Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

      Uniwersytecki Fakultet Geograficzny

Instytut Geografii od roku 2016/2017 rozpoczął współpracę z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, która polega na realizacji cyklu zajęć dla uczniów.

   Kalendarium spotkań:

  • zajęcia warsztatowe nt. „Nowoczesne narzędzia orientacji w terenie”, które poprowadził
    dr Rafał Kroczak.

Uczniowie otrzymali karty pracy oraz GPS-y z zadaniem odnalezienia, przy pomocy historycznej mapy z 1785 roku, następujących obiektów: mostu na rzece Młynówce, zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego, kopca  Esterki oraz stawów na folwarku Hołodyńskich. Zadanie to uzmysłowiło uczestnikom jak wiele może się zmienić w krajobrazie miasta w ciągu 230 lat.

Źródła do zdjęć, map i rycin:
1. Gazeta Wyborcza. Kraków. Jak zmieniał się Kraków… (http://krakow.wyborcza.pl/krakow/56,35798,19200359,w-lobzowie,,4.html) [Dostęp: 03-04-2017]; 2. fotopolska.eu (http://krakow.fotopolska.eu/787898,foto.html) [Dostęp: 03-04-2017]; 3. Plan Kołłątajowski , Dawne plany i mapy – Stary Kraków. (http://www.starykrakow.com.pl/dawne-mapy,plany/krakow-1785-duzy.jpg) [Dostęp: 03-04-2017]; 4, 5, 6, 7 i 8. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie http://www.sobieski.krakow.pl [Dostęp: 01-06-2017]; 9. Narodowego Archiwum Cyfrowego (https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/61919/h:394/) [Dostęp: 03-04-2017]; 10, 11 i 12. Banasik, P. (2009). Ślady historii. Wyznaczenie położenia kopca Esterki na podstawie dawnych map. Geodeta: Magazyn Geoinformacyjny, s. 52-58.  • zajęcia warsztatowe nt.: „Sporządzanie profili glebowych oraz opis gleb okolic Krakowa”, które poprowadził  prof. UP, dr hab. Tomasz Bryndal.

Po zapoznaniu się z kluczem do opisu poziomów glebowych (m.in. do oznaczania struktury, zawartości CaCO3 w glebie, stanu uwilgotnienia, przejścia, miąższości, składu granulometrycznego, barwy, oglejenia, wytrącenia Fe oraz pH) uczniowie przystąpili do części praktycznej. Na podstawie klucza wyodrębnili i opisali poszczególne poziomy glebowe,
a następnie zdefiniowali właściwy profil gleby. Na koniec cała grupa wykonała własnoręcznie profil gleby bielicowej.  • zajęcia warsztatowe nt.: „Procesy i struktury tektoniczne”, które poprowadził prof. UP, dr hab. Józef Kukulak.

W ramach spotkania uczniowie określali wiek względny i przeobrażenia warstw skalnych oraz konstruowali przekroje geologiczne.  • zajęcia warsztatowe nt.: „Cechy makroskopowe skał i ich rozpoznawanie”, które poprowadził prof. UP, dr hab. Józef Kukulak.

Podczas warsztatów uczniowie II LO w Krakowie doskonalili umiejętności rozpoznawania skał różnego typu. Nadto, mieli możliwość obejrzenia unikatowych okazów skał i skamielin m. in. olbrzymiego amonita, odcisków paproci drzewiastych, skrzypów i widłaków na skałach węglowych oraz przepiękne kamienie szlachetne.  • zajęcia nt.: „Ekstremalne zjawiska hydrologiczne”, które poprowadził prof. UP, dr hab. Józef Żychowski.

W trakcie spotkania uczniowie II LO dowiedzieli się m. in.: jakie są przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny powodzi (w tym głównie tych błyskawicznych tzw. „flash floods”), gdzie znajdują się obszary ich największych zagrożeń oraz jakie są sposoby zapobiegania temu zjawisku.  • zajęcia nt.: „Przyrządy pomiarowe w badaniach atmosfery”, które poprowadziła  dr Joanna Jędruszkiewicz

Grupy g11 i g41 pod opieką prof.Urszuli Batorskiej miały okazję uczestniczyć w poniedziałek w kolejnych zajęciach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tym razem był to wykład i ćwiczenia  z meteorologii  z Panią dr  Joanną Jędruszkiewicz pt.: „Przyrządy pomiarowe w badaniach atmosfery”. Uczniowie wysłuchali ciekawej prezentacji na temat sposobów pozyskiwania informacji o zjawiskach pogodowych oraz przyrządach pomiarowych atmosfery. Dowiedzieliśmy się m.in., że Fahrenheit urodził się w Gdańsku oraz ile kosztują balony meteorologiczne. Najciekawszą częścią  zajęć było spotkanie z robotem DAVISEM czyli bezprzewodową stacją meteorologiczną oraz ćwiczenia terenowe.

Bezprzewodowa stacja meteorologiczna DAVIS VANTAGE PRO 2 to zintegrowany zestaw czujników zasilanych z baterii lub akumulatorów służący do odczytu zjawisk pogodowych takich jak natężenie opadów, temperatura, wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru. Konsola umożliwia odczyt wszystkich mierzonych wielkości, a aktualizacja danych następuje co 2,5 sekundy. Ćwiczenia terenowe, polegające na samodzielnym odczytywaniu temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza, stopnia zachmurzenia, kierunku i prędkości wiatru, odbyły się na dwóch poziomach – na dachu budynku Uniwersytetu, skąd roztacza się panorama na Kraków oraz przy wejściu głównym.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć filmu z zajęć.  • zajęcia nt.: „Mapy cyfrowe”, które poprowadził dr Paweł Struś.

       Interesariusze zewnętrzniZSOI4_SPI148

    Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych im. Polskich Noblistów w Krakowie


W dniu 27 kwietnia 2017 roku  odbyły się zajęcia warsztatowe z okazji Dnia Ziemi dla uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 148
w Zespole Szkół Ogólnokształcących integracyjnych nr 4 w Krakowie.

Zajęcia przygotowali studenci 2 roku specjalności Animacja w Turystyce na kierunku Turystyka i Rekreacja pod kierunkiem mgr Ewy Wieczorkiewicz i dr Anny Winiarczyk-Raźniak.      My u Was – Wy u nas

W dniu 24 11.2014 Instytut Geografii podpisał porozumienie o współpracy z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie w zakresie w zakresie zajęć edukacyjnych z geografii, wiedzy społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.

    Kalendarium spotkań:

Wykłady tematyczne Pracowników Instytutu Geografii w IX LO:

marzec 2015 r.: wykład nt. „Turystyka w obszarach polarnych” – dr Piotr Dolnicki

kwiecień 2015 r.: wykład nt.: Sri Lanka – podróż dla każdego – dr Renata Rettinger

Wizyty studyjne Uczniów IX LO w Instytucie Geografii

luty-maj 2015r.:  uczniowie indywidulanie lub grupowo wraz z opiekunem uczestniczą do w wykładach odbywających się na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego, prowadzonych przez pracowników Instytutu Geografii.

Zajęcia prowadzone przez Studentów geografii w IX LO:

październik  2015- styczeń 2016: Studenci II roku SUM (specjalność geografia z wiedzą o społeczeństwie), pod opieką dr Danuty Piróg (IG) i mgr Katarzyny Rzepki (IX LO) przeprowadzili cykl zajęć z geografii dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich: