facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

Realizując misję Uniwersytetu Pedagogicznego, dbając o wysoką jakość kształcenia nauczycieli oraz kształcenia w szkołach na niniejszych stronach zgromadzono materiały przydatne nauczycielom w pracy dydaktycznej z uczniami. Podzielono je na ważniejsze akty prawne związane z procesem kształcenia, publikacje dydaktyczne pomocne w przygotowaniu ciekawych lekcji, informacje o środkach dydaktycznych (w szczególności podręcznikach), informacje o konferencjach oraz studiach, kursach i szkoleniach.

Obejmują one przedmioty, do prowadzenia których w Instytucie Geografii przygotowujemy nauczycieli na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz prowadzone są badania naukowe w zakresie dydaktyki przedmiotowej. 


geografia   podstawy przedsiębiorczości   przyroda   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE


Akty prawne

Środki dydaktyczne

Olimpiady i konkursy

Konferencje

Studia, kursy i szkolenia


Akty prawne


 

Środki dydaktyczne


 

Olimpiady i konkursy

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – informacje na stronie organizatora: www.owpsw.edu.pl


 

Konferencje


 

Studia, kursy i szkolenia

  • Geoinformacja w edukacji – studia podyplomowe doskonalące, dwusemestralne, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające nabyć umiejętności z zakresu geoinformacji.
  • Geografia – studia magisterskie w specjalności nauczycielskiej (do wyboru) „geografia z wiedzą o społeczeństwie”, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające nabyć kwalifikacje do nauczania geografii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.
  • Kursy dla nauczycieli – oferta Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uwaga: zgodnie z nowymi przepisami prawnymi od roku 2019/2020 uprawnienia nauczycielskie można uzyskać po ukończeniu studiów licencjackich oraz magisterskich w specjalności nauczycielskiej.