Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

Instytut Geografii  Uniwersytetu  Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej funkcjonuje w strukturze Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uczelni.
Mieści  się na IV i V piętrze głównego budynku uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. 

Od ponad 70 lat prowadzimy studia na kierunku geografia (licencjackie i magisterskie), a od wielu lat UP FOTOtakże na kierunkach: turystyka i rekreacja (studia licencjackie i magisterskie), gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie) i ochrona środowiska (studia inżynierskie wspólnie z Instytutem Biologii). Prowadzimy także studia doktoranckie w zakresie geografii. Łącznie kształcimy ok. 700 studentów.

Instytut    zatrudnia    68 pracowników   naukowo-dydaktycznych,  w tym 16 profesorów i doktorów habilitowanych.

Pracownicy Instytutu prowadzą wiele prac badawczych będąc autorami licznych  publikacji  naukowych,  popularno-naukowych  i  podręczników.

Instytut jest wydawcą czterech tytułów czasopism naukowych. Posiadamy duży księgozbiór w  Bibliotece Wydziałowej, bogate Zbiory Kartograficzne (tradycyjne i cyfrowe) i pracownie naukowo-dydaktyczne (technik komputerowych i GIS, geologiczną i ochrony środowiska).

Jesteśmy corocznie organizatorami konferencji naukowych z zakresu geografii i przedsiębiorczości.

Współpracujemy z licznymi uczelniami w Europie w zakresie programu Erasmus+, a także posiadamy umowy partnerskie z uczelniami pozaeuropejskimi (np. w Meksyku, Kenii czy Nepalu). W obu przypadkach nasi studenci wyjeżdżają na semestralne studia do różnych krajów, a my przyjmujemy w tym czasie studentów zagranicznych.

geografia publikacja

Historię Instytutu Geografii do roku 2010 i prowadzone przez pracowników badania naukowe przedstawia nasza publikacja: Rozwoj_naukowo-dydaktyczny_IG_UP (pdf 1,9 MB). 

Instytut wydaje coroczne sprawozdania z działalności naukowo-dydaktycznej w formie książkowej i elektronicznej, które można znaleźć na stronie: http://geografia.up.krakow.pl/?page_id=3931.