Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

pogoda
logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

Biblioteka Wydziału Geograficzno-Biologicznego 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

pok. 438-439

tel. 12-662-62-69
geobibl@up.krakow.pl


 W związku ze szkoleniem pracowników w dniu 15 grudnia (piątek)
w godz. od 13.00 do 14.00 Biblioteka WGB będzie nieczynna.


 Godziny otwarcia Biblioteki WGB:

poniedziałek         14.00 – 18.00
wtorek – piątek    10.00 – 18.00
sobota                  10.00 – 14.00


 

Z dniem 1 lipca 2016 roku Biblioteka Instytutu Geografii została  przekształcona
w Bibliotekę Wydziału Geograficzno-Biologicznego

Księgozbiór Biblioteki WGB stanowią zbiory Biblioteki Instytutu Geografii oraz część zbiorów
byłej Biblioteki Instytutu Biologii. Biblioteka Wydziału Geograficzno-Biologicznego przejęła również obsługę
Czytelników byłej Biblioteki Instytutu Biologii

Książki znajdujące się w Bibliotece WGB w katalogu elektronicznym mają lokalizację  WGB.


 

W Bibliotece pracują:

  • mgr Justyna Banaś – kustosz 
  • mgr Agata Smętek– młodszy bibliotekarz
  • mgr Tomasz Mrówka – bibliotekarz (urlop wychowawczy)

 


 

Przydatne linki:

Katalog komputerowy Biblioteki Głównej UP
Elektroniczne źródła informacji
Bibliografia Publikacji Pracowników UP
Bibliografia Geografii Polskiej
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – kolekcja: materiały dydaktyczne – przedmiot: geografia, turystyka i rekreacja itp.
Biografik – Bibliografia źródeł informacji biobibliograficznych o pracownikach UP

 

Dykcyonarzyk Geograficzny - tupnij aby zobaczyć w powiększeniu

Słów kilka o Bibliotece

 

Biblioteka Wydziału Geograficzno-Biologicznego do dnia 1.07.2016 roku była biblioteką Instytutu Geografii, pełniąc przez 65 lat zadania usługowe, dydaktyczne i naukowe. Był i jest to warsztat pracy dla nauczycieli akademickich, studentów i uczącej się młodzieży. Biblioteka powstała w 1951 r. dzięki staraniom prof. Marii Dobrowolskiej, która była pierwszą organizatorką i opiekunem naukowym Biblioteki.

Biblioteka ta jest biblioteką dziedzinową, której zakres tematyczny księgozbioru ściśle związany jest z kierunkami: geografia, turystyka i rekreacjagospodarka przestrzenna, a od 1.07.20166 roku również biologia i ochrona środowiska, a także z szerokim wachlarzem nauk pokrewnych i pomocniczych (geologia, geomorfologia, hydrologia, meteorologia, klimatologia, astronomia, itp.).

 

 

Księgozbiór

W 2014 r. zbiory Biblioteki (wtedy Biblioteki Instytutu Geografii) liczyły około 28 tys. jednostek bibliotecznych, z czego 19 964 vol. przypadało na wydawnictwa zwarte (książki), 5617 na czasopisma i wydawnictwa ciągłe oraz zgromadzono 2591 jednostek map i atlasów. Są tu również nadbitki i odbitki artykułów; kolekcja ta liczy 1370 dokumentów.

Biblioteka, posiada w swoich zasobach zarówno stary księgozbiór jak i księgozbiór tworzony na bieżąco. Ta niewielka część starego księgozbioru jest szczególnie cenna, gdyż przedstawia rozwój i dzieje dziedziny nauk o Ziemi. Najstarszą książką i zarazem jedynym starodrukiem jest Dykcyonarzyk Geograficzny z 1783 r., zaś najstarszym słownikiem polskim jest 16-tomowy Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z lat 1880-1902.

Artykuły zawarte w Czasopismach stanowią uzupełnienie wiadomości przekazywanych na wykładach. W 1975 roku odnotowano największą subskrypcję (55 tytułów polskich i 24 zagraniczne). Obecnie Biblioteka prenumeruje 38 czasopism polskich i 3 tytuły zagraniczne.

Niezwykle cenne dla geografów są materiały statystyczne. Najstarszym jest Rocznik Polski – tabele statystyczne wydany w 1917 r. oprac. przez Eugeniusza Romera i I. Weinfelda i przedwojenne roczniki (za lata 1932-1939). Oprócz Rocznika Statystycznego RP (od 1947 r.) posiadamy również roczniki branżowe (np. przemysłu, demografii, rolnictwa, ochrony środowiska) oraz roczniki statystyczne miast i roczniki województw (głównie z Polski południowej i wschodniej). Większość nowych publikacji jest dostępna w formie elektronicznej na płytach CD. Zbiory kartograficzne obejmują różnego typu atlasy oraz mapy turystyczne, krajoznawcze, samochodowe, i in. Dużą wartość historyczną mają stare atlasy (polskie i zagraniczne), a zwłaszcza Geograficzno-statystyczny atlas Polski E. Romera (1916 r.) czy Powszechny atlas geograficzny (1934 r.) z Jego autografem. Pokaźny jest zbiór podręczników szkolnych i podręczników metodycznych dla nauczycieli, m.in. Elementarz geograficzny autorstwa L. Sawickiego (1921 r.).

 

Czytelnia imienia profesor Marii Dobrowolskiej

Czytelnia - tupnij aby zobaczyć w powiększeniu

Najważniejszą funkcją Biblioteki jest działalność usługowa (reguluje to Regulamin; do wglądu w Czytelni). Fachowa informacja naukowa oraz szybka realizacja zamówień, zarówno w czytelni jak i w wypożyczeniach do domu, to atut tej Biblioteki.
W czytelni jest 20 miejsc do pracy i 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Znajduje się tu również skaner do użytku korzystających. Dostępna jest sieć bezprzewodowa dla osób z własnymi laptopami i tabletami.
Informacje o zbiorach czytelnicy odnajdą w :
katalogu komputerowym
katalogu alfabetycznym (podstawowy) – uporządkowany jest wg nazwisk lub pierwszego wyrazu tytułu. Od 1 stycznia 2010 r. jest katalogiem zamkniętym.

katalogu rzeczowym – opracowanym przez Krystynę i Wacława Cabajów, a konsultantem naukowym tego projektu był prof. Jan Flis (przewodnik po nim znajduje się w czytelni).
kartoteka dla Krakowa i Regionu Krakowskiego – utworzona na podstawie zbiorów Biblioteki IG.

W Bibliotece znajdują się również inne katalogi pomocnicze (m.in. czasopism, serii wydawniczych) oraz kartoteki publikacji naukowych pracowników Instytutu i zbioru prac licencjackich i magisterskich.

Szanowny Czytelniku, zapraszamy Cię do naszej Biblioteki.