facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA

Wpisy na studia stacjonarne z geografii I i II stopnia
odbywają się w Instytucie Geografii,  budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego,
ul. Podchorążych 2 , pokój 524, V piętro, tel. 12 662 64 04. 

sobota, 13 lipca 2019 r. w godz. 9:00-14:00;

poniedziałek – czwartek, 15-18 lipca 2019 r. godz. 9:00-16:00.STUDIA I STOPNIA (licencjackie)geo1

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego. 

 

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

dr Rafał Kroczak: rafal.kroczak@up.krakow.pl (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Na studiach 1. stopnia (licencjackich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielska nowe studia unijne (od pierwszego roku akademickiego):

Specjalności nienauczycielskie do wyboru (od drugiego roku akademickiego):

 

geo2STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne, niestacjonarne oraz wieczorowe

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

.

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera) wszystkich kierunków. 

Kryterium przyjęć: 

Konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) – dla absolwentów kierunków „geografia”, „gospodarka przestrzenna”, „turystyka i rekreacja” lub „ochrona środowiska”.

Egzamin pisemny (test) z geografii – dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych kierunków.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia II stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

W związku z rekrutacją na kierunki studiów II stopnia prowadzone w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uprzejmie przypominamy osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, iż należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia.
W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji. 

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym. 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

– dr Karol Augustowski: karol.augustowski@up.krakow.pl (studia stacjonarne);

– dr Tomasz Padło: tomasz.padlo@up.krakow.pl (studia niestacjonarne).

Na studiach 2. stopnia (magisterskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od 1. roku. Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielską na studiach 2. stopnia (magisterskich) mogą wybrać wyłącznie absolwenci studiów kierunku geografia, którzy na studiach licencjackich wybrali kształcenie nauczycielskie. Specjalność ta jest „zarezerwowana” wyłącznie dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie z geografii.

Na poziomie studiów magisterskich oferujemy także wiele specjalności dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości ze szkolnictwem. 

Specjalności nauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):

Specjalności nienauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):

Składanie dokumentów i wpisy na studia  odbywają się w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2.

.

TERMINARZ REKRUTACJI  na rok akademicki 2019/2020

STUDIA STACJONARNE studia I i II stopnia

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej I termin: 1 czerwca 2019 r.II termin*: 1 sierpnia 2019 r.
Zakończenie rejestracji elektronicznej I termin: 11 lipca 2019 r.II termin*: 12 września 2019 r.
Egzamin (dotyczy tylko niektórych kandydatów) I termin: 12 lipca 2019 r.Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają Karty Polaka, przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego sprawdzającego zdolność komunikowania się w języku polskim jako wykładowym. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.

Informacje dla obcokrajowców dotyczące egzaminu językowego:

Egzamin z j. polskiego odbędzie się 12.07.2019 r. w sali 533 w Instytucie Geografii. Forma egzaminu pisemna lub ustna (do wyboru). Egzamin pisemny odbędzie się w godz. 10:00-11:00. Egzamin ustny odbędzie się od godz. 11:00. Istnieje również możliwość egzaminu ustnego poprzez Skype’a (12.07.2019). Osoby zainteresowane tą formą egzaminu proszone są o kontakt e-mailowy z sekretarzem komisji rekrutacyjnej najpóźniej do dnia 10.07.2019 r. rafal.kroczak@up.krakow.pl.

II termin: 16 września 2019 r. godz. 10:00-11:00 egzamin pisemny lub od godz. 11:00 egzamin ustny.Ogłoszenie listy przyjętychI termin: 13 lipca 2019 r.II termin*: 16 września 2019 r.Wpisy na studiaI termin: 13 lipca 2019 r. godz. 9:00-14:00;15-18 lipca 2019 r. godz. 9:00-16:00, sala 524Ewentualny termin ogłoszenia listy przyjętych z listy rezerwowej18 lipca 2019 r. (I)
20 lipca 2019 r. (II)**
22 lipca 2019 r. (III)**Wpisy na studia – dla kandydatów przyjętych z listy rezerwowej19 lipca 2019 r. (I) godz. 9:00-16:00 sala 524;
20 lipca 2019 r. godz. 9:00-14:00 sala 524
22-23 lipca 2019 r. (II)** godz. 9:00-16:00 sala 524
24-25 lipca 2019 r. (II)** godz. 9:00-16:00 sala 524

*II termin ogłoszony jest w przypadku niewypełnienia listy przyjęć w I terminie
** ogłoszenie kolejnych przyjęć z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu w wyniku wpisów po uprzednim ogłoszeniu listy przyjętych

Egzaminy dotyczą tylko niektórych kandydatów:

a) z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolność komunikowania się w języki polskim jako wykładowym dla cudzoziemców, którzy nie maja Karty Polska lub matury z języka polskiego (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim) w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),

b) z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.

STUDIA NIESTACJONARNE studia I i II stopnia

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej I termin: 1 czerwca 2019 r.II termin*: 1 sierpnia 2019 r.
Zakończenie rejestracji elektronicznej I termin: 16 lipca 2019 r.II termin*: 27 września 2019 r.
Egzamin (dotyczą tylko niektórych kandydatów I termin: 17 lipca 2019 r. godz. 10:00-11:00
egzamin pisemny lub od godz. 11:00 egzamin ustny. II termin: 30 września 2019 r. godz. 10:00-11:00 egzamin pisemny lub od godz. 11:00 egzamin ustny
Ogłoszenie listy przyjętych I termin: 17 lipca 2019 r. II termin*: 1 października 2019 r.
Wpisy na studia I termin: 18-20 lipca 2019 r. godz. 9:00-16:00 sala 524
II termin: 2-4 października 2019 r. godz. 9:00-16:00;
5 października 2019 r. godz. 9:00-14:00

*II termin ogłoszony jest w przypadku niewypełnienia listy przyjęć w I terminie
** ogłoszenie kolejnych przyjęć z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu w wyniku wpisów po uprzednim ogłoszeniu listy przyjętych

Egzaminy dotyczą tylko niektórych kandydatów:
a) z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolność komunikowania się w języki polskim jako wykładowym dla cudzoziemców, którzy nie maja Karty Polska lub matury z języka polskiego (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim) w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata,
b) z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.