Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
dla pracowników: 7:00-13:00
dla studentów 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2017/2018

rek_geo rek_gp rek_mpsrek_tirrek_os    

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

stacjonarne i niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia 3,5-letnie 

(prezentacja kierunku) 

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Gospodarka przestrzenna, I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP

Sekretarz: dr Piotr Raźniak, e-mail: prazniak@up.krakow.pl

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP

Sekretarz: dr Krzysztof Wiedermann, e-mail: kwiederm@up.krakow.pl

SPECJALNOŚCI

 

Podczas pierwszego roku studiów należy wybrać jedną specjalność spośród poniższej oferty:

Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od 2. roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – większa od 15 osób.