facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Zobacz rok 2013, 20152016 

ORYGINALNE MONOGRAFIE NAUKOWE.

Bryndal, T. (2014). Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich. Prace Monograficzne , 690, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 228.

Długosz, Z. (2014). Europa. Geografia walorów turystycznych Świata w zarysie. Wydawnictwo Attyka, Kraków, s. 225.

Długosz, Z. (2014). Kraje pozaeuropejskie. Geografia walorów turystycznych Świata w zarysie. Wydawnictwo Attyka, Kraków, s. 271.

Karwińska, A., Brzosko-Sermak, A. (2014). Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie., s. 150.

Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Prace Monograficzne 724, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s.231.

Padło, T. (2014). Koniec świata. Universitas, Kraków, s. 144.

Tracz, M. (2014). Bibliografia dydaktyki geografii (XVIII-XIX w.). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 108.

 

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY.

Borowiec, M., Dorocki, S., Kilar, W., Płaziak, M., Szymańska, A.I., Świętek, A., Wilczyński, P. L. (2014). Przedsiębiorczość w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce (zakres podstawowy), e-podręcznik, Poznań: Fundacja Wrota Edukacji – EduGate, s. 425.

Więckowski, M., Malarz, R., (2014). Oblicza geografii 3, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era, Warszawa, s. 272.

Szubert, M. (2014). Planeta Nowa 3, Geografia dla gimnazjum. Gdańsk-Straszyn: Wyd. Nowa Era, s. 232.

 

PUBLIKACJE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z LISTY „A” MNISW („LISTA FILADELFIJSKA”).

Bąk, K., Bąk, M., Górny, Z., Wolska, A. (2014). Environmental conditions in a Carpathian deep sea basin during the period preceding Oceanic Anoxic Event 2 — a case study from the Skole Nappe. Geologica Carpathica, 65 (6): 433-450. doi:10.1515/geoca-2015-0004.

Bryndal, T. (2014). A method for identification of small Carpathian catchments more prone to flash flood generation. Based on the example of south-eastern part of the Polish Carpathians. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9 (3): 109-122.

Kittel, P., Muzolf, B., Płóciennik, M., Elias, S., Brooks, S. J., Lutyńska, M., Pawłowski, D., Stachowicz-Rybka, R., Wacnik, A., Okupny, D., Głąb, Z., Mueller-Bieniek, A. (2014). A mutli-proxy reconstruction from Lutomiersk-Koziówki, Central Poland, in the context of the early modern hemp and flax processing. Journal of Archaeological Science, 50, s. 318-337. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2014.07.008.

Kukulak, J. (2014). Charcoal in alluvium of mountain streams in the Bieszczady Mountains (Polish Carpathians) as a carrier of information on local palaeoenvironment. Geochronometria, 41(3) 2014: s. 294–305. doi:10.2478/s13386-013-0155-0.

Łajczak, A., Margielewski, W., Rączkowska, Z., Święchowicz, J. (2014). Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact. Episodes, 37(1), 21-32.

Piróg, D. (2014). Do geography studies facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and jobseeking graduates. Journal of Geography in Higher Education, 38 (2), 155-174 doi:10.1080/03098265.2014.901301.

Piróg, D. (2014). The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market. Studies in Higher Education 12/2014, 1-15. doi:10.1080/03075079.2014.914916.

Wiejaczka, Ł., Piróg, D., Soja, R., Serwa, M., 2014. Community perception of the Klimkówka Reservoir in Poland. International Journal of Water Resources Development, 30 (4), 649-661. DOI:10.1080/07900627.2014.892426.

Wilczyńska-Michalik, W., Moryl, R., Sobczyk, J., Michalik, M. (2014). Composition of coal combustion by-products: The importance of combustion technology. Fuel Processing Technology, 124, 35–43. doi:10.1016/j.fuproc.2014.02.016.

Wyżga, B., Amirowicz, A., Oglęcki, P., Hajdukiewicz, H., Radecki-Pawlik, A., Zawiejska, J., Mikuś, P. (2014). Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians. Limnologica, 46, 58-69. doi:10.1016/j.limno.2013.12.002.

 

PUBLIKACJE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE W CZASOPISMACH Z LISTY „B” MNISW.

Apollo, M. (2014). Experimental method for measuring non-toilet mountaineer’s excrement. Journal of Environmental Science and Engineering, A3, 123-129.

Apollo, M. (2014). Proces zasiedlenia Wysokich Himalajów. EPISTEME – Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 23 (2), 105-116.

Apollo, M. (2014). Meteorologiczne uwarunkowania klimatu górskiego a sezonowość wspinaczkowa Korony Ziemi. EPISTEME – Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 23 (2), 77-104.

Apollo, M. (2014). Himalajskie osobliwe zwyczaje, rytuały i obrzędy a hipermarket kulturalny. EPISTEME – Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 24, 7-22.

Bajgier-Kowalska, M., Rettinger, R. (2014). Kierunki przemian regionów turystyki wypoczynkowej w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie Algarve w Portugalii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 23-37.

Bajgier-Kowalska, M., Rettinger, R. (2014). Tourism development in small cities on the example of Pistoia in Tuscany. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 77-87.

Bąk, M., Dulemba, P., Bąk, K. (2014). Early Carboniferous trilobite remains from limestones of the Dębnik Anticline, southern Poland. Geology, Geophysics & Environment, 40 (1), 27–32. doi:http://dx.doi.org/10.7494/geol.2014.40.1.27.

Borowiec, M., Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość-Edukacja, 10, 267-284.

Bryndal, T. (2014). Parametry hydrologiczne wezbrań opadowo-nawalnych w polskiej, słowackiej i rumuńskiej części Karpat. Przegląd Geograficzny, 86 (1), 5-21.

Bryndal, T. (2014). Powodzie błyskawiczne w małych zlewniach karpackich – wybrane aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 7, 65-76.

Cabaj, W. (2014). Obserwacje w nauczaniu geografii turystycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 7, 7-20.

Ćwikła, M. (2014). Przemiany strukturalne w produkcji autobusów w Polsce. Kraków. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 164-180.

Delekta, A. (2014). Społeczne determinanty aktywności turystycznej studentów krakowskiego ośrodka akademickiego. Humanities and Social Sciences, XIX, 21 (4), 25-35.

Długosz, Z., Biały, S. (2014). Selected aspects of permanent emigration from Poland (2001-2010). Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 23 (23), s. 25-37. doi:10.2478/bog-2014-0002.

Dorocki, S. (2014). Contemporary trends in the development of the pharmaceutical industry in the world. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 108-131.

Dorocki, S. (2014). Spatial diversity of biotechnology centers in Germany. Quaestiones Geographicae, 33 (2), 151-169.

Dorocki, S., Boguś, M., Jastrzębski, J. P. (2014). Rozwój biotechnologii w miastach wybranych krajów Unii Europejskiej. Studia miejskie, 13, 107-119.

Dorocki, S., Borowiec-Gabryś, M. (2014). Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 13 (28), 65-80.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l’esprit d’entreprise. Horyzonty Wychowania, 13 (28), 287-302.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Przekształcenia struktury gospodarki departamentów zamorskich Francji jako konsekwencja światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, 174-196.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014) Ski and spa tourism as local development strategy – the case of Krynica Zdrój (Poland)). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 88-116.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 148-163.

Dorocki, S., Raźniak, P., Obirek, D. (2014). Rozwój infrastruktury narciarskiej w Polsce i na terenie Podhala w świetle badań ankietowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 59-77.

Dunal, P., Płaziak, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 236-255.

Fidelus, J. (2014). The differentiation of tourist traffic in the Polish and Slovak parts of the Tatra National Park. Folia Turistica, 33, 173-191.

Gorajska, J. (2014). Formy aktywności człowieka wpływające na stan lasów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny w ujęciu historycznym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 25, 99-109.

Hełdak, D., Lizak, P. (2014). Morfologiczne skutki ulewy z 31 lipca 2010 r. w Czarnej Górze (Podhale). Przegląd Geologiczny, 62 (5), 245-249.

Jucha, W. (2014). Zmiany sieci hydrograficznej w okolicach Puszczy Niepołomickiej w XX wieku zachowane na archiwalnych materiałach kartograficznych. EPISTEME – Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 23 (2), 163-176.

Kilar, W. (2014). Spatial Concentration of IT Corporation Headquarters. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 56-80.

Kilar, W. (2014). Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 57-71.

Kilar, W. (2014). Funkcjonowanie korporacji Amazon.com w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 72-83.

Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 13 (28), 111-130.

Kordowski, J., Gamrat, W.,   Gierszewski, P., Kubiak-Wójcicka, K., Szmańda, J. B., Tyszkowski, S., Solarczyk, A. (2014). Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły. Landform Analysis, 25, 77-93.

Korzeniowska, J., Ćwiąkała, M., Chrobok, J. (2014). Improvement of parent material with hydraulic road binders used for road construction. Logistyka, 4, 4474-4485.

Korzeniowska, J., Panek, E., Baran, A. (2014). Testing of selected phytoindicators for assessment of trace metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) traffic pollution along the road Cracow-Zakopane. Logistyka, 4, 4486-4495.

Kozłowska, M. (2014). Preferencje turystów przebywających w Pieninach w zakresie aktywnych form turystyki i rekreacji. EPISTEME – Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 23 (2), 117-132.

Kozłowska, M. (2014). Uwarunkowania rozwoju raftingu na Dunajcu jako nowego produktu turystycznego w Pieninach. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 257-266.

Kurek, S. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych w Polsce w latach 2002‒2011. Space-Society-Economy, 13, 43-74.

Kurek, S., Rachwał, T., Wójtowicz, M. (2014). Industrial and commercial suburbanization in post-socialist city: the Kraków Metropolitan Area (Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 55-76.

Kwiatek-Sołtys, A., Mainet, H., (2014). Quality of life and attractiveness issues in small towns. Elements of comparison in France and Poland. Quaestiones Geographicae, 33 (2), 103-113.

Kwiatek-Sołtys, A., Wiedermann, K. (2014). Spatial structure transformations in small towns in view of gentrification processes. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 31-40.

Kwiatek-Sołtys, A., Wiedermann, K., Mainet, H., Edouard, J.-Ch., (2014). The role of industry in satellite towns of Polish and French metropolitan areas – case study of Myślenice and Issoire. Prace Komisji Geografi Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 194-211.

Luc, M., Szmańda, J. B. (2014). Shold renaturalised and recultivated landscapes appear in landscape typology? Quaestiones Geographicae, 33 (3), 65-75.

Łajczak, A. (2014). Changes in flood risk impacted by river training. Case study of piedmont section of the Vistula river. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation, 46 (4), 55-73.

Łajczak, A. (2014). Relief development of the Babia Góra massif, Western Carpathians. Quaestiones Geographicae, 33 (1), 89-106.

Łajczak, A. (2014). Rola podłoża w rozwoju torfowisk w polskich Karpatach. Studia Limnologica et Telmatologica, 8 (1), 19-36.

Łajczak, A., Czajka, B., Kaczka, R.J. (2014). The new features of landslide relief discovered using LiDAR. Case study from Babia Góra massif, Western Carpathian Mountains. Quaestiones Geographicae, 33 (3), 73-84.

Mróz, F. (2014). Małopolska Droga św. Jakuba – geneza, rozwój, nowe wyzwania i perspektywy rozwoju. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 47, 22-31.

Noviello, M., Noviello, A. (2014). Influence of natural factors and forest management on development and tranformations within forest roads in Kosarzyska forest district in Beskid Sądecki. EPISTEME – Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 23 (2), 163-176.

Okoński, S., Górny, Z., Bąk, M. & Bąk, K. (2014). Lithistid spicules in the sediments of the Turonian Variegated Shale in the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians. Geology, Geophysics & Environment, 40 (1), 33–48. doi:http://dx.doi.org/10.7494/geol.2014.40.1.27.

Okupny, D., Borówka, R.K., Fortuniak, A., Tomkowiak, J. (2014). Skład chemiczny osadów organicznych ze stanowiska Koźmin Las. Acta Geographica Lodziensia, 102, 71-86.

Osuch, W. (2014). Kompetencje nauczycieli geografii a wyzwania współczesnej edukacji. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej 1 (13), 113-129.

Osuch, W. (2014). Przykłady innowacji w liceum – wstępna ocena programu nauczania przyrody w ramach projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni – KPW”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 6, 230-241.

Patkowski, B. (2014). Potencjał rynkowy i proces dystrybucji mikrofalowego autoklawu (na przykładzie Polski). Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 109-119.

Patkowski, B., Jucha, W. (2014). Rola sprzedaży bezpośredniej w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce (na przykładzie Systemów Informacji Prawnej). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 104-114.

Pawłowski, D., Okupny, D., Włodarski, W., Zieliński, T. (2014). Spatial variability of selected physicochemical parameters within peat deposits in small valley mire: a geostatistical approach. Geologos, 20 (4), 269-288. doi.10.2478/logos-2014-0020.

Piróg, D. (2014). Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries. Geographia Polonica, 87 (1), 95-112. doi:http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2014.6.

Piróg, D. (2014). Pierwsza praca po studiach: oczekiwania osób kończących edukację akademicką a stan rzeczywisty na przykładzie absolwentów kierunku geografia. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 197, 110-122.

Piróg, D. (2014). Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 115-128.

Piróg, D. (2014). Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 306-315.

Piróg, D. (2014). W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 6, 9-19.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13 (26), 249-266.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). The role of entrepreneurship in regional development strategies (based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020). Europa XXI, 26, 97-110.

Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Distribution and activity growth of industrial and construction sectors in Małopolska Region. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 163-177.

Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich. Horyzonty Wychowania, 13 (26), 267-286.

Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 144-161.

Rachwał, T. (2014). Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 354-365.

Rachwał, T. (2014). Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 148-163.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Czy kryzys gospodarczy wpłynął na największe firmy w Europie? Jest tytuł taki: Sytuacja finansowa korporacji europejskich w dobie kryzysu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 99-117.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Housing conditions in selected metropolitan areas in Poland. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 41-54.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Warunki mieszkaniowe jako wymiar procesów suburbanizacji w wybranych obszarach metropolitalnych w Polsce. Acta Geographica Silesiana, 16, 73-82.

Rettinger, R. (2014). Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych na Kubie w zmieniających się realiach politycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 9-22.

Rettinger, R. (2014). Przedsiębiorczość mieszkańców wybranych regionów turystycznych Kuby. Przedsiębiorczość – Edukcja, 10, 164–173.

Semczuk, M., Uliszak, R., Wiedermann, K. (2014). Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 23-56.

Sukhorukov, V., Wójtowicz, B. (2014). Problem of human development and liberal education. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 6, 176-182.

Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2014). Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 71–84.

Szymańska, A., Witkowski, K., Wysmołek, G. (2014). Wpływ uwarunkowań geograficznych na jakość powietrza w mieście. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, 15, 88-97.

Świętek, A. (2014). Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce? Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 378–391.

Świętek, A. (2014). Roma ethnic minority risk of social exclusion in Poland. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 117-130.

Świętek, A., Pacyna R. (2014). Interaktywny atlas geograficzny jako nowy środek dydaktyczny. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 6, 88-103.

Tracz, M. (2014). Motives for the choice of geography in Matura examination in the context of Poland’ examination policy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 131-140.

Tracz, M. (2014). Źródła innowacji pedagogicznych w nauczaniu – uczeniu się geografii – wybrane zagadnienia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 6, 19-32.

Tracz, M., Świętek, A. (2014). Zmiany programowe w nauczaniu geografii w rzeczywistości szkolnej na przykładzie gimnazjum. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 6, 53-66.

Warcholik, W. (2014). Cultural tourism – on Cracow board of urban game. Turystyka Kulturowa, 7, 117-120.

Warcholik, W. (2014). Turystyka kulturowa – na krakowskiej planszy gry miejskiej. Turystyka Kulturowa, 7, 6-19.

Wilczyński, P. L. (2014). Wybory do parlamentu europejskiego 2014 – analiza w kontekście problematyki jednomandatowych okręgów wyborczych. Przegląd Geopolityczny, 7, 86-104.

Wilczyński, W. (2014). Geografia i metageografia ziem dawnej Sarmacji. Przegląd Geopolityczny, 9, 9-30.

Wilczyński, W. (2014). Human geographical ideas of Eugeniusz Romer. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 23-30.

Witkowski, K., Wysmołek, G. (2014). Prasa regionalna o zdarzeniach powodziowych na ziemi wadowickiej w latach 1945-1972. Wadoviana, Przegląd historyczno-kulturalny, 17, 130-148.

Wójtowicz, B. (2014). Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 333-346.

Wójtowicz, B. (2014). Rola i znaczenie technologii informacyjnych w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli geografii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 6, 104-118.

Wójtowicz, M. (2014). Zmiany struktury przestrzennej przemysłu samochodowego Brazylii na przełomie XX i XXI wieku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 38-56.

Wójtowicz, M., Rachwał, T. (2014). Globalization and new centres of automotive manufacturing – the case of Brazil, Mexico, and Central Europe. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 81-107.

Zioło Z. (2014). Development of enterprises in the spatial structure of industry (based on research of the Industrial Geography Commission of the Polish Geography Society). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 20-37.

Zioło Z. (2014). Functioning of the rural areas in the areas in the structure of geographic space. Studia Regionalia, 39, 32-47.

Zioło Z. (2014). Modele funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 1945 r. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, 8-32.

Zioło, Z. (2014). Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cykli „Przedsiębiorczość-Edukacja”. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 10-22.

Zioło, Z. (2014). The concept of geographical space. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 6-22.

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki? Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 367-379.

Ziółkowska-Weiss, K., Popiel, M. (2014). Rozwój turystyki dziedzictwa na wybranych przykładach w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geograpica, 7, 131-143.

Żołądek, M. (2014). Transformacja transportu lotniczego nad obszarami wulkanicznymi. EPISTEME – Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 23 (2), 237-242.

Żołądek, M. (2014). Transformacja obszarów wysokogórskich, regresja lodowców, a zmiana destynacji wspinaczkowej. EPISTEME – Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 24.

 

PUBLIKACJE ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH NIEWYMIENIONYCH NA LISTACH „A”, „B” I „C” MNISW.

Apollo, M. (2014). Dual pricing – two points of view (citizen and non-citizen). Case of entrance fees in tourist facilities in Nepal. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 03 (120), 414-422.

Apollo, M. (2014). Climbing as a kind of human impact on the high mountain environment – based on the selected peaks of Seven Summits. Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, Special Issue, s. 1061-1071.

Bajgier-Kowalska, M., Rettinger, R. (2014). Considerations for tourism and recreation expansion in the vicinity of the Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne water reservoir complex, located on the Dunajec river. Geography and Tourism, 2 (1) 43-50.

Bąk, K., Bąk, M. (2014). Integrated foraminiferal and radiolarian biostratigraphy of the youngest (Late Albian through Late Cenomanian) sediments of the Tatra Massif, Central Western Carpathians. Buletini i Shkencave Gjeologjike, Special Issue, 1, 72-74.

Bąk M., Bąk, K., Wolska, A., Górny, Z., Stożek, B. (2014). Bacteriogenic iron oxides as an evidence of hydrothermal vent activity – case study from the Polish part of the Silesian Nappe and Tatra Massif. Buletini i Shkencave Gjeologjike, Special Issue, 1, 75-78.

Chrobak, A. & Cebulski, J., 2014. Landslides in the Polish Carpathians as the Potential Educational Geosites. Current Issues of Tourism Research, 4, 38-49.

Dorocki, S. (2014). Tourist regions as places of development of innovativeness. Current Issues of Tourism Research, 4, 50-57.

Długosz, Z., Biały, S. (2014). Wybrane aspekty emigracji stałej ludności z Polski w I dekadzie XXI wieku. Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, 11, 119-130.

Długosz, Z., Raźniak, P. (2014). Kierunki zmian w strukturze wieku ludności w krajach Azji. Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, 11, 186-197.

Długosz, Z., Raźniak, P. (2014). Risk of population aging in Asia. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 36-45. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.02.079.

Dorocki, S., Boguś, M. (2014). Regional Variety of Biotechnology Development in Asia. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 197–212. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.097

Dorocki S. (2014). Tourist regions as places of development of innovativeness. Current Issues of Tourism Research, 4 (1), 50-57.

Dunal, P., Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Значимость факторов локализации производства по оценкам предпринимателей, Научный диалог. Выпуск, 7 (31), Экономика, Право, 18-38.

Dunal, P., Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Трансформация торговo-сервисного комплекса в Новoй Хутe (Польша), Научный диалог. Выпуск, 7 (31), Экономика, Право, 39-59.

Gałka, J., Warcholik, W. (2014). The scale and direction of international migration from Poland after Poland’s accession to the European Union and in the age of economic crisis. W: Геополитика и экогеодинамика регионов, Симферополь, 10 (2), 460-465.

Kilar, W. (2014). Problematyka lokalizacji korporacji ponadnarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem korporacji informatycznych). Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, 11, 163-185.

Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Changing role of industry in the economy in the V4 countries – a regional approach. Club of Economics in Miskolc, Theory Methodology Practice, 10 (1), 45-54.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). Entrepreneurship courses in spatial management studies in Polish universities. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 710-718.

Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Importance of personal factor in decisions on locating enterprises. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 373-380.

Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Role of modern factors in the process of choosing a location of an enterprise. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 72-83.

Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Construction sector in the Czech Republic and Poland: focus on the housing segment in selected regions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2 (2), 47-64.

Raźniak, P. (2014). City’s position in international rankings and quality of offered tourist service. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 62 (2), 147-164.

Raźniak, P., Grochal, M. (2014). Wpływ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rynek nieruchomości i ruch budowlany w gminie Dobczyce. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 3, 98-109.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Influence of the societal security level on population migrations in Poland. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 2-12. doi:10.1016/j.sbspro.2014.02.075.

Szymańska, A. I., Płaziak, M. (2014). Enterprise and classical factors of its location on the market. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 13-22.

Szymańska, A. I., Płaziak, M. (2014). Factors considered in location of construction enterprises in the Małopolska region. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 381-389.

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2014). Ethnic minorities in Ciudad de México (Districto Federal). Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 90-97. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.02.085.

Zioło, Z. (2014). Procesy kształtowania przestrzeni społeczno-gospodarczej. Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. ks. W. Findysza w Jaśle, 11, 6-20.

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). The characteristics of Poles’ foreign travels in 2013 based on the report by Polish tour operators association, W: ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ, ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ Коллективная монография, Санкт-Петербург, 12, 336-339.

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). New trends in tourism- problem outline. W: Markova V., (red.), Scientia Iuventa, Banska Bystrica, 496-504

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). The role of airports in the passenger transport in Poland in 2013, W: The strategy of tourism development in the XXI century in the context of solving global problem, Lviv, 44-50.

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Multiculturalism as an asset and tourist attraction of lesser Poland. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, Poznań, Wydawnictwo Polytechnic Institute of Leiria, 215-231.

Żołądek, M. (2014). Transformation processes in alpinist regions – mountain glaciers changes – based on selected earth’s glaciers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 186-189.

Żychowski, J. (2014). Conditions favoring the occurrence of Ignis Fatuus phenomenon over a mass graves in Niepołomice (S Poland). Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 347-355.

 

PUBLIKACJE BĘDĄCE ROZDZIAŁAMI W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH I MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH.

Augustowski, K. (2014). Termin „korytarz” w badaniach geograficznych. W: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (ss. 166-175). Kraków: Creativetime.

Augustowski, K. (2014). Wybrane koncepcje na temat podatności gruntu na podnoszenie mrozowe. W: M. Kuczera, K. Piech (red.), Dokonania Młodych Naukowców (ss. 260-265) 2/2014. Kraków: Wyd. Creativetime.

Banias, A., Osuch, W. (2014). Wybrane aspekty edukacji na Łemkowszczyźnie. W: S. Shchudlo, P. Długosz (red.), Youth policy: problems and prospects, nr 5. (ss. 411-416), Drohobych – Przemysl: Shvydkodruk.

Biały, S., Dorocki, S. (2014). Tendencje zmian przyjazdów turystów zagranicznych w polskich Tatrach w latach 1997-2013 w świetle danych meldunkowych schroniska PTTK Murowniec na Hali Gąsienicowej. W: Čuka, P. (red.) Sborník recenzovaných příspěvků, 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (Tourism, hotel and spa in the field of scientific research) (ss. 23-30), Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Bryndal, T. (2014). Znaczenie map zagrożenia oraz ryzyka powodziowego w ograniczeniu skutków powodzi błyskawicznych w miastach. W: T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Woda w mieście (ss. 29-37), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG 2. Kielce: Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Brzosko-Sermak, A. (2014). Tourist function in borderlands, W: Čuka, P. (red.) Sborník recenzovaných příspěvků, 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (Tourism, hotel and spa in the field of scientific research) (ss. 46-51), Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Ćwikła, M. (2014). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – początki, idea i uwarunkowania prawne. W: A. Jabłoński, M. Jabłoński (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu – wyzwania strategiczne, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu.

Ćwikła, M. (2014). Innovation and entrepreneurship of the Polish economy. W: Global Crisis and Countries in Transition (ss. 308-319), Sarajevo.

Ćwikła M. (2014). TRIZ narzędziem wspomagającym proces zarządzania. W: Sroka W., Dzieńdziora J., Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami. Wyższa Szkoła Biznesu (ss. 239-254), Dąbrowa Górnicza.

Długosz, Z., Biały, S. (2014). Imigracja ludności do Polski w pierwszej dekadzie XXI w. Wybrane aspekty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych (ss. 9-24). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Zarys polsko-meksykańskich stosunków politycznych i gospodarczych w XX i XXI w. W: M. Drgas, J. Knopek, A. Ratke-Majewska (red.), Polska-Ameryka Łacińska. Historia – polityka – gospodarka – kultura (ss. 151-177). Toruń: Dom Wydawniczy DUET.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). France’s stand on genetically modified food and its reception in the EU. W: A. Bobko, K. Cynk (red.), Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej (s. 217-226). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). The maquiladora industry impact on the social and economic situation in Mexico in the era of globalization. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.), Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization (s. 93-110). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dorocki, S., Rachwał, T. (2014). Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju infrastruktury turystycznej w krajach Grupy Wyszehradzkiej według wybranych wskaźników. W: Čuka, P. (red.) Sborník recenzovaných příspěvků, 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (Tourism, hotel and spa in the field of scientific research) (ss. 79-88), Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Dorocki, S., Jastrzebski, J.P., Boguś, M. (2014). Biotechnology as an example of high technology development in small and medium towns. W: A. Kwiatek-Sołtys, H. Mainet, K. Wiedermann, J-C. Edouard (red.), Small and Medium Towns’ Attractiveness at the Beginning of the 21st Century (s. 249-266), CERAMAC, 34. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal.

Dunal, P., Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). The effect of location factors importance in opinion of chosen construction sector enterprises in Poland. Актуальные проблемы глобальной экономики: Материалы научной конференции молодых ученых экономического факультета, Отв. ред. И.Н. Белова, Москва.

Działek, J., Gwosdz, K., Panecka, M., Wiedermann, K. (2014). Powiązania i relacje przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna. W: R. Guzik, A. Kołoś (red.), Relacje przestrzenne komunikacji zbiorowej i indywidualnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w kontekście mobilności miejskiej (ss. 43-76). Kraków: Centrum Studiów Regionalnych UniRegio.

Gębica, P., Superson, S. (2014). Projekt szlaku geoturystyczno – kulturowego regionu rzeszowskiego. W: J. Krupa (red.), Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego. Dynów: Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Gil, A. (2014). Współczesne funkcje rolnictwa Małopolski. W: R. Rudnicki, M. Kluba (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej (ss. 149-170). Tom 1. Rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Hełdak, D., Płazińska, K., Lizak, P. (2014). Rola mediów w obliczu klęsk żywiołowych na przykładzie ruchów masowych w Karpatach. W: M. Demczuk, M. Niewiadomy (red.), Media dla człowieka czy człowiek dla mediów? (ss. 8-19). Lublin: Psychologiczne Centrum Rozwoju PROFECTUS.

Jucha, W., Kroczak, R. (2014). Porównanie danych o użytkowaniu terenu z programu CORINE Land Cover z danymi uzyskanymi z ortofotomap. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak, (red.). Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, vol. 2. (ss. 125-139). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Kilar, W. (2014). Differentiation of Visegrad Group international corporations in comparison to world’s largest corporations (chapter 9). W: Kiendl-Wendner, D. & Wach, K. (red), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives (s. 171-186). Graz: Fachhochschule Joanneum.

Kroczak, R., Partyka, J., Soja, R. (2014). Metody doslidżen’ wpływu vitrowych elektrostancij na dovkilja. W: Geografia ta ekołogija: nauka i osvita (157–163), Uman.

Kwiatek-Sołtys, A., Wiedermann, K. (2014). Development factors and functional structures of border towns. W: A. Kwiatek-Sołtys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.-Ch. Edouard (red.), Small and Medium Towns’ Attractiveness at the Beginning of the 21th Century (s. 41-58). Collection CERAMAC, 33. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal.

Mróz, F. (2014). Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: sierpień 2013 r. – grudzień 2014 r. W: A. Jackowski, F. Mróz (red.), Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela. Kraków: Wyd. Wydawnictwo „Czuwajmy”.

Mróz, F. (2014). Pielgrzymka św. Józefa Sebastiana Pelczara do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. W: A. Jackowski, F. Mróz (red.), Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela. Kraków: Wyd. Wydawnictwo „Czuwajmy”.

Mróz, F. (2014). Szlaki pielgrzymkowe w krajobrazie sakralnym Polski. W: M. Ostrowski, J. Partyka (red.), Krajobraz sakralny (ss. 133-148). Kraków – Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Mróz, F., Krogmann, A., Šolcová, Ł., Mróz, Ł. (2014). Droga św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Słowackim – stan obecny i perspektywy rozwoju. W: A. Jackowski, F. Mróz (red.), Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela. Kraków: Wyd. Wydawnictwo „Czuwajmy”.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2014). Droga św. Jakuba w Polsce – powrót do średniowiecznej tradycji pielgrzymowania. W: M. Ostrowski, J. Partyka (red.), Krajobraz sakralny (ss. 149-164), Kraków – Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Mróz, F., Mróz, Ł., Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Pilgrimages and Religious Tourism of the Czech Via The Way of St. James to Santiago de Compostela. W: Čuka, P. (red.) Sborník recenzovaných příspěvků, 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (Tourism, hotel and spa in the field of scientific research) (ss. 258-268), Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Okupny, D. (2014). Torfowiska w Pradolinie Bzury-Neru na odcinku od Dąbia do Łowicza. W: L. Kucharski, D. Kopeć (red.), Pradolina Bzury-Neru. Monografia Przyrodnicza Obszaru Natura 2000 (ss. 1-9), Łódź: Wyd. Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej.

Okupny, D., Fortuniak, A., Tomkowiak, J. (2014). Zapis procesów prehistorycznej antropopresji w dorzeczu środkowej Tążyny w świetle geochemicznych badań osadów biogenicznych z Wilkostowa. W: S. Rzepecki (red.), Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy. T. I (ss. 531-540), seria Spatium Archaeologicum, vol. 8. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego. IA UŁ, FUŁ.

Quirini-Popławski, Ł. (2014). The development of the tourism infrastructure as a factor of the environmental change in the mountain areas. Case study of the Pruth Valley tourist region (Eastern Beskidy Mts., Ukraine). Geography, Economics and Tourism: National and International Experience (Forum Carpaticum 2014 Proceedings Volume), L’viv, s. 156-162.

Płaziak, M. (2014). Przemiany funkcji handlowo-usługowych w mieście postsocjalistycznym na przykładzie Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, vol. 1 (ss. 85-100). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, vol. 2 (ss. 91-108). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2014). Dobre praktyki funkcjonowania podziemnego uzdrowiska na przykładzie kopalni soli w Wieliczce. W: Čuka, P. (red.) Sborník recenzovaných příspěvků, 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (Tourism, hotel and spa in the field of scientific research) (ss. 293-301), Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Entrepreneurial Attitude of Young People, The Case of Students of Krakow Universities, Poland. W: Янцер О.В., Ванюкова Т.В., Квашнина А.Е., Современные исследования природных и социально-экономических систем. Инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования: материалы Международной научно-практической конференции, 11-12 декабря 2014 г. (ss. 183-189), Уральский государственный педагогический университет Екатеринбург.

Pociask-Karteczka, J., Żychowski, J. (2014). Powodzie błyskawiczne (flash floods) – przyczyny i przebieg. W: T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Woda w mieście, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, T. 2, (ss. 213-227), Kielce: Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Quirini-Popławski, Ł. (2014). Zabytki włoskiej architektury i budownictwa jako przedmiot zainteresowania turystycznego na terenie autonomicznej republiki Krymu (Ukraina) – zarys tematyki. W: Čuka, P. (red.) Sborník recenzovaných příspěvků, 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (Tourism, hotel and spa in the field of scientific research) (ss. 315-320), Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Rachwał, T., Płaziak, M. (2014). Developing the Entrepreneurial Competencies in the Education System in Poland under Core Curriculum Reform. W: Янцер О.В., Ванюкова Т.В., Квашнина А.Е., Современные исследования природных и социально-экономических систем. Инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования: материалы Международной научно-практической конференции, 11-12 декабря 2014 г. (ss. 215-221), Уральский государственный педагогический университет Екатеринбург.

Raźniak, P. (2014). Migration processes and revenues of townships in the selected metropolitan areas in Southern Poland. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.), Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization (s. 22-33). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Raźniak, P. (2014), Pozycja gospodarcza miast na arenie międzynarodowej i krajowej. W: K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian (ss. 345-360). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). City and surroundings in case of societal security. W: G.H. Castillo, M. Czerny (red.), Ciudad-territorio sustentable. Procesos, actors y estructuras (s. 71-86). Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.

Rettinger, R. (2014). Typologia regionów turystycznych Kuby. W: Čuka, P. (red.) Sborník recenzovaných příspěvků, 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (Tourism, hotel and spa in the field of scientific research) (ss. 321-328), Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Rettinger, R., Wójtowicz, M. (2014). Regional differences in the development of tourism in Cuba. W: M.Wójtowicz, A.Winiarczyk-Raźniak (red.), Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization (s. 136-154), Prace Monograficzne nr 699. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Tracz, M. (2014). The role of textbook in the development of concept terms – case study of geography textbooks. W: P. Cieśla, M. Nodzyńska (Red.), Teaching and learnnig natural science at all level of education (169-175). Kraków: Pedagogical University of Kraków.

Tracz, M. (2014). Współczesne kierunki zmian w nauczaniu geografii w szkołach ogólnokształcących na przykładzie Finlandii i Rosji. W: E. Szkurłat, A. Głowacz (red.), Międzynarodowe Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (ss. 209-217). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Warcholik, W. (2014). Gra miejska jako forma prezentacji Krakowa. W: A. Ogonowska, M. Roszczynialska (red.), Kraków. Miejsce i tekst (ss. 199-209). Kraków: Wyd. Universitas.

Wilczyński, P. L. (2014). Jakość rozgrywek lig zawodowych piłki nożnej w Polsce a ich finansowanie. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, vol. 1 (ss. 130-148). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Wilczyński, P. L. (2014). Surowce mineralne Rosji. W: L. Sykulski (red.), Studia nad rosyjską geopolityką (ss. 47-68). Częstochowa: Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Standard of living as deprivation index in Poland (based on selected indices). W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.), Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization (s. 49-61), Prace Monograficzne nr 699. Kraków:Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Obszary metropolitalne Meksyku. W: K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie – w nurcie globalnych przemian (ss. 133-149). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Przestrzenne aspekty poziomu życia ludności Gwatemali. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, vol. 2 (ss. 73-90). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych (ss. 116-129). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Wójtowicz, B., Wójtowicz, P., Piwko, K. (2014). Cultural tourist attractiveness of Milan, in the opinion of Polish tourists. W: W. Solomin, W. Kantor (red), Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие: коллективная монография (s. 79-90). Sankt-Petersburg (Russia): Wyd, СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена.

Wójtowicz, M. (2014). Crecimiento de la población, cambios espaciales y cambios sociales en la Ciudad de Curitiba. W: M. Di Virgilio, M. Perelman (red.), Ciudades Latinoamericanas. Desigualdad, segregación y tolerancia (s. 203-219). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Wójtowicz, M. (2014). Racial and economic segregation in Curitiba. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.), Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization (s. 34-48). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wójtowicz, M., Dorocki, S. (2014). Regional differences in the development of the biotechnology industry in Latin America, with particular emphasis on Brazil and Mexico. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.), Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization (s. 111-135). Kraków: Wydawnictwo Naukowe   Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wójtowicz, M., Kurek, S., Gałka, J. (2014). Suburbanization in the Krakow Metropolitan Region (KMR) in the years 1995-2010. W: M. Czerny, G. Hoyos Castillo (red.), Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes (s. 123-146). New York: Nova Science Publishers..

Zioło, Z. (2014). Miejsce Polski w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. W: A. Prusek (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich (s. 83-107), Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria wydawnicza „Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego” nr 4,.

Zioło, Z. (2014). Model funkcjonowania układów regionalnych jako podstawa racjonalnego zarządzania. W: J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A Voronina. (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu (s. 487-508), Lublin-Toruń: Wyd. Dom Organizatora.

Zioło, Z. (2014). Światowa przestrzeń gospodarcza w warunkach kształtujących się procesów globalizacji. W: W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik (red.), Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji (s. 207-226), Kraków: Wyd. Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie Święta Rękawki w Krakowie. W: A. Niezgoda, G. Gołembski (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategia, marketing, programowanie (ss. 247-265). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ziółkowska-Weiss, K., Popiel, M. (2014). Parki rozrywki jako atrakcja turystyczna województwa małopolskiego. W: Čuka, P. (red.) Sborník recenzovaných příspěvků, 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (Tourism, hotel and spa in the field of scientific research) (ss. 431-440), Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

 

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE.

Długosz, Z. (2014). Geografia walorów turystycznych świata w zarysie. Europa. Kraków: Wydawnictwo Attyka, s. 225.

Długosz, Z. (2014). Geografia walorów turystycznych świata w zarysie. Kraje pozaeuropejskie. Kraków: Wydawnictwo Attyka, s. 271.

 

Zobacz rok 2013, 20152016