Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

Konferencja dydaktyczna

EDUKACJA GEOGRAFICZNA
W REFORMOWANEJ SZKOLE: jak kształcić kreatywnie i poszukująco?

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi


Decyzja Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w sprawie oświadczenia studenta objętego obowiązkiem odbycia praktyk pedagogicznych i praktyk zawodowych (niepedagogicznych).


 

Turystyka i rekreacjapraktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Kierownicy praktyk:

dr Anna Delekta (studia 1. stopnia);

dr Paweł Kroh (studia 2. stopnia)

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  na kierunku turystyka i rekreacja

Załącznik 1 Skierowanie

załącznik 2 Porozumienie w sprawie organizacji niepedagogicznych praktyk zawodowych

Załącznik 3 Sprawozdanie

Załącznik 4 Zaświadczenie

Załącznik 5 Podanie o zwolnienie z praktyki

Załącznik 6 Oświadczenie studenta

 

Geografia – praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Kierownicy praktyk: dr Karol Augustowski, dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys, 

Kierownik praktyk pedagogicznych: dr Agnieszka Świętek

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunku geografia

Załącznik 1 Skierowanie

Załącznik 2 Porozumienie w sprawie organizacji niepedagogicznych praktyk zawodowych

Załącznik 3 Sprawozdanie

Załącznik 4 Zaświadczenie

Załącznik 5 Podanie o zwolnienie z praktyki

 .

Gospodarka przestrzenna praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Kierownik praktyk: dr Monika Borowiec-Gabryś

Procedura odbywania praktyki na kierunku gospodarka przestrzenna

REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ na kierunku gospodarka przestrzenna

Załącznik 1 Skierowanie na praktykę zawodową

Załącznik 2 Porozumienie w sprawie organizacji niepedagogicznych praktyk zawodowych

Załącznik 3 Sprawozdanie z praktyki

Załącznik 3 Zaświadczenie o odbyciu praktyki