Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
dla pracowników: 7:00-13:00
dla studentów 10:00-13:00.

LOGO IG

pogoda
logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2017/2018

rek_geo rek_gp rek_mpsrek_tirrek_os    


Informacja o wtorkowych seminariach naukowych w roku akademickim 2017/2018

ZAPRASZAMY pracowników, doktorantów i zainteresowane osoby z zewnątrz.

Propozycje referatów (pracowników, doktorantów i gości z zewnątrz) proszę składać do Zastępcy Dyrektora IG ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. UP dr. hab. Jacka Szmańdy.


19 września 2017 r., godz. 10.15, sala 532

mgr Marta Boguś (doktorantka, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

„Procesy kształtowania się korporacji biotechnologicznych na świecie”


 Archiwum informacji o seminariach naukowych w roku akademickim 2016/201730.05.2017 r., sala 532

dr Volodymyr Khudoba (Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Wydział Turystyki, Ukraina; uczestnik Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców) 

Rozwój turystyki w parkach krajobrazowych województwa małopolskiego
i obwodu lwowskiego. Analiza porównawcza

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.18martuni9.05.2017 r., sala 532

Ali Emrah TOKATLIOĞLU (Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey)

Is  the latest Education System a Trojan Horse in Turkey?

Latest reforms in recent years changed the education system in Turkey from the roots. How it was and how it is now? What are the differences between them? I, myself, try to explain the situation by describing a Turkish child’s steps in the education system now and before. After a descriptive way of explaining the education period from primary school to higher education, I will argue why I pick this title and why new education system, or at least the perspective of authorities, can be a trojan horse for not only the education system but also the future social life in Turkey. Then I will focus on higher education, especially pedagogical studies and geography, which departments refer to those and how do we educate teacher in general.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz).

Przewodniczący Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 20 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 18.00 w sali 24 im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na referat 

dr Józefa Partyki

Obszarowa ochrona przyrody w Polsce i udział w niej geografa

          Przewodniczący Komisji

     /-/ Prof. Kazimierz Krzemień

.

 04.04.2017 godz. 10.30 sala 532

Scyntylometria-1

dr Mariusz Zieliński (Instytut Geografii UP)

Scyntylometria w badaniach klimatu miasta

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 

.

  

28.03.2017 godz. 10.30 sala 532


tytul-1dr hab. Wacław Cabaj, prof. UP
 (Instytut Geografii UP)

Badania interdyscyplinarne – między geografią a historią” 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.

 14.03.2017 godz. 10.30 sala 532

opady-J_Jedruszkiewiczdr Joanna Jędruszkiewicz (Instytut Geografii UP)

„Ekstremalne opady w Polsce Centralnej na tle regionu bałtyckiego” 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.

 

 

 

.Zapraszamy również na czwartkowe posiedzenia Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, w sali 24 im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) – Plan_referatów oraz na piątkowe  posiedzenia Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności w tym samym miejscu.

.Przewodniczący Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 17 lutego (piątek) 2017 r. o godz. 12.00 w sali 24 im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na sesję naukową (plik pdf) dotyczącą badań geoarcheologicznych na stanowisku w Rozprzy, k. Piotrkowa Trybunalskiego.

W programie są trzy wystąpienia:
1) dr hab. P. Kittel i dr J. Sikora: Wyniki badań archeologicznych i paleogeograficznych w Rozprzy.
2) prof. dr hab. K. Wasylikowa, inż. Z. Tomczyńska, dr  A. Golyeva i dr hab. A. Mueller-Bieniek: Badania archeobotaniczne wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej i nasypu wału w Rozprzy
3) mgr O. Antczak, prof. S.J. Brooks, prof. S. Elias, dr hab. P. Kittel, prof. dr hab. inż. M. Krąpiec, dr T.P. Luoto, dr D. Okupny (Instytut Geografii UP), dr D. Pawłowski, dr M. Płóciennik, dr M. Rzodkiewicz, dr J. Sikora, dr hab. R. Stachowicz-Rybka, inż. Z. Tomczyńska, dr hab. A. Wacnik:
Ewolucja paleoekologiczna fosy późnośredniowiecznego gródka w Rozprzy

          Przewodniczący Komisji

     /-/ Prof. Marek Krąpiec

  

31.01.2017 godz. 10.00 sala 532

wetlands day-2017-2

 

Sesja naukowa pt. „Mokradła zmniejszają ryzyko katastrof” w ramach Światowego Dnia Mokradeł

Cztery 20-minutowe referaty:

1/ Piotr Kittel (WNG Uniwersytet Łódzki, SAS): Co robił człowiek neolityczny na bagnach? Czyli o badaniach geoarcheologicznych i paleogeograficznych nad rzeką Serteyka (80 km na NE od Smoleńska, Zachodnia Rosja).

2/ Adam Michczyński (Inst. Fizyki Politechnika Ślaska, Gliwice): Próba rekonstrukcji zapisu antropogenicznego zanieczyszczenia ołowiem w torfowisku Wolbrom z wykorzystaniem pomiarów składu izotopowego.

3/ Adam Łajczak (IG Uniwersytet Pedagogiczny): Mokradła w Beskidach – typologia, warunki występowania, przykłady.

4/ Magdalena Piotrowska (Inst. Archeol. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań): Zagadkowe studnie ze stanowiska w Kwiatkowie (15 km na NE od Turka) – problemy i perspektywy badawcze. 

Plakat ze szczegółami seminarium znajduje się tutaj.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

. 

24.01.2017 godz. 10.00 sala 532

cwikla-mapamgr Mateusz Ćwikła (Instytut Geografii UP)

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu środowiska przyrodniczego w województwie małopolskim i świętokrzyskim

Podczas referatu zostaną zaprezentowane wstępne wyniki badań na temat uwarunkowań w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego przez samorząd terytorialny w województwach małopolskim i świętokrzyskim w latach 2006-2015, z uwzględnieniem motywów realizacji określonych inwestycji i przedsięwzięć.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.

 

. 

10.01.2017 godz. 10.00 sala 532

LIDAR-fot

 

mgr Jarosław Cybulski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), dr Paweł Struś (Instytut Geografii UP), mgr Paweł Franczak (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr Witold Jucha (Instytut Geografii UP) oraz Katarzyna Sidur i Anna Marszałek (Studenckie Koło Naukowe Geografów UP).

Seria czterech 15-min. wykładów pod wspólnym tytułem:

LiDAR – nowe spojrzenie w głąb przestrzeni geograficznej

Szczegóły są zamieszczone na plakacie w pliku pdf.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

. 

13.12.2016 godz. 10.00 sala 532

W_Wilczynska-Michalik_smog

.

dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP (Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego)

Krakowski smog i inne problemy badawcze

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.

. 

29.11.2016 godz. 10.00 sala 532

Dr. Łukasz Quirini-Popawski (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP)
Truskawiec-Quirini-Popławski_ŁukaszPrzemiany przestrzenne uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827-2017 – ujęcie modelowe

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.

 ARCHIWUM  SEMINARIÓW 2015/16

24.11 dr Łukasz Pawlik   08.12 dr Piotr Dolnicki   19.01  dr Tomasz Bryndal
26.01  dr hab. Jacek Szmańda   02.02  cykl referatów: „Dzień Mokradeł”    23.02  mgr Dorota Chmielowska
08.03  dr Joanna Zawiejska   22.03  dr K. Ziółkowska-Weiss, F. Mróz   05.04  mgr Anna Chrobak
12.04  izr. prof. dr T. Resnic Planinc (Słowenia) 19.04 mgr Sławomir Superson 31.05 dr Paweł Kroh
07.06  mgr Bartłomiej Pietras
  14.06  dr Raul Lardies (Hiszpania)   21.06  mgr Szymon Biały

do ogloszenia

21.06.2016 godz. 10.00 sala 532

mgr Szymon Biały (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

Stan zachowania nieużytkowanych dróg górniczych w Tatrach Zachodnich

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 

. 14.06.2016 godz. 10.00 sala 532

Prof. Dr. Raúl Lardiés Bosque (Universidad de Zaragoza, Departamento de Geografía
y Ordenación del Territorio)

Distribution of population in Spain.
Experiences against rural depopulation and the impact of Lifestyle-Migration in an inland region

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)07.06.2016 godz. 10.45 sala 532 

mgr Bartłomiej Pietras (Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego IG UP)

Meteorologiczne uwarunkowania koncentracji pyłu zawieszonego w powietrzu
w Krakowie 
oraz próba określenia jego pochodzenia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)lososina

 

31.05.2016 o godz. 10.45 sala 532 

dr Paweł Kroh (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

 

Porównanie wyników kartowania osuwisk metodami terenowymi oraz opartymi na lotniczym skaningu laserowym

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

  

Wisłok dolny

.

19.04 o godz. 10.45 sala 532

mgr Sławomir Superson (doktorant w Instytucie Geografii UP)

Zapis młodoholoceńskich powodzi w aluwiach równiny zalewowej dolnego Wisłoka

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 Słowenia

 

 

12.04.2016 godz. 10.30 sala 532 (Instytut Geografii)

izr. prof. dr Tatjana Resnic Planinc (University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography)

Geography of Slovenia

 

 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 Chrobak_A_referat

 

05.04.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

mgr Anna Chrobak (doktorantka w Zakładzie Geologii IG UP):

Potencjał geoturystyczny Podtatrza i możliwości jego rozwoju w oparciu o preferencje turystów

 

Podtatrze obejmujące od strony etnograficznej Podhale, Orawę, Liptów i Spisz charakteryzuje się wysoką georóżnorodnością wynikającą z dużych różnic w budowie geologicznej, hydrologii oraz w rzeźbie terenu, występujących na relatywnie niewielkiej powierzchni. Autorka przedstawi potencjał geoturystyczny tego regionu w oparciu o różne modele waloryzacji oraz skonfrontuje go z preferencjami potencjalnych turystów.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 imigr

22.03.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Kamila Ziółkowska-Weiss i dr Franciszek Mróz (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP): 

Młodzież szkolna i akademicka w krajach Grupy Wyszehradzkiej wobec problemu uchodźców

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

  

uplaz

19 marca 2016 r. godz. 9.15 (sobota) sala 527 (Instytut Geografii)

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ): 

Wpływ ruchu turystycznego na tempo procesów morfogenetycznych w górach

 

Wykład w ramach seminarium doktoranckiego prof. dr hab. Romana Soji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 08.03.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Joanna Zawiejska (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

Społeczne aspekty rewitalizacji rzek w Karpatach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 D_Chmielowska_referat

23.02.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

mgr Dorota Chmielowska (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

Poligeneza glin położonych na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 

 

.Kumaon Himayans

20.02.2016 godz. 9.15 (sobota) sala 527 (Instytut Geografii)

dr hab. Zofia Rączkowska (Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN w Krakowie): Dolina Pindari (Kumaon, Himalaje) – rzeźba glacjalna i jej współczesna transformacja

Wykład w ramach seminarium doktoranckiego prof. dr hab. Romana Soji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

.
wetlands day-2016
02.02.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Sesja naukowa n/t:  „Wetlands for our future sustainable livelihoods„ w ramach Światowego Dnia Mokradeł

Pięć 20-minutowych referatów autorstwa:

dr hab. Wanda Wilczyńska Michalik (Instytut Geografii UP), dr hab. Wiktor Kotowski (Wydział Biologii UW), prof. dr hab. Adam Łajczak (Instytut Geografii UP), mgr Katarzyna Kajakuło (Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM) i dr Daniel Okupny (Instytut Geografii UP).

Szczegółowy program w pliku pdf obok: dzień bagien 2016

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 Mady Wisły

26.01.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

dr hab. Jacek Szmańda (Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP)

Litologia, wiek i skażenie metalami ciężkimi aluwiów pozakorytowych Wisły w Tyńcu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 Powodzie_błyskawiczne

19.01.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Tomasz Bryndal (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 Dolnicki_P-foto

08.12.2015. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Piotr Dolnicki (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

Zróżnicowanie przestrzenne grubości warstwy czynnej zmarzliny na obszarze SW Spitsbergenu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

  

wykroty_L_Pawlik24.11.2015. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Łukasz Pawlik (Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP)

Dynamika stoku zalesionego w świetle analizy biogeomorfologicznej – przykład ze Sudetów

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)