Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

geo1STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP

Sekretarz: dr Rafał Kroczak, e-mail: kroraf@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP

Sekretarz: dr Rafał Kroczak, e-mail: kroraf@up.krakow.pl

Na studiach 1. stopnia (licencjackich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielska do wyboru (od drugiego roku akademickiego):

Specjalności nienauczycielskie do wyboru (od drugiego roku akademickiego):

 

geo2STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne, niestacjonarne oraz wieczorowe

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

.

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera) wszystkich kierunków.

Kryterium przyjęć: konkurs dyplomów lub egzamin z podstaw geografii. 

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia II stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP

Sekretarz: dr Karol Augustowski, e-mail: karolaug@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP

Sekretarz: dr Tomasz Padło, e-mail: tomasz.padlo@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP

Sekretarz: dr Paweł Struś, e-mail: pstrus@up.krakow.pl

Na studiach 2. stopnia (magisterskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od 1. roku. Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielską na studiach 2. stopnia (magisterskich) mogą wybrać wyłącznie absolwenci studiów kierunku geografia, którzy na studiach licencjackich wybrali kształcenie nauczycielskie. Specjalność ta jest „zarezerwowana” wyłącznie dla kontunuujących kształcenie nauczycielskie
z geografii.

Na poziomie studiów magisterskich oferujemy także wiele specjalności dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości ze szkolnictwem. 

Specjalności nauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):

Specjalności nienauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):

Składanie dokumentów i wpisy na studia w II terminie rekrutacji na studia stacjonarne odbywają się w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2,  pok. 429 (tel. 12 662 62 44) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 oraz w soboty 15.09 i 22.09 w godz. 9:00-14:00.

Szczegółowe terminy rekrutacji na studia stacjonarne: 

I etap (lipiec 2018 r.) II etap (wrzesień 2018 r.)
Rejestracja elektroniczna: do 12 lipca 2018 r.  do 18 września
Przyjmowanie_dokumentów: od 2 do 12 lipca 2018 r. od 3 do 18 września 2018 r.
Egzamin: 13 lipca 2018 r., godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny) 19 września 2018 r,. godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny
Dotyczy kandydatów:

  • cudzoziemców, którzy nie mają Karty Polaka lub matury z języka polskiego. Nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim. Egzamin z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolności komunikacyjne w języku polskim jako wykładowym w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),
  • z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.
  • Rejestracja na egzamin ustny ze znajomości języka polskiego. Rejestracji należy dokonać poprzez połączenie z komisją rekrutacyjną, z użyciem środków audiowizualnych: kamery, głośnika i mikrofonu, na adres Skype: „Instytut Geografii UP w Krakowie” , od poniedziałku do soboty w dniach od 2 do 12 lipca 2018 roku, w godzinach 11:00-12:00 (czasu środkowo europejskiego). Podczas połączenia zostanie wyznaczona dokładny czas egzaminu on-line dla każdego kandydata.
  • Zasady egzaminu ustnego ze znajomości języka polskiego. W dniu 13 lipca należy połączyć się z komisją egzaminacyjną o wyznaczonej godzinie. Czas przeznaczony na rozmowę egzaminacyjną wynosi 15 minut. Podczas połączenia  internetowego zostanie przesłany fragment tekstu do przeczytania oraz przeprowadzony zostanie krótki wywiad z kandydatem, mający na celu sprawdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.
Ogłoszenie listy przyjętych: 13 lipca 2018 r. 19 września 2018 r.
Wpisy na studia: 14, 16-18 lipca 2018 r. 19-22 września 2018 r.

.

Składanie dokumentów i wpisy na studia w II terminie rekrutacji na studia niestacjonarne odbywają się w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2,  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 oraz w soboty 15.09, 22.09 i 6.10 w godz. 9:00-14:00 w następujących pokojach: 

  • od 3 do 22 września w pokoju 429 (tel. 12 662 62 44)
  • od 24 września do 8 października w pokoju 423 (tel. 12 662 62 46)

Szczegółowe terminy rekrutacji na studia niestacjonarne: 

I termin (lipiec 2018 r.) II termin (wrzesień-październik 2018 r.)
Rejestracja elektroniczna do 12 lipca 2018 r.  do 28 września
Przyjmowanie_dokumentów:  od 2 do 17 lipca 2018 r. od 3 do 28 września 2018 r.
Egzamin: 18 lipca 2018 r., godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny). 2 października 2018 r,. godz 12:00-13:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 13:00 (egzamin ustny).
Dotyczy kandydatów:

  • cudzoziemców, którzy nie mają Karty Polaka lub matury z języka polskiego. Nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim. Egzamin z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolności komunikacyjne w języku polskim jako wykładowym w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),
  • z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.
  • Rejestracja na egzamin ustny ze znajomości języka polskiego. Rejestracji należy dokonać poprzez połączenie z komisją rekrutacyjną, z użyciem środków audiowizualnych: kamery, głośnika i mikrofonu, na adres Skype: „Instytut Geografii UP w Krakowie” , od poniedziałku do soboty w dniach od 2 do 12 lipca 2018 roku, w godzinach 11:00-12:00 (czasu środkowo europejskiego). Podczas połączenia zostanie wyznaczona dokładny czas egzaminu on-line dla każdego kandydata.
  • Zasady egzaminu ustnego ze znajomości języka polskiego. W dniu 13 lipca należy połączyć się z komisją egzaminacyjną o wyznaczonej godzinie. Czas przeznaczony na rozmowę egzaminacyjną wynosi 15 minut. Podczas połączenia  internetowego zostanie przesłany fragment tekstu do przeczytania oraz przeprowadzony zostanie krótki wywiad z kandydatem, mający na celu sprawdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.
Ogłoszenie listy przyjętych 18 lipca 2018 r. 2 października 2018 r.
Wpisy na studia: 19-21 lipca 2018 r. 3-6, 8 października 2018 r.

Decyzja Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019.

 

STUDIA 3. STOPNIA (doktoranckie)

4-letnie studia stacjonarne umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego

doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

Szczegółowe informacje na temat realizowanych kursów znajdują się na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia, III stopnia.

Informacji dotyczących studiów 3. stopnia w naszym Instytucie oraz rekrutacji udziela Kierownik Studiów Doktoranckich z geografii
dr hab. Sławomir Kurekprof. UP – tel. 12 662-62-65; e-mail sgkurek@up.krakow.pl