Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Adam ŁAJCZAK
Monografia masywu Pilska (Beskid Żywiecki)
Wydawnictwo Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków (2015).

Łajczak_A_2015

Spis treści:

Przedmowa

Wstęp

Zarys problemu
Cel i zakres pracy
Materiały
Ogólny pogląd na rangę masywu Pilska w przyrodzie, krajobrazie i turystyce Zachodnich Beskidów
Podziękowania

Stan badań masywu Pilska

Badania do końca XIX w.
Badania od początku XX w.
Pilsko na mapach

Środowisko przyrodnicze masywu Pilska

Położenie Pilska
Ogólne cechy ukształtowania
Wysokość Pilska na tle innych szczytów w Karpatach i Sudetach
Wpływ budowy geologicznej na ukształtowanie Pilska
Ukształtowanie obszaru podszczytowego
Klimat
Wody
Szata roślinna
Świat zwierząt
Ochrona przyrody
Nadleśnictwo Jeleśnia

Zarys historii okolic Pilska

Okres najdawniejszy
Średniowiecze
Okres od XVI w. do drugiej połowy XVIII w.
Lata zaboru austriackiego (1772-1918)
Okres międzywojenny i lata II wojny światowej (1918-1945)
Lata powojenne
Zmiany granic politycznych i administracyjnych w sąsiedztwie Pilska

Poznawanie i eksploatacja zasobów przyrody masywu Pilska i okolic

Osadnictwo
Pasterstwo i szałaśnictwo
Górnictwo i hutnictwo
Gospodarka leśna i flisactwo
Turystyka
Antropogeniczne zmiany w środowisku przyrodniczym

Tradycje kulturowe w rejonie Pilska

Kultura pasterska
Zbójnictwo
Inne elementy kultury ludowej
Zajęcia ludności

Walory przyrodniczo-krajobrazowe masywu Pilska i sąsiadujących obszarów

Najatrakcyjniejsze przyrodniczo obszary w polskiej części Pilska
Walory klimatyczne Pilska pod kątem turystycznego użytkowania obszaru
Obiekty kulturowe
Walory widokowe obszaru
Opis wybranych panoram górskich

Wybrane problemy z zakresu turystyki

Turystyka letnia
Turystyka zimowa
Znakowane letnie szlaki turystyczne
Wyciągi i trasy narciarskie
Trasy rowerowe
Zagrożenia świata przyrody spowodowane rozwojem turystyki i sposoby

Przeciwdziałania

Perspektywy turystyki
Propozycje organizacji pobytu na Pilska
Ścieżka dydaktyczna
Ośrodek Wczasowo-Turystyczny „JONTEK”

Wykaz obiektów geograficznych

Kalendarium ważnych wydarzeń

Literatura

Wykaz cytowanych map

Summary

Indeks