Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)tir1

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarze:  dr Matylda Siwek, e-mail: matylda.siwek@up.krakow.pl

    dr Anna Kolasińska, e-mail: anna.kolasinska@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarze:  dr Matylda Siwek, e-mail: matylda.siwek@up.krakow.pl

    dr Anna Kolasińska, e-mail: anna.kolasinska@up.krakow.pl

  

SPECJALNOŚCI

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane. Podczas pierwszego roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – powyżej 15 osób. Na studiach 1. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

.

tir2STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne (prezentacja kierunku)

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (tutaj)

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera) wszystkich kierunków.

Kryterium przyjęć: konkurs dyplomów dla absolwentów: turystyki i rekreacji, geografii, gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska lub egzamin z podstaw turystyki dla absolwentów innych kierunków;

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, II stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej: 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Michał Żemła, prof. UP

Sekretarz: dr Joanna Fidelus, e-mail: jfidelus@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Michał Żemła, prof. UP

Sekretarz: dr Piotr Dolnicki, e-mail: piotr.dolnicki@up.krakow.pl

 

SPECJALNOŚCI

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane.  Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób. Na studiach 2. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

.

Składanie dokumentów i wpisy na studia w II terminie rekrutacji na studia stacjonarne odbywają się w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2,  pok. 429 (tel. 12 662 62 44) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 oraz w soboty 15.09 i 22.09 w godz. 9:00-14:00.

Szczegółowe terminy rekrutacji na studia stacjonarne: 

I etap (lipiec 2018 r.) II etap (wrzesień 2018 r.)
Rejestracja elektroniczna: do 12 lipca 2018 r.  do 18 września
Przyjmowanie_dokumentów: od 2 do 12 lipca 2018 r. od 3 do 18 września 2018 r.
Egzamin: 13 lipca 2018 r., godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny) 19 września 2018 r,. godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny
Dotyczy kandydatów:

 • cudzoziemców, którzy nie mają Karty Polaka lub matury z języka polskiego. Nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim. Egzamin z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolności komunikacyjne w języku polskim jako wykładowym w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),
 • z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.
 • Rejestracja na egzamin ustny ze znajomości języka polskiego.
  Rejestracji należy dokonać poprzez połączenie z komisją rekrutacyjną, z użyciem środków audiowizualnych: kamery, głośnika i mikrofonu, na adres Skype: „Instytut Geografii UP w Krakowie” , od poniedziałku do soboty w dniach od 2 do 12 lipca 2018 roku, w godzinach 11:00-12:00 (czasu środkowo europejskiego). Podczas połączenia zostanie wyznaczona dokładny czas egzaminu on-line dla każdego kandydata.
 • Zasady egzaminu ustnego ze znajomości języka polskiego.
  W dniu 13 lipca należy połączyć się z komisją egzaminacyjną o wyznaczonej godzinie. Czas przeznaczony na rozmowę egzaminacyjną wynosi 15 minut. Podczas połączenia  internetowego zostanie przesłany fragment tekstu do przeczytania oraz przeprowadzony zostanie krótki wywiad z kandydatem, mający na celu sprawdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.
Ogłoszenie listy przyjętych: 13 lipca 2018 r. 19 września 2018 r.
Wpisy na studia: 14, 16-18 lipca 2018 r. 19-22 września 2018 r.

 

Składanie dokumentów i wpisy na studia w II terminie rekrutacji na studia niestacjonarne odbywają się w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2,  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 oraz w soboty 15.09, 22.09 i 6.10 w godz. 9:00-14:00 w następujących pokojach: 

 • od 3 do 22 września w pokoju 429 (tel. 12 662 62 44)
 • od 24 września do 8 października w pokoju 423 (tel. 12 662 62 46)

Szczegółowe terminy rekrutacji na studia niestacjonarne: 

I etap (lipiec 2018 r.) II etap (wrzesień-październik 2018 r.)
Rejestracja elektroniczna do 12 lipca 2018 r.  do 28 września
Przyjmowanie_dokumentów:  od 2 do 17 lipca 2018 r. od 3 do 28 września 2018 r.
Egzamin: 18 lipca 2018 r., godz 10:00-11:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 11:00 (egzamin ustny). 2 października 2018 r,. godz 12:00-13:00 (egzamin pisemny) lub od godz. 13:00 (egzamin ustny).
Dotyczy kandydatów:
 • cudzoziemców, którzy nie mają Karty Polaka lub matury z języka polskiego. Nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim. Egzamin z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolności komunikacyjne w języku polskim jako wykładowym w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),
 • z geografii na studia geograficzne II stopnia (dla osób z kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.
 • Rejestracja na egzamin ustny ze znajomości języka polskiego.
  Rejestracji należy dokonać poprzez połączenie z komisją rekrutacyjną, z użyciem środków audiowizualnych: kamery, głośnika i mikrofonu, na adres Skype: „Instytut Geografii UP w Krakowie” , od poniedziałku do soboty w dniach od 2 do 17 lipca 2018 roku, w godzinach 11:00-12:00 (czasu środkowo europejskiego). Podczas połączenia zostanie wyznaczona dokładny czas egzaminu on-line dla każdego kandydata.
 • Zasady egzaminu ustnego ze znajomości języka polskiego.
  W dniu 13 lipca należy połączyć się z komisją egzaminacyjną o wyznaczonej godzinie. Czas przeznaczony na rozmowę egzaminacyjną wynosi 15 minut. Podczas połączenia  internetowego zostanie przesłany fragment tekstu do przeczytania oraz przeprowadzony zostanie krótki wywiad z kandydatem, mający na celu sprawdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.

Ogłoszenie listy przyjętych18 lipca 2018 r.2 października 2018 r.Wpisy na studia:19-21 lipca 2018 r.3-6, 8 października 2018 r.

Decyzja Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019.