Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

Zbiory Kartograficzne Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


.

.
Zbiory Kartograficzne mieszczą się na czwartym piętrze w budynku głównym UP w Instytucie Geografii, pok. 423. tel. 12-662-62-46. Opiekunem zbiorów jest mgr inż. Szymon Biały (bialysz@up.krakow.pl)
Godziny otwarcia
poniedziałek, środa-piątek 8:00 -16:00
wtorek 8:00-10 i 13:00-16:00

IMG_0003

 

Zbiory Kartograficzne IG są miejscem gromadzenia i udostępniania materiałów kartograficznych pracownikom i studentom Uniwersytetu Pedagogicznego.
Materiały zgromadzone w Zbiorach Kartograficznych Instytutu Geografii to w większości mało i wielkoskalowe mapy topograficzne, ponadto seryjne mapy tematyczne (geologiczne, hydrograficzne, hydrogeologiczne, sozologiczne, geomorfologiczne i in.). Łączna liczba posiadanych map to ok. 18000 arkuszy. Oprócz materiałów kartograficznych ZK posiadają również odbitki stykowe zdjęć lotniczych (135 kompletów).

Mapy topograficzne:

 • Mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1:100000, 1: 25000 Stan pokrycia: wybrane arkusze Polski południowej
 • Mapy topograficzne układ „Borowa Góra” w skali 1: 100 000, 1:50 000 Stan pokrycia: cała Polska
 • Mapy topograficzne układ „1965” w skali 1: 50 000 Stan pokrycia: cała Polska
 • Mapy topograficzne układ „1965” w skali 1:25 000 Stan pokrycia: Polska południowa
 • Mapy topograficzne układ „1965” w skali 1:10 000 Stan pokrycia: Kraków, wybrane arkusze Karpat.
 • Mapy topograficzne GUGIK w skali 1:100 000 Stan pokrycia: cała Polska
 • Mapy topograficzne powiatów (obrębówka) Stan pokrycia: wybrane powiaty Polski południowej
 • Mapy topograficzne układ „1992” w skali 1: 50 000 Stan pokrycia: Małopolska, Górny Śląsk, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Beskid Mały, Beskid Makowski, Tatry i Podhale.
 • Mapy topograficzne układ „1992” w skali 1: 10 000 Stan pokrycia: Kraków i okolice
 • Mapy topograficzne układ „WGS 84″ w skali 1: 100 000 Stan pokrycia: Polska południowa, Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie.
 • Mapy topograficzne układ „WGS 84″ w skali 1: 25 000 Stan pokrycia: Polska południowo – wschodnia
Mapy tematyczne
 • Mapa geologiczna Polski w skali 1:300 000 Stan pokrycia: cała Polska
 • Mapa geologiczna Polski w skali 1: 200 000, wersja odkryta i zakryta Stan pokrycia: Polska południowa
 • Mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 Stan pokrycia: prawie cała Polska południowa
 • Mapa sozologiczne Polski w skali 1: 50 000 Stan pokrycia: Polska Południowa
 • Mapa gleb Polski w skali 1: 300 000 Stan pokrycia: cała Polska
 • Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 Stan pokrycia: Górny Śląsk, wybrane arkusze woj. małopolskiego i podkarpackiego
 • Przeglądowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:500 000 Stan pokrycia: cała Polska.
 • Mapa hydrogeologiczna Polski, w skali 1:300 000 Stan pokrycia: Polska Południowa.
 • Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 Stan pokrycia: Kraków, zbiornik Rożnowski.
 • Mapa geologiczna Tatr Polskich w skali 1:10 000
 • Mapa geologiczna Pienińskiego Pasa Skałkowego w skali 1: 10 000

 

Publikacje, w których znajdziesz informacje o naszych Zbiorach:

 • Biały, S., Zieliński, M. (2015). Acquisition of old cartographic materials for the Mapster – Old Maps of Poland and Central Europe project. W: Konstruktivna geografìâ ì kartografìâ : stan, problemi, perspektivi. Vseukraïns’ka naukova konferencìâ, prisvâčena 15-rìččû kafedri Konstruktivnoï geografìï ì kartografìï L’vìvs’kogo Nacìonal’nogo Unìversitetu ìmenì Ivana Franka, L’vìv, 14-16 travnâ 2015. L’vìv: TzOV „Prostìr-M”, s. 260-262.
 • Biały, S. (2014). Zbiory Kartograficzne. W: Kurek, S., Rachwał T. (red.), Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2013 r. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s. 48-49.
 • Biały, S. (2012). Udział Zbiorów Kartograficznych IG UP w projekcie „Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939”. W: Kurek, S., Rachwał, T. (red.), Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, s. 33-35.
 • Biały, S. (2010), Zbiory Kartograficzne. W: Kurek, S., Rachwał, T. (red.), Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2009 roku. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, s. 31-32.
 • Biały, S., Ryncarz, P., Michalczyk, B. (2010), Zbiory Kartograficzne. W: Długosz, Z., Zioło, Z. (red.), Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s. 246-254.
 • Dobrowolska M., 1985, Procesy osadnicze w dorzeczu Wisłoki i Białej Dunajcowej w tysiącleciu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, ss. 196.
 • Lisowska U. (2001), Jubileusze: Barbara Michalczyk, Konspekt, 7, s. 82.
 • Jucha W. (2015). Tworzenie bazy danych do projektu GIS – źródła danych i założenia wstępne. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowe, 4, s. 70-79.
 • Kosacka, D. (1972), Zbiory Kartograficzne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Informator. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ss. 185.

Zapraszamy do korzystania z naszych map.