facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

Nagrody JM Rektora UP w roku 2018 za najlepsze osiągnięcia naukowe w postaci publikacji w latach 2016-2017

W dniu 12 października 2018 r. podczas uroczystej inauguracji 73. roku akademickiego zostały wręczone nagrody JM Rektora UP za najlepsze wyniki pracy naukowej w świetle rankingu punktowego publikacji za lata 2016-2017. Z radością informujemy, że nagrody otrzymali pracownicy naszego Instytutu – prof. UP dr hab. Joanna Zawiejska w grupie pracowników samodzielnych i dr Daniel Okupny w grupie pracowników niesamodzielnych, jako najlepsze osoby na Wydziale Geograficzno-Biologicznym. 

Na czele list rankingowych byli ponadto:
1) w grupie pracowników samodzielnych – prof. UP dr hab. Sławomir Kurek (2 miejsce wśród prac. IG, 5 na Wydziale) oraz prof. UP dr hab. Józef Kukulak (odpowiednio 3 i 7 miejsce)
2) w grupie pracowników niesamodzielnych – dr Mirosław Wójtowicz (2 i 7) oraz dr Joanna Fidelus-Orzechowska (3 i 10)

 GRATULUJEMY!

 


Archiwum Nagród Dyrektora IG za najlepsze publikacje naukowe
(Lista „A” MNiSW oraz Monografie)

Nagrody za publikacje obejmujące artykuły w czasopismach z listy „A” MNiSW) i monografie naukowe w 2016 r. otrzymalidr Łukasz Pawlik – nagroda I stopnia,  dr hab. Józef Kukulak, prof. UP – nagroda II stopnia, dr Mariusz Zieliński – nagroda II stopnia, dr Daniel Okupny – nagroda III stopnia, dr Joanna Zawiejska – nagroda IV stopnia, dr Joanna Fidelus – nagroda IV stopnia

Nagrody za publikacje w 2015 roku otrzymali: dr Joanna Zawiejska – nagroda I stopnia; dr Daniel Okupny – nagroda II stopnia; dr hab. Danuta Piróg – nagroda III stopnia; dr hab. Tomasz Bryndal – nagroda IV stopnia

[w związku z wprowadzeniem ogólnouczelnianego systemu nagród za publikacje przyznawanie nagród dyrektora IG nie jest kontynuowane]