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Inne Zakłady

Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

 • kierownik – dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP (pokój 523, tel. 12 662 62 58, email: sgszuber@up.krakow.pl)
Pracownicy

Specjalista inżynieryjno-techniczy

Doktoranci

 • Piotr Cybul 

Badania naukowe

Badania naukowe z zakresu geografii turystycznej mają w Instytucie Geografii UP wieloletnią tradycję. Już na początku lat trzydziestych XX wieku Rodion Mochnacki, późniejszy profesor WSP opublikował artykuł: Tarnów i okolica jako teren wycieczek geograficznych. Krajoznawstwo i wycieczki szkolne były tematem pierwszych publikacji pracowników katedry geografii WSP w Krakowie. W tym miejscu wspomnieć należy prace prof. M. Dobrowolskiej i prof. J. Flisa a nieco później dr J. Rajmana. W latach siedemdziesiątych pojawił się cykl opracowań głównych tras drogowych i kolejowych wychodzących z Krakowa. Ten rodzaj przewodników opracowywany jest w Instytucie Geografii pod przewodnictwem prof. S. Piskorza. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczeła się współpraca pracowników Instytutu Geografii z Wydawnictwem Kluszczyński z Krakowa. Zaowocowała ona opracowaniem kilku encyklopedii i wydawnictw albumowych. Encyklopedia Geografia Turystyczna Świata opracowana przez zespół pracowników IG pod kierunkiem dr R. Malarza została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespół geografów pod kierunkiem prof. Z. Długosza opracowuje Encyklopedię Geograficzno-Turystyczą Świata. Ukazały się już 3 tomy tej encyklopedii.

Publikacje

Zajęcia dydaktyczne (kursy)
 • podstawy turystyki,
 • hotelarstwo,
 • turystyka aktywna,
 • turystyka pielgrzymkowa,
 • marketing turystyczny,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • prawo w turystyce,
 • krajoznawstwo,
 • regiony turystyczne świata,
 • regiony turystyczne Polski,
 • turystyka na obszarach wiejskich,
 • technologia informacyjna w turystyce,
 • kartografia turystyczna,
 • metodyka i etyka przewodnictwa,
 • historia ruchu turystycznego w Polsce,
 • zamki, pałace i dwory w Polsce
 • obozy piesze,
 • ćwiczenia terenowe z: metodyki i etyki przewodnictwa, historii architektury i sztuki w Polsce, kartografii turystycznej
 • regionalne ćwiczenia na Pomorzu.

Inne Zakłady