facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA

Wpisy na studia stacjonarne z turystyki i rekreacji I i II stopnia
odbywają się w Instytucie Geografii,  budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego,
ul. Podchorążych 2 , pokój 524, V piętro, tel. 12 662 64 04. 

sobota, 13 lipca 2019 r. w godz. 9:00-14:00;

poniedziałek – czwartek, 15-18 lipca 2019 r. godz. 9:00-16:00.STUDIA I STOPNIA (licencjackie)tir1

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

  

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

– dr Anna Kolasińska: anna.kolasinska@up.krakow.pl (studia stacjonarne);

– dr Matylda Siwek: matylda.siwek@up.krakow.pl (studia niestacjonarne).

SPECJALNOŚCI

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane. Podczas pierwszego roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – powyżej 15 osób. Na studiach 1. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

..

tir2STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne (prezentacja kierunku)

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera) wszystkich kierunków.

Kryterium przyjęć:

Konkurs dyplomów studiów I i II stopnia (licencjata, inżyniera, magistra) – dla absolwentów kierunków: turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska.

Egzamin pisemny (test) z geograficznych podstaw turystyki  – dla absolwentów studiów I i II stopnia  (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych kierunków.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, II stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej: 

W związku z rekrutacją na kierunki studiów II stopnia prowadzone w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uprzejmie przypominamy osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, iż należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia.
W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji. 

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

– dr Joanna Fidelus-Orzechowska: joanna.fidelus-orzechowska@up.krakow.pl (studia stacjonarne);

– dr Piotr Dolnicki: piotr.dolnicki@up.krakow.pl (studia niestacjonarne).

SPECJALNOŚCI

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane.  Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób. Na studiach 2. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

.

Składanie dokumentów i wpisy na studia odbywają się w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2.

.

TERMINARZ REKRUTACJI  na rok akademicki 2019/2020

STUDIA STACJONARNE studia I i II stopnia

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej I termin: 1 czerwca 2019 r.II termin*: 1 sierpnia 2019 r.
Zakończenie rejestracji elektronicznej I termin: 11 lipca 2019 r.II termin*: 12 września 2019 r.
Egzamin dotyczy tylko niektórych kandydatów) I termin:12 lipca 2019 r.

Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają Karty Polaka, przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego sprawdzającego zdolność komunikowania się w języku polskim jako wykładowym. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.

Informacje dla obcokrajowców dotyczące egzaminu językowego:
Egzamin z j. polskiego odbędzie się 12.07.2019 r. w sali 533 w Instytucie Geografii. Forma egzaminu pisemna lub ustna (do wyboru). Egzamin pisemny odbędzie się o godz. 10:00. Egzamin ustny odbędzie się od godz. 11:00.

Istnieje również możliwość egzaminu ustnego poprzez Skype’a (12.07.2019). Osoby zainteresowane tą formą egzaminu proszone są o kontakt e-mailowy z sekretarzem komisji rekrutacyjnej najpóźniej do dnia 10.07.2019 r. anna.kolasinska@up.krakow.pl.

II termin: 16 września 2019 r. godz. 10:00-11:00 egzamin pisemny lub od godz. 11:00 egzamin ustny.Ogłoszenie listy przyjętychI termin: 13 lipca 2019 r.
II termin*: 16 września 2019 r.Wpisy na studiaI termin:
13 lipca 2019 r. godz. 9:00-14:00;
15-18 lipca 2019 r. godz. 9:00-16:00 sala 524Ewentualny termin ogłoszenia listy przyjętych z listy rezerwowej18 lipca 2019 r. (I) 20 lipca 2019 r. (II)**22 lipca 2019 r. (III)**Wpisy na studia – dla kandydatów przyjętych z listy rezerwowej19 lipca 2019 r. (I) godz. 9:00-16:00 sala 524; 20 lipca 2019 r. godz. 9:00-14:00 sala 524; 22-23 lipca 2019 r. (II)** godz. 9:00-16:00 sala 524; 24-25 lipca 2019 r. (II)** godz. 9:00-16:00 sala 524

*II termin ogłoszony jest w przypadku niewypełnienia listy przyjęć w I terminie
** ogłoszenie kolejnych przyjęć z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu w wyniku wpisów po uprzednim ogłoszeniu listy przyjętych

Egzaminy dotyczą tylko niektórych kandydatów
a) z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolność komunikowania się w języki polskim jako wykładowym dla cudzoziemców, którzy nie maja Karty Polska lub matury z języka polskiego (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim) w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),
b) z geograficznych podstaw turystyki na studia II stopnia z turystyki i rekreacji ) dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.

STUDIA NIESTACJONARNE studia I i II stopnia

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej I termin: 1 czerwca 2019 r.II termin*: 1 sierpnia 2019 r.
Zakończenie rejestracji elektronicznej I termin: 16 lipca 2019 r.II termin*: 27 września 2019 r.
Egzamin (dotyczy tylko niektórych kandydatów) I termin: 17 lipca 2019 r.Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają Karty Polaka, przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego sprawdzającego zdolność komunikowania się w języku polskim jako wykładowym. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.Informacje dla obcokrajowców dotyczące egzaminu językowego:
Egzamin z j. polskiego odbędzie się 17.07.2019 r. w sali 533 w Instytucie Geografii. Forma egzaminu pisemna lub ustna (do wyboru). Egzamin pisemny odbędzie się o godz. 10:00. Egzamin ustny odbędzie się od godz. 11:00.

Istnieje również możliwość egzaminu ustnego poprzez Skype’a (17.07.2019). Osoby zainteresowane tą formą egzaminu proszone są o kontakt e-mailowy z sekretarzem komisji rekrutacyjnej najpóźniej do dnia 15.07.2019 r. matylda.siwek@up.krakow.pl.

II termin: 30 września 2019 r. godz. 10:00-11:00 egzamin pisemny
lub od godz. 11:00 egzamin ustnyOgłoszenie listy przyjętychI termin: 17 lipca 2019 r.II termin*: 1 października 2019 r.Wpisy na studiaI termin: 18-20 lipca 2019 r. godz. 9:00-16:00 sala 524II termin: 2-4 października 2019 r. godz. 9:00-16:00;
5 października 2019 r. godz. 9:00-14:00

*II termin ogłoszony jest w przypadku niewypełnienia listy przyjęć w I terminie
** ogłoszenie kolejnych przyjęć z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu w wyniku wpisów po uprzednim ogłoszeniu listy przyjętych

Egzaminy dotyczą tylko niektórych kandydatów
a) z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolność komunikowania się w języki polskim jako wykładowym dla cudzoziemców, którzy nie maja Karty Polska lub matury z języka polskiego (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim) w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata,
b) z geograficznych podstaw turystyki na studia II stopnia z turystyki i rekreacji )dla osób z kierunków  innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.