Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

stacjonarne i niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia 3,5-letnie 

(prezentacja kierunku) 

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Gospodarka przestrzenna, I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP

Sekretarz: dr Piotr Raźniak, e-mail: prazniak@up.krakow.pl

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP

Sekretarz: dr Krzysztof Wiedermann, e-mail: kwiederm@up.krakow.pl

SPECJALNOŚCI

 

Podczas pierwszego roku studiów należy wybrać jedną specjalność spośród poniższej oferty:

Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od 2. roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – większa od 15 osób.

Składanie dokumentów i wpisy na studia odbywają się w następujących terminach:

Data Dzień Godz. Nr pokoju
04.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
05.09 Wtorek 9:00 –  15:00 423
06.09 Środa 9:00 –  15:00 423
07.09 Czwartek 9:00 –  15:00 423
08.09 Piątek 9:00 –  15:00 423
09.09 Sobota 9:00 –  13:00 423
11.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 429
12.09 Wtorek 9:00 –  15:00 429
13.09 Środa 9:00 –  15:00 429
14.09 Czwartek 9:00 –  15:00 429
15.09 Piątek 9:00 –  15:00 429
18.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 429
19.09 Wtorek 9:00 –  15:00 429
20.09 Środa 9:00 –  15:00 429
21.09 Czwartek 9:00 –  15:00 429
22.09 Piątek 9:00 –  15:00 423
23.09 Sobota 9:00 –  13:00 423
25.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 429
26.09 Wtorek 9:00 –  15:00 429
27.09 Środa 9:00 –  15:00 429
28.09 Czwartek 9:00 –  15:00 429
29.09 Piątek 9:00 –  15:00 429
02.10 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
03.10 Wtorek 9:00 –  15:00 423
04.10 Środa 9:00 –  15:00 429
05.10 Czwartek 9:00 –  15:00 523
06.10 Piątek 9:00 –  15:00 423
09.10 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
10.10 Wtorek 9:00 –  15:00 423 i 523
11.10 Środa 9:00 –  15:00 423 i 523
12.10 Czwartek 9:00 –  15:00 423 i 523
13.10 Piątek 9:00 –  15:00 423
14.10 Sobota 9:00 –  13:00 423
16.10 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
17.10 Wtorek 9:00 –  15:00 429
18.10 Środa 9:00 –  15:00 429