Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Informacja o wtorkowych seminariach i zebraniach naukowych

Na nasze posiedzenia naukowe zapraszamy
pracowników, doktorantów i zainteresowane osoby z zewnątrz.

 Poniżej przedstawiamy terminarz minionych spotkań i tematy wystąpień. 

17.10.17 Zebranie naukowe – ZGiBG 24.10.18 mgr Paweł Brzegowy 14.11.17 mgr Mateusz Ćwikła
14.11.17 dr Dorota Chmielowska 21.11.17 Zebranie naukowe – ZDG 28.11.17 prof. Roman Soja
5.12.17  ——————— 12.12.17 Zebranie naukowe ZEiKSG 19.12.17  ——————
9.01.18  mgr Anna Banias 16.01.18 Zebranie naukowe ZGS-E 23.01.18  prof. Józef Żychowski
30.01.18  dr Roksana Zarychta 6.02.18  ———————————— 13.02.18  ——————
20.02.18 Seminarium naukowe 27.02.18  Zebranie naukowe  ZG 6.03.18
07.03.18 Seminarium naukowe IG UP i PTGeof. 15-16.03.18 IX Sesja Paleolimnologiczna 20.03.18 Zebranie naukowe ZPiGP
27.03.18 Sesja  „Procesy, formy i osady glacjalne i glacjofluwialne na Spistbergenie i Iskandii” 03.04.18 10.04.18 Prof. Jaroslav Hofierka
17.04.18 Zebranie naukowe ZGF 24.04.18 Seminarium Dydaktyka w szkole wyższej. 8.05.18 Zebranie naukowe ZTiBR
15.05.18 22.05 29.05.18
05.06.18 12.06.18 19.06.18
 • 17.10.2017 – zebranie naukowe Instytutu: Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych.
 • 24.10.2017 –  mgr Paweł Brzegowy; seminarium naukowe: Antoni Rehman (1840-1917) – naturalista i kreator Instytutu Geograficznego w c. k. Uniwersytecie Franciszka I we Lwowie. 
 • 07.11.2017 – dr Dorota Chmielowska; Otwarte zebranie Zakładu Geografii Fizycznej oraz Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych: Czy analiza ziaren kwarcu na aparacie Morphologi G3 może zastąpić analizę metodą Cailleux?
 • 14.11.2017 – mgr Mateusz Ćwikła; Otwarte zebranie Zakładu Dydaktyki Geografii: Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim. 
 • 21.11.2017 –  zebranie naukowe Instytutu: Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Dydaktyki Geografii.
 • 28.11.2017 – prof. dr hab. Roman Soja; seminarium naukowe: Polskie rezerwaty biosfery UNESCO/MaB.
 • 12.12.2017 – zebranie naukowe Instytutu: Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego.
 • 09.01.2017 – mgr Anna Banias; otwarte zebranie Zakładu Dydaktyki Geografii: Tożsamość Łemków po polskiej i słowackiej stronie Karpat.
 • 16.01.2018 – zebranie naukowe Instytutu: Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej.
 • 23.01.2018 – otwarte zebranie Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego – Na drodze do pragmatyzmu w geografii fizycznej. prof. Józef Żychowski.
 • 30.01.2018 – otwarte zebranie Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych – Zastosowanie metod geostatystycznych do rekonstrukcji i wizualizacji rzeźby terenu wybranych kopalni piasku zlokalizowanych na Wyżynie Śląskiej. dr Roksana Zarychta
 • 20.02.2018 – mgr Karol Witkowski; seminarium naukowe: Funkcjonowanie żwirodennego koryta dolnej Skawy w warunkach zabudowy hydrotechnicznej
 • 27.02.2018 – zebranie naukowe Instytutu: Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Geologii.
 • 07.03.2018 – seminarium naukowe Zanieczyszczenia powietrza
  na tle warunków meteorologicznych

  1. „Analiza pojedynczych cząstek aerozoli atmosferycznych z Krakowa”
   Wanda Wilczyńska-Michalik (UP)
  2. „Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe koncentracji pyłów w Krakowie oraz ich zmiany na tle cyrkulacji atmosferycznej w latach 2010-2015”
   Bartłomiej Pietras (UP i IMGW-PIB)
  3. „Zmienność koncentracji pyłu PM2.5 i PM10 w wybranych aglomeracjach miejskich w Polsce na tle warunków meteorologicznych w latach 2006-2016”
   Joanna Jędruszkiewicz (UP)
  4. „Opady atmosferyczne w Krakowie” Robert Pyrc (IMGW-PIB, PTGeof)
  5. „Zmiany klimatu a modyfikacje właściwości fizycznych i chemicznych pokrywy śnieżnej na Spitsbergenie” Krystyna Kozioł (UP)
 • 15-16.03.2018 – seminarium naukowe: IX Sesja Paleolimnologiczna. dr Daniel Okupny.
 • 20.03.2018 – zebranie naukowe Instytutu: Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej.
 • 27.03.2018 – Sesja Sesja  „Procesy, formy i osady glacjalne i glacjofluwialne na Spistbergenie i Iskandii”
  • 1. „Kilka tajemnic topniejących lodowców Spitsbergenu” dr Krystyna Kozioł2. „Grubość pokryw gruzowych na stokach Fugleberget (SW Spitsbergen)w świetle współczesnych badań georadarowych” dr Piotr Dolnicki3. „Wybrane przykłady form i osadów glacjalnych i glacjofluwialnych w strefie marginalnej lodowca Vatna na Islandii” dr hab. Jacek Szmańda prof. UP
 • 10.04.2018 – seminarium naukowe. prof. Jaroslav Hofierka.
 • 17.04.2018 – zebranie naukowe Instytutu: Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Geografii Fizycznej.
 • 24.04.2018 – Dydaktyka w szkole wyższej. prof. Danuta Piróg i prof. Wiktor Osuch.
 • 08.05.2018 – zebranie naukowe Instytutu: Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Zakład Turystyki i Badań Regionalnych. 

                                                    ARCHIWUM                                                 08.05.2018 r., godz. 10:30, sala 532

tur1

W ramach wtorkowych zebrań naukowych
pracownicy Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych 

przedstawią najważniejsze kierunki badawcze i działalność dydaktyczną Zakładu.

 

Prosimy o niezawodne przybycie wszystkich pracowników, zapraszamy też innych zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz).logo_1LOGO IG

                  INSTYTUT GEOGRAFII

                  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

                  POLSKIE TOWARZYSTWO GEOFIZYCZNE

                  Oddział w Krakowie.

ZAPRASZAJĄ

do wzięcia udziału w Seminarium:

Zanieczyszczenia powietrza na tle warunków meteorologicznych

Program seminarium:

1. „Analiza pojedynczych cząstek aerozoli atmosferycznych z Krakowa”
Wanda Wilczyńska-Michalik (UP)

2. „Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe koncentracji pyłów w Krakowie oraz ich zmiany na tle cyrkulacji atmosferycznej w latach 2010-2015”
Bartłomiej Pietras (UP i IMGW-PIB)

3. „Zmienność koncentracji pyłu PM2.5 i PM10 w wybranych aglomeracjach miejskich w Polsce na tle warunków meteorologicznych w latach 2006-2016”
Joanna Jędruszkiewicz (UP)

4. „Opady atmosferyczne w Krakowie Robert Pyrc (IMGW-PIB, PTGeof)

5. „Zmiany klimatu a modyfikacje właściwości fizycznych i chemicznych pokrywy śnieżnej na Spitsbergenie” K. Kozioł (UP)

 Seminarium odbędzie się 7 marca 2018 roku o godzinie 11.00 w sali 110N nowym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Podchorążych 2.27.02.2018 r., godz. 10:30, sala 532

Badania_geologiczne_Zebranie Instytutudr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP (Zakład Geoglogii)

Egzotyczne kamienie w potokach karpackich – co można z nich wyczytać?

Referat będzie okazją do przedstawienia badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Geologii w Instytucie Geografii UP.

Prosimy o niezawodne przybycie wszystkich pracowników, zapraszamy też innych zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz).20.02.2018 r., godz. 10:30, sala 532

Seminarium naukowe Instytutu Gegrafii UP

W ramach seminariów naukowych mgr Karol Witkowski przedstawi założenia swojej rozprawy doktorskiej pt. 

Funkcjonowanie żwirodennego koryta dolnej Skawy w warunkach zabudowy hydrotechnicznej  

Prosimy o niezawodne przybycie członków Rady Instytutu..

30.01.2018 r., godz. 10:15, sala 532

1

dr Roksana Zarychta

Zastosowanie metod geostatystycznych do rekonstrukcji
i wizualizacji rzeźby terenu wybranych kopalni piasku zlokalizowanych na Wyżynie Śląskiej.

Otwarte zebranie Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym gości z zewnątrz. 23.01.2018 r.  godz. 10:15 sala 532

dr hab. Józef Żychowski, prof. UP

Na drodze do pragmatyzmu w geografii fizycznej

Otwarte zebranie Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym gości z zewnątrz. 16.01.2018 r., godz. 10:15, sala 532

Zebranie naukowe Instytutu Gegrafii UP

W ramach wtorkowych zebrań naukowych pracownicy Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej przedstawią najważniejsze kierunki badawcze
i działalność dydaktyczną Zakładu.

Prosimy o niezawodne przybycie wszystkich Pracowników Instytutu. 

09.01.2018 r.  godz. 10:15 sala 532

imagesmgr Anna Banias

Tożsamość Łemków po polskiej i słowackiej stronie Karpat

Otwarte zebranie Zakładu Dydaktyki Geografii

Doktorantka przedstawi koncepcje i stan zaawansowania badań związane z przygotowywaną rozprawą doktorską.

Prosimy o niezawodne przybycie członków Rady Instytutu  i pracowników Zakładu Dydaktyki Geografii oraz zachęcamy do udziału pozostałych pracowników Instytutu i gości z zewnątrz.  

12.12.2017 r., godz. 10:15, sala 532

Zebranie naukowe Instytutu Gegrafii UP

W ramach wtorkowych zebrań naukowych pracownicy Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego przedstawią najważniejsze kierunki badawcze
i działalność dydaktyczną Zakładu.

Prosimy o niezawodne przybycie wszystkich Pracowników Instytutu.28.11.2017 r., godz. 10:15, sala 532

mab

prof. dr hab. Roman Soja

Polskie rezerwaty biosfery UNESCO/MaB.

Seminarium naukowe Instytutu Gegrafii UP

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym gości z zewnątrz.

. 

21.11.2017 r., godz. 10:15, sala 532

Zebranie naukowe Instytutu Gegrafii UP

W ramach wtorkowych zebrań naukowych pracownicy Zakładu Dydaktyki Geografii przedstawią najważniejsze kierunki badawcze i działalność dydaktyczną Zakładu.

Prosimy o niezawodne przybycie wszystkich Pracowników Instytutu14.11.2017 godz. 10:15 sala 532 

Cwiklamgr Mateusz Ćwikła

Otwarte zebranie Zakładu Dydaktyki Geografii,

Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim

Prosimy o niezawodne przybycie członków Rady Instytutu  i pracowników Zakładu Dydaktyki Geografii oraz zachęcamy do udziału pozostałych pracowników Instytutu i gości z zewnątrz.  14.11.2017 godz. 11:15 sala 532

chmielodr Dorota Chmielowska

Otwarte zebranie Zakładu Geografii Fizycznej oraz Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych,

Czy analiza ziaren kwarcu na aparacie Morphologi G3 może zastąpić analizę metodą Cailleux?

Analizy powierzchni ziaren kwarcu są powszechnie stosowane w badaniach sedymentologicznych osadów czwartorzędowych.  Do najbardziej popularnych metod zalicza się metodę Krygowskiego oraz metodę Cailleux z późniejszymi modyfikacjami. Ta ostatnia jest jednak czasochłonna i subiektywna (zależy od doświadczenia analityka). Postęp technologiczny umożliwia zautomatyzowanie i zobiektywizowanie analiz obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziaren kwarcu. Podjęto próby automatycznej identyfikacji trzech typów ziaren kwarcu zaproponowanych przez Cailleux przy użyciu aparatu Morphologi G3SE filmy Malvern stanowiącego wyposażenie Pracowni Sedymentologicznej Instututu Geografii UP.

Prosimy o niezawodne przybycie pracowników i doktorantów  ZGF i ZGiBG oraz zachęcamy do udziału pozostałych pracowników Instytutu i gości z zewnątrz.


24.10.2017 r., godz. 10:15, sala 532 

131mgr Paweł Brzegowy (Zakład Przedsiębiorczości
i Gospodarki Przestrzennej IG UP)

Koncepcje geograficzne i działalność badawcza Antoniego Rehmana

W referacie  przedstawiono koncepcję rozprawy doktorskiej
i wstępne wyniki badań w związku z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego (pod kierunkiem naukowym dra hab. Witolda Wilczyńskiego, prof. UP i dra Sławomira Dorockiego – promotor pomocniczy).

.

Prosimy o niezawodne przybycie członków Rady Instytutu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz).17.10.2017 godz. 10:15 sala 532 

zakald geoinforma

Zebranie naukowe Instytutu Gegrafii UP

W ramach wtorkowych zebrań naukowych pracownicy Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych przedstawią najważniejsze kierunki badawcze Zakładu, Pracowni Sedymentologiczej i Pracowni Geograficznych Systemów Informacyjnych i Technik Komputerowych. 

.

.

Prosimy o niezawodne przybycie wszystkich Pracowników Instytutu

.

 ARCHIWUM  SEMINARIÓW 2015/16

24.11 dr Łukasz Pawlik   08.12 dr Piotr Dolnicki   19.01  dr Tomasz Bryndal
26.01  dr hab. Jacek Szmańda   02.02  cykl referatów: „Dzień Mokradeł”    23.02  mgr Dorota Chmielowska
08.03  dr Joanna Zawiejska   22.03  dr K. Ziółkowska-Weiss, F. Mróz   05.04  mgr Anna Chrobak
12.04  izr. prof. dr T. Resnic Planinc (Słowenia) 19.04 mgr Sławomir Superson 31.05 dr Paweł Kroh
07.06  mgr Bartłomiej Pietras
  14.06  dr Raul Lardies (Hiszpania)   21.06  mgr Szymon Biały

do ogloszenia

21.06.2016 godz. 10.00 sala 532

mgr Szymon Biały (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

Stan zachowania nieużytkowanych dróg górniczych w Tatrach Zachodnich

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 

. 14.06.2016 godz. 10.00 sala 532

Prof. Dr. Raúl Lardiés Bosque (Universidad de Zaragoza, Departamento de Geografía
y Ordenación del Territorio)

Distribution of population in Spain.
Experiences against rural depopulation and the impact of Lifestyle-Migration in an inland region

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)07.06.2016 godz. 10.45 sala 532 

mgr Bartłomiej Pietras (Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego IG UP)

Meteorologiczne uwarunkowania koncentracji pyłu zawieszonego w powietrzu
w Krakowie 
oraz próba określenia jego pochodzenia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)lososina

 

31.05.2016 o godz. 10.45 sala 532 

dr Paweł Kroh (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

 

Porównanie wyników kartowania osuwisk metodami terenowymi oraz opartymi na lotniczym skaningu laserowym

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

  

Wisłok dolny

.

19.04 o godz. 10.45 sala 532

mgr Sławomir Superson (doktorant w Instytucie Geografii UP)

Zapis młodoholoceńskich powodzi w aluwiach równiny zalewowej dolnego Wisłoka

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 Słowenia

 

 

12.04.2016 godz. 10.30 sala 532 (Instytut Geografii)

izr. prof. dr Tatjana Resnic Planinc (University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography)

Geography of Slovenia

 

 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 Chrobak_A_referat

 

05.04.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

mgr Anna Chrobak (doktorantka w Zakładzie Geologii IG UP):

Potencjał geoturystyczny Podtatrza i możliwości jego rozwoju w oparciu o preferencje turystów

 

Podtatrze obejmujące od strony etnograficznej Podhale, Orawę, Liptów i Spisz charakteryzuje się wysoką georóżnorodnością wynikającą z dużych różnic w budowie geologicznej, hydrologii oraz w rzeźbie terenu, występujących na relatywnie niewielkiej powierzchni. Autorka przedstawi potencjał geoturystyczny tego regionu w oparciu o różne modele waloryzacji oraz skonfrontuje go z preferencjami potencjalnych turystów.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 imigr

22.03.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Kamila Ziółkowska-Weiss i dr Franciszek Mróz (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP): 

Młodzież szkolna i akademicka w krajach Grupy Wyszehradzkiej wobec problemu uchodźców

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

  

uplaz

19 marca 2016 r. godz. 9.15 (sobota) sala 527 (Instytut Geografii)

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ): 

Wpływ ruchu turystycznego na tempo procesów morfogenetycznych w górach

 

Wykład w ramach seminarium doktoranckiego prof. dr hab. Romana Soji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 08.03.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Joanna Zawiejska (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

Społeczne aspekty rewitalizacji rzek w Karpatach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 D_Chmielowska_referat

23.02.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

mgr Dorota Chmielowska (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

Poligeneza glin położonych na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 

 

.Kumaon Himayans

20.02.2016 godz. 9.15 (sobota) sala 527 (Instytut Geografii)

dr hab. Zofia Rączkowska (Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN w Krakowie): Dolina Pindari (Kumaon, Himalaje) – rzeźba glacjalna i jej współczesna transformacja

Wykład w ramach seminarium doktoranckiego prof. dr hab. Romana Soji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

.
wetlands day-2016
02.02.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Sesja naukowa n/t:  „Wetlands for our future sustainable livelihoods„ w ramach Światowego Dnia Mokradeł

Pięć 20-minutowych referatów autorstwa:

dr hab. Wanda Wilczyńska Michalik (Instytut Geografii UP), dr hab. Wiktor Kotowski (Wydział Biologii UW), prof. dr hab. Adam Łajczak (Instytut Geografii UP), mgr Katarzyna Kajakuło (Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM) i dr Daniel Okupny (Instytut Geografii UP).

Szczegółowy program w pliku pdf obok: dzień bagien 2016

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

 Mady Wisły

26.01.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

dr hab. Jacek Szmańda (Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP)

Litologia, wiek i skażenie metalami ciężkimi aluwiów pozakorytowych Wisły w Tyńcu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 Powodzie_błyskawiczne

19.01.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Tomasz Bryndal (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 Dolnicki_P-foto

08.12.2015. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Piotr Dolnicki (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

Zróżnicowanie przestrzenne grubości warstwy czynnej zmarzliny na obszarze SW Spitsbergenu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

 

  

wykroty_L_Pawlik24.11.2015. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

dr Łukasz Pawlik (Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP)

Dynamika stoku zalesionego w świetle analizy biogeomorfologicznej – przykład ze Sudetów

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)