Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2018/2019

rek_geo rek_gp rek_mpsrek_tirrek_os    

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)gprz

3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne 

(prezentacja kierunku)

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Gospodarka przestrzenna, I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP

Sekretarz: dr Piotr Raźniak, e-mail: prazniak@up.krakow.pl

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP

Sekretarz: mgr Agnieszka Gil, e-mail: agnieszka.gil@up.krakow.pl

.

SPECJALNOŚCI

Na studiach 1. stopnia (inżynierskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

 

Składanie dokumentów i wpisy na studia w I terminie rekrutacji odbywają się
w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2, V piętro, pok. 524
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 oraz w soboty w godz. 9:00-14:00,
telefon 12 662 64 04.

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne: 

I termin (lipiec 2018 r.) II termin (październik 2018 r.)
II termin ogłaszany jest w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w I terminie
Rejestracja elektroniczna: 1 czerwca – 12 lipca 2018 r.
Przyjmowanie_dokumentów: od 2 do 12 lipca 2018 r. od 3 do 18 września 2018 r.
Egzamin: 13 lipca 2018 r., godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny) 19 września 2018 r,. godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny
Dotyczy kandydatów:

 • cudzoziemców, którzy nie mają Karty Polaka lub matury z języka polskiego. Nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim. Egzamin z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolności komunikacyjne w języku polskim jako wykładowym w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),
 • z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.
 • Rejestracja na egzamin ustny ze znajomości języka polskiego.
  Rejestracji należy dokonać poprzez połączenie z komisją rekrutacyjną, z użyciem środków audiowizualnych: kamery, głośnika i mikrofonu, na adres Skype: „Instytut Geografii UP w Krakowie” , od poniedziałku do soboty w dniach od 2 do 12 lipca 2018 roku, w godzinach 11:00-12:00 (czasu środkowo europejskiego). Podczas połączenia zostanie wyznaczona dokładny czas egzaminu on-line dla każdego kandydata.
 • Zasady egzaminu ustnego ze znajomości języka polskiego.
  W dniu 13 lipca należy połączyć się z komisją egzaminacyjną o wyznaczonej godzinie. Czas przeznaczony na rozmowę egzaminacyjną wynosi 15 minut. Podczas połączenia  internetowego zostanie przesłany fragment tekstu do przeczytania oraz przeprowadzony zostanie krótki wywiad z kandydatem, mający na celu sprawdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.
Ogłoszenie listy przyjętych: 13 lipca 2018 r. 19 września 2018 r.
Wpisy na studia: 14, 16-18 lipca 2018 r. 19-21 września 2018 r.
Ogłoszenie kolejnych przyjęć z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu w wyniku wpisów po uprzednim ogłoszeniu list przyjętych
Ewentualny termin ogłoszenie listy przyjętych z listy rezerwowej (I): 18 lipca 2018 r.
Wpisy na studia – dla kandydatów przyjętych z listy rezerwowej (I): 19-20 lipca 2018 r.
Ewentualny termin ogłoszenie listy przyjętych z listy rezerwowej (II): 20 lipca 2018 r.
Wpisy na studia – dla kandydatów przyjętych z listy rezerwowej (II): 21-23 lipca 2018 r.
Ewentualny termin ogłoszenie listy przyjętych z listy rezerwowej (III): 23 lipca 2018 r.
Wpisy na studia – dla kandydatów przyjętych z listy rezerwowej (III): 24-25 lipca 2018 r.

.

Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne: 

I termin (lipiec 2018 r.) II termin (październik 2018 r.)
II termin ogłaszany jest w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w I terminie
Rejestracja elektroniczna 1 czerwca – 12 lipca 2018 r.
Przyjmowanie_dokumentów:  od 2 do 17 lipca 2018 r. od 3 do 28 września 2018 r.
Egzamin: 18 lipca 2018 r., godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny). 2 października 2018 r,. godz 12:00-13:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 13:00 (egzamin ustny).
Dotyczy kandydatów:

 • cudzoziemców, którzy nie mają Karty Polaka lub matury z języka polskiego. Nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim. Egzamin z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolności komunikacyjne w języku polskim jako wykładowym w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),
 • z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.
 • Rejestracja na egzamin ustny ze znajomości języka polskiego.
  Rejestracji należy dokonać poprzez połączenie z komisją rekrutacyjną, z użyciem środków audiowizualnych: kamery, głośnika i mikrofonu, na adres Skype: „Instytut Geografii UP w Krakowie” , od poniedziałku do soboty w dniach od 2 do 12 lipca 2018 roku, w godzinach 11:00-12:00 (czasu środkowo europejskiego). Podczas połączenia zostanie wyznaczona dokładny czas egzaminu on-line dla każdego kandydata.
 • Zasady egzaminu ustnego ze znajomości języka polskiego.
  W dniu 13 lipca należy połączyć się z komisją egzaminacyjną o wyznaczonej godzinie. Czas przeznaczony na rozmowę egzaminacyjną wynosi 15 minut. Podczas połączenia  internetowego zostanie przesłany fragment tekstu do przeczytania oraz przeprowadzony zostanie krótki wywiad z kandydatem, mający na celu sprawdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.
Ogłoszenie listy przyjętych 18 lipca 2018 r. 2 października 2018 r.
Wpisy na studia: 19-21 lipca 2018 r. 3, 6-8 października 2018 r.

 Decyzja Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019.