facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Artykuły wydrukowane i zaakceptowane do druku
w czasopismach z listy „A” MNiSW w 2017 r. 

Bąk, M., Natkaniec-Nowak, L., Naglik, B., Bąk, K., Dulemba, P., (2017). Organic-walled microfossils from the lower Middle Cambrian sediments of the Holy Cross Mountains, Poland: Possible implications for sedimentary environment at SE margin of the Baltica. Acta Geologica Sinica – English edition, 91: 39-50. DOI: 10.1111/1755-6724.13062.

Bryndal T., Franczak P., Kroczak R., Cabaj W., Kołodziej A., The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments: a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland). Natural Hazards (2017) 88:95–120. DOI 10.1007/s11069-017-2858-7.

Cieszkowski, M., Kysiak, T., Szczęch, M. & Wolska, A., (2017). Geology of the Magura Nappe in the Osielec area with emphasis on an Eocene olistostrome with metabasite olistoliths (Outer Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae87 (2): 169–182. Doi: http://dx.doi.org/10.14241/asgp.2017.009.

Ciurej, A., Bąk K., Bąk, M., (2017). Late Albian calcareous dinocysts and calcitarchs record linked to environmental changes during the final phase of OAE 1d – a case study from the Tatra Mountains, Central Western Carpathians. Geological Quarterly, 61 (4): 887–895. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1379.

Dobrowolski R., Ziułkiewicz M., Okupny D., Forysiak J., Bałaga K., Alexandrowicz W.P., Buczek A., Hałas S., (2017). Origin and Neoholocene evolution of spring-fed fens in Wardzyń, Łódź Upland, Central Poland. Geological Quarterly. vol. 2, s. 413-434.

Fortuniak, K., Pawlak., W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Siedlecki, M., Zieliński, M., (2017), Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology, 232, 306-318.

Jędruszkiewicz J. Czernecki B. Marosz M., (2017). The variability of PM10 and PM2.5 concentrations in selected Polish agglomerations: the role of meteorological conditions, 2006–2016. International Journal of Environmental Health Research. DOI: 10.1080/09603123.2017.1379055

Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Twardy J., Dzieduszyńska D., Okupny D., Forysiak J. Rzepecki S., (2017). Environmental conditions as a key factor in the functioning of wells at a settlement from the Roman period of the Iron Age. Quaternary International (in press), doi: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.046

Phillips, J.D., Samonil, P., Pawlik, Ł., Trochta, J., Danek, P., (2017). Domination of Hillslope Denudation by Tree Uprooting in an Old-Growth Forest. Geomorphology, 276: 27-36.  http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.10.006. 

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., (2017). Permanence of economic potential of cities based on sector development. Chinese Geographical Science27 (1): 123–136. DOI: 10.1007/s11769-017-0850-5.

Van der Boon, A., Beniest, A., Ciurej, A., Gaździcka, E., Grothe, A., Sachsenhofer, R.F., Langereis, C.G., Krijgsman, W., (2017). The Eocene-Oligocene transition in the North Alpine Foreland Basin and subsequent closure of a Paratethys gateway. Global and Planetary Change. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2017.12.009.

Wójtowicz, B., Chmielewski, J., Żeber-Dzikowska, I., Czarny-Działak, M., Gworek, B., (2017),  Rola edukacji ekologicznej na rzecz poprawy jakości powietrzaPrzemysł Chemiczny. 96 (11), s.1000-1003, DOI: 10.15199/62.2017.11.2

MONOGRAFIE NAUKOWE

Borkowski, K., Grabiński, T., Jackowski, A., Ostrowski, M., Seweryn, R., Bogacz, R., Bilska-Wodecka, E., Sołjan, I., Łabaj, M., Alejziak, B., Grabińska, E., Mróz, F., Sobczuk, J., Liro, J., Mazanek, L. (2017). Ruch Turystyczny w Krakowie 2016. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Długosz, Z. (2017). Geograficzny leksykon miejsc i obiektów z Listy Dziedzictwa UNESCO w krajach europejskich, Kraków: Wydawnictwo Attyka, ss.169.

Długosz, Z. (2017). Geograficzny leksykon miejsc i obiektów z Listy Dziedzictwa UNESCO w krajach pozaeuropejskich, Kraków: Wydawnictwo Attyka, ss. 210.

Fidelus-Orzechowska, J., Gorczyca, E., Krzemień, K. (2017). Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach. Kraków: Wydawnictwo IGiGP UJ, ss. 239.

Kwiatek-Sołtys, A. (2017). Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne. Prace monograficzne 813, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 254.

Ziółkowska-Weiss, K. (2017). Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. Prace Monograficzne 836, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 150.