Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

pogoda
logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne (prezentacja kierunku)

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarz: mgr Michał Apollo, e-mail: mapollo@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarz: dr Michał Apollo, e-mail: mapollo@up.krakow.pl

 

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne (prezentacja kierunku)

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera) wszystkich kierunków.

Kryterium przyjęć: konkurs dyplomów dla absolwentów: turystyki i rekreacji, geografii, gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska lub egzamin z podstaw turystyki dla absolwentów innych kierunków;

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, II stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej: 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarz: dr Joanna Fidelus, e-mail: jfidelus@up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Sekretarz: dr Rafał Kroczak, e-mail: kroraf@up.krakow.pl

 

Na studiach I i II stopnia oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane. W nadchodzącym roku akademickim uruchamiamy nową specjalność – turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 

 

SPECJALNOŚCI

 

Na studiach I stopnia (licencjackich)

Podczas pierwszego roku studiów należy wybrać jedną specjalność. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – powyżej 15 osób. Na studiach 1. stopnia oferujemy następujące specjalności:

 

 

Na studiach II stopnia (magisterskich)

Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób. Na studiach 2. stopnia oferujemy następujące specjalności:

 

 

Składanie dokumentów i wpisy na studia odbywają się w następujących terminach:

 

Data Dzień Godz. Nr pokoju
04.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
05.09 Wtorek 9:00 –  15:00 423
06.09 Środa 9:00 –  15:00 423
07.09 Czwartek 9:00 –  15:00 423
08.09 Piątek 9:00 –  15:00 423
09.09 Sobota 9:00 –  13:00 423
11.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 429
12.09 Wtorek 9:00 –  15:00 429
13.09 Środa 9:00 –  15:00 429
14.09 Czwartek 9:00 –  15:00 429
15.09 Piątek 9:00 –  15:00 429
18.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 429
19.09 Wtorek 9:00 –  15:00 429
20.09 Środa 9:00 –  15:00 429
21.09 Czwartek 9:00 –  15:00 429
22.09 Piątek 9:00 –  15:00 423
23.09 Sobota 9:00 –  13:00 423
25.09 Poniedziałek 9:00 –  15:00 429
26.09 Wtorek 9:00 –  15:00 429
27.09 Środa 9:00 –  15:00 429
28.09 Czwartek 9:00 –  15:00 429
29.09 Piątek 9:00 –  15:00 429
02.10 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
03.10 Wtorek 9:00 –  15:00 423
04.10 Środa 9:00 –  15:00 429
05.10 Czwartek 9:00 –  15:00 523
06.10 Piątek 9:00 –  15:00 423
09.10 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
10.10 Wtorek 9:00 –  15:00 423 i 523
11.10 Środa 9:00 –  15:00 423 i 523
12.10 Czwartek 9:00 –  15:00 423 i 523
13.10 Piątek 9:00 –  15:00 423
14.10 Sobota 9:00 –  13:00 423
16.10 Poniedziałek 9:00 –  15:00 423
17.10 Wtorek 9:00 –  15:00 429
18.10 Środa 9:00 –  15:00 429