Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne (prezentacja kierunku)

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarz: mgr Michał Apollo, e-mail: mapollo@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarz: dr Michał Apollo, e-mail: mapollo@up.krakow.pl

 

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne (prezentacja kierunku)

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera) wszystkich kierunków.

Kryterium przyjęć: konkurs dyplomów dla absolwentów: turystyki i rekreacji, geografii, gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska lub egzamin z podstaw turystyki dla absolwentów innych kierunków;

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, II stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej: 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarz: dr Joanna Fidelus, e-mail: jfidelus@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarz: dr Rafał Kroczak, e-mail: kroraf@up.krakow.pl

 

Na studiach I i II stopnia oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane. W nadchodzącym roku akademickim uruchamiamy nową specjalność – turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 

 

SPECJALNOŚCI

 

Na studiach I stopnia (licencjackich)

Podczas pierwszego roku studiów należy wybrać jedną specjalność. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – powyżej 15 osób. Na studiach 1. stopnia oferujemy następujące specjalności:

 

 

Na studiach II stopnia (magisterskich)

Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób. Na studiach 2. stopnia oferujemy następujące specjalności: