Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

e3cases

Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus Plus nr 2018-1-DE01-KA203-004220 (1.09.2018-31.08.2021). Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Action Type: Strategic Partnerships for higher education.

Uczestnicy projektu:
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2018-31.08.2019, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2019-31.08.2020, wykonawca); dr Agnieszka Świętek (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2020-31.08.2021, wykonawca), wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał.

Partnerzy: 
Uniwersytet w Kolonii (Niemcy; lider projektu), Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy).

Prezentacja projektu:
Głównym celem projektu „Innowacyjne środowiska uczenia się online: wykorzystanie studiów przypadków biznesowych w szkolnictwie wyższym” (e3Cases) jest zrównoważony rozwój procesu nauczania w szkolnictwie wyższym z zakresu administracji biznesowej, biorąc pod uwagę najnowsze wyniki badań za pomocą studiów przypadku. Konieczność podjęcia badań z tego zakresu, wynika w szczególności z analizy istniejących studiów przypadku, które są wysoce zorientowane na praktykę, ale mają niewystarczającą obudowę pedagogiczno-dydaktyczną. Ponadto, do tej pory w nauczaniu uniwersyteckim wykorzystano jedynie kilka rozwiązań dotyczących nauczania i uczenia się, promujących także kompetencje w zakresie mediów międzykulturowych, na które od dłuższego czasu jest zapotrzebowanie, ze względu na cyfryzację i szybki rozwój dzisiejszego świata, w szczególności w celu zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie.

  • Z tego powodu e³Cases składa się z trzech kluczowych produktów:
    12 merytorycznych, zorientowanych na praktykę studiów przypadku, z obudową pedagogiczno-dydaktyczną, które można wykorzystać w całej Europie
  • podręcznik „Jak opracować stadium przypadku biznesowego z uwzględnieniem metod badań pedagogicznych”
  • podręcznik planowania online „Jak nauczać przypadków biznesowych wspieranych technologiami cyfrowymi” do wykorzystania online, opracowanych przez międzynarodowe zespoły w ramach projektu.

Strona lidera projektu:
https://www.e3cases.uni-koeln.de/