Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  
W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o przyszłych konferencjach i szkoleniach oraz innych działaniach związanych z nauką i edukacją organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Geografii i inne jednostki Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie proszone są o wypełnienie dedykowanego tej kwestii e-formularza zgody.

Współpraca ze szkołami Instytutu Geografii obejmuje szereg aktywności.

Obecnie w różnych formach stała współpraca Instytutu Geografii  prowadzona jest z nauczycielami
i uczniami z:

 • II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,
 • VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,
 • XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,
 • IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie,
 • I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni,
 • I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu,
 • Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. S. Kostki w Krakowie,
 • Liceum św. Rity w Krakowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie .

 

Szkoły zainteresowane rozpoczęciem współpracy lub szczegółowymi informacjami proszone
są o kontakt z Wicedyrektor ds. Dydaktycznych i Studenckich – dr Wiolettą Kilar (wioletta.kilar@up.krakow.pl). Aplikację do udziału w formach współpracy zgłasza szkoła poprzez nauczyciela, który dostarcza także listę uczniów chętnych do udziału w spotkaniach.

W roku akademickim 2018/2019 współpraca ze szkołami średnimi obejmuje formy omówione poniżej.

       Sobota z geografią

to seria ośmiu spotkań w formie wykładowej lub wykładowo-ćwiczeniowej, prowadzonych w salach Instytutu Geografii przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu, dla uczniów szkół średnich.
Uczniowie po odbyciu serii spotkań uzyskują stosowny certyfikat.

W roku szkolnym 2018/2019 tę formę współpracy podjęło IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach.

Podczas zajęć w ramach „soboty z geografią” przybliżane będą następujące zagadnienia:

 • Konflikty zbrojne (30.03.2019). dr P. Wilczyński
 • Urbanizacja (13.04.2019)  dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys

   Kalendarium spotkań:

 • Spotkanie w ramach „soboty z geografią” w dn.  16 marca poprowadził dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP.  .
 • Za nami już kolejne sobotnie spotkanie. 23 lutego odbyły się zajęcia z dr Krzysztofem Wiedermannem nt. przemysłu w Polsce.
 • 2 lutego odbyło się czwarte sobotnie spotkanie z uczniami, które tym razem dotyczyło procesów egzogenicznych. Poprowadziła je dr Dorota Chmielowska.  
 • 8 grudnia w Instytucie Geografii odbyło się spotkanie dla młodzieży szkół średnich z cyklu „Sobota z geografią”. Wykład pt. „Procesy endogeniczne” poprowadził dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP.

   

   

 • W sobotę 17 listopada odbyło się spotkanie pt.: Kiedy Słońce góruje, czyli między wschodem a zachodem, które poprowadził mgr inż. Szymon Kowalik.
 • 27 października 2018 r. odbyły się pierwsze z serii zajęć fakultatywnych dla uczniów szkół średnich pod hasłem „Sobota z geografią”. Uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach uczestniczyli w wykładowo-ćwiczeniowych zajęciach poprowadzonych przez dr Joannę Fidelus-Orzechowską nt. map i ich interpretacji.


      Uniwersytecki Fakultet Geograficzny

to forma współpracy, która obejmuje serię zajęć, które odbywają się jeden raz w miesiącu
(w bieżącym roku w środy rano) w niedużych grupach w salach wykładowych i laboratoriach Instytutu Geografii, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu w ramach lekcji geografii. Uczniowie po odbyciu serii spotkań uzyskują stosowny certyfikat.

Od roku 2016/2017 w ramach Fakultetu podjęło współpracę z Instytutem  II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, zaś od roku 2018/2019 dołączyło do zajęć Fakultetu Liceum św. Rity w Krakowie.

Tematyka dwugodzinnych spotkań w roku szkolnym 2018/2019 będzie obejmowała:

 • Narzędzia służące orientacji w terenie (17.04.2019), dr Rafał Kroczak. Zajęcia odbyły się na terenie ogrodów dawnej rezydencji królewskiej w Łobzowie. Uczniowie szukali śladów Młynówki Królewskiej zasilającej fosy Krakowa oraz nieistniejącego kopca Esterki.
 • Ćwiczenia terenowe (maj 2019).

   Kalendarium spotkań:

 • Spotkanie w ramach „Uniwersyteckiego Fakultetu Geograficznego”  pt. Przyrządy pomiarowe w badaniach atmosfery w dniu 20 marca poprowadził dr Bartłomiej Pietras. Uczniowie mieli okazję wejść na taras widokowy na dachu budynku głównego UP, skąd rozciąga się widok na Kraków i gdzie zamontowana jest nasza automatyczna stacja pogody.
 •  20 lutego miało miejsce w laboratorium komputerowym Instytutu Geografii kolejne spotkanie w ramach Fakultetu. Podczas zajęć z dr Roksaną Zarychtą uczniowie zapoznali się z tematyką map cyfrowych.
 • Na początku Nowego Roku, tj. 09.01.2019 odbyło się czwarte spotkanie uczniów krakowskich liceów, którzy są uczestnikami Fakultetu Geograficznego w Instytucie Geografii. podczas tego spotkania prof. UP dr hab. Tomasz Bryndal przeprowadził zajęcia nt. budowy morfologicznej gleb i ich typów.
 • 19 grudnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Fakultetu. Tym razem prof. UP dr hab. Józef Kukulak przybliżył uczniom wybrane zagadnienia z geologii dynamicznej.
 • 21 listopada odbyło się spotkanie pod tytułem Skały i minerały, które poprowadził mgr inż. Szymon Kowalik. Uczestniczyli w nim uczniowie II LO im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Liceum św. Rity w Krakowie. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się jak rozpoznawać skały i poszczególne minerały wykorzystując okazy ze Zbiorów Geologicznych Instytutu Geografii.
 • 24 października br. nastąpiła inauguracja trzeciego roku współpracy ze szkołami w ramach Uniwersyteckiego Fakultetu Geograficznego.
  Dyrektor Instytutu dr Tomasz Rachwał przywitał uczniów i nauczycieli szkół: II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz Liceum Ogólnokształcącego św. Rity w Krakowie.
  Następnie dr Karol Augustowski przeprowadził zajęcia na temat: Zróżnicowanie hydrologiczne w Polsce – ujęcie regionalne.


      Warsztaty tematyczne dla uczniów

to forma współpracy polegająca na jednorazowym kilkugodzinnym spotkaniu w małych grupach prowadzonym w salach i laboratoriach Instytutu lub w terenie na obszarze Krakowa i okolic.
Miejsce i forma warsztatów uzależnione są od ich tematyki. Uczniowie po odbyciu warsztatów uzyskują stosowny certyfikat.

Przykładowa tematyka warsztatów

 • Mapy i ich interpretacja.
 • Nowoczesne narzędzia orientacji w terenie.
 • Skały i minerały – rozpoznawanie.
 • Mikroświat w skale – warsztaty paleontologiczne.

Nadchodzące warsztaty:

25.04 godz. 12.30-14.00, dr D. Chmielowska, dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. S. Kostki w Krakowie.

Szkoły zainteresowane zajęciami warsztatowymi proszone są o kontakt z Wicedyrektor
ds. Dydaktycznych i Studenckich (wioletta.kilar@up.krakow.pl), w celu uzgodnienia terminu i tematu warsztatów.
Istnieje możliwość realizacji warsztatów o innej tematyce.

    Kalendarium spotkań:

 • W piątek 22 marca mgr inż. Szymon Kowalik poprowadził warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krzeszowicach. W ramach zajęć uczestnicy uczyli się rozpoznawać podstawowe typy skał (magmowe, osadowe, metamorficzne) przy użyciu lup, płytek ceramicznych i innych metod. Okazy skał wykorzystanych w warsztatach pochodziła ze Zbiorów Geologicznych Instytutu Geografii.

   

 

 • 21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, odbyły się warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu pt.  Współczesne procesy uprzemysłowienia w kontekście rozwoju lokalnego. Warsztaty poprowadził dr Krzysztof Wiedermann.
 • Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie w dniu 20 marca poprowadził dr M. Apollo.  
 • 13 grudnia odbyły się warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu nt. Procesy egzogeniczne zachodzące na kuli ziemskiej, które poprowadziła dr Dorota Chmielowska.
 • 14 listopada odbyły się Warsztaty Kartograficzne dla uczniów Liceum Jezuitów im Św. Stanisława Kostki w Krakowie, pod opieką nauczyciela geografii Szymona Tarkowskiego. Warsztaty prowadziła dr Joanna Fidelus-Orzechowska z Instytutu Geografii UP.


    My u Was

to jednorazowe spotkanie bądź seria spotkań, które odbywają się w szkole zainteresowanej taką formą współpracy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Geografii bezpłatnie prowadzą wykład lub warsztaty w uzgodnionym terminie.

Nadchodzące wydarzenia:

 • 29.03 Lubelszczyzna  – dr P. Krąż
 • 11.04 Krzeszowice – dr hab. A. Kwiatek-Sołtys

   O pożytkach płynących ze studiowania geografii i kierunków pokrewnych

to seria spotkań z klasami maturalnymi z rozszerzoną geografią, trwających 45 minut odbywających się w roku szkolnym 2018/2019 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni.

Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i geografii fizycznej wśród młodzieży licealnej.

 

   wykłady w szkołach 

to forma współpracy podczas której jednorazowo w danym roku szkolnym pracownicy Instytutu Geografii prowadzą tematyczne wykłady naukowe dla uczniów szkół średnich.

Szkoły zainteresowane wykładami proszone są o kontakt z Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich (wioletta.kilar@up.krakow.pl).      Odczyty popularno-naukowe

Od wielu lat Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział w Krakowie, prowadzi w Instytucie  Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w godz. 18.00-19.o0 w sali 532 otwarte odczyty popularno-naukowe.

Tematyka i prowadzący odczyty w semestrze zimowym:

 • 2 X 2018 r., dr hab. Grzegorz Micek (IGiPZ UJ) ‒ „Wybrane zagadnienia gospodarki Polski i jej przestrzenne zróżnicowanie”.
 •  9 X 2018 r., dr Lidia Luchter  (IGiPZ UJ) ‒ „Problemy energetyki w Polsce – krajowe i importowane surowce energetyczne”.
 •  16 X 2018 r. dr Robert Guzik (IGiPZ UJ) ‒ „Zróżnicowanie gospodarki światowej  – klasyfikacja państw z zastosowaniem mierników PKB, HDI i innych”.
 •  23 X 2018 r., dr Jakub Taczanowski  (IGiPZ UJ) ‒ „Transport w Polsce, jego rodzaje  i funkcjonowanie”.
 •  6 XI 2018 r., dr hab. Jarosław Balon (IGiPZ UJ)  ‒ „Krajobrazy Andów Środkowych –
 • Peru i Boliwia”.
 • 13 XI 2018 r., dr Magdalena Kubal-Czerwińska  (IGiPZ UJ)  ‒ ”Agroturystyka jako czynnik aktywizacji zawodowej kobiet na obszarach górskich”.
 •  20 XI 2018 r., dr Tomas Padło (IG UP)  ‒ „ Pięćdziesiąt mgnień Indii”.
 •  27 XI 2018 r., dr Jerzy Wrona (UE) ‒ „ Z podróży po Meksyku”.
 •  4 XII 2018 r., mgr Klaudia Jochym  (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1) „Gruzja daleka i bliska”.
 • 11 XII 2018 r., prof. dr hab. Leszek Starkel (IGiPZ PAN) ‒ „Boże Narodzenie w Himalajach”.
 • 8 I 2019 r., prof. nadzw. dr hab. Józef Kukulak (IG UP) ‒ „Szlakiem srebra w Boliwii”.
 •  15 I 2019 r., prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka (IGiPZ UJ)  ‒
 • ”W trzech przełomach Jangcy (Chiny)”.
 •  22 I 2019 r.,  prof. nadzw. dr hab. Wanda Wilczyńska Michalik (IG UP), prof. dr hab. Marek Michalik (ING UJ) ‒ ”Eksploatacja złóż złota w Wiktorii (Australia)”.


      Inne formy współpracyZSOI4_SPI148

   warsztaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
im. Polskich Noblistów w Krakowie

W dniu 27 kwietnia 2017 roku  odbyły się zajęcia warsztatowe z okazji Dnia Ziemi dla uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 148 w Zespole Szkół Ogólnokształcących integracyjnych nr 4 w Krakowie.

Zajęcia przygotowali studenci 2 roku specjalności Animacja w Turystyce na kierunku Turystyka i Rekreacja pod kierunkiem mgr Ewy Wieczorkiewicz i dr Anny Winiarczyk-Raźniak.