Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Dorota CHUDY-HYSKI, Michał ŻEMŁA
Turystyka bardziej przyjazna. Wybrane zagadnienia minimalizacji negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze
Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice (2013).

zemla2013

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem

1.1. Turystyka jako aktywność człowieka i działalność gospodarcza – efekty ekonomiczno-społeczne
1.2. Środowisko przyrodnicze przestrzenią życiodajną, funkcjonalną i produkcyjną oraz obszarem powstawania konfliktów
1.3. Oddziaływanie turystyki na środowisko przyrodnicze – bezpośrednie i pośrednie

Rozdział II. Koncepcje ograniczania negatywnego wpływu turystyki na środowisko

2.1. Turystyka alternatywna
2.2. Turystyka zrównoważona
2.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu w turystyce

Rozdział III. Świadomość ekologiczna

3.1. Pojęcie świadomości ekologicznej
3.2. Świadomość ekologiczna konsumentów na rynku turystycznym
3.3. Świadomość ekologiczna podmiotów podaży na rynku turystycznym

Rozdział IV. Zmniejszanie antropopresji w ujęciu podmiotowym

4.1.Wybrane techniczne możliwości ekologizacji działalności obiektów hotelarskich

4.1.1. Zrównoważone zarządzanie energią cieplną i elektryczną
4.1.2. Zarządzanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją w budynku
4.1.3. Budownictwo pasywne
4.1.4. Zrównoważone zarządzanie wodą i ściekami
4.1.5. Zrównoważone zarządzanie odpadami
4.1.6. Zrównoważone planowanie zakupów i zaopatrzenie
4.1.7. Ochrona przed hałasem

4.2. Zrównoważony rozwój transportu
4.3. Zielone wydarzenia jako nowa tendencja w turystyce biznesowej

Rozdział V. Zmniejszanie antropopresji turystyki w ujęciu obszarowym

5.1. Obszary górskie
5.2. Obszary nadmorskie

Rozdział VI. Certyfikacja ekologiczna w turystyce

6.1. Certyfikacja urządzeń obsługi ruchu turystycznego
6.2. Certyfikacja obszarów turystycznych

Rozdział VIII. Finansowanie inwestycji proekologicznych w obiektach hotelarskich z wykorzystaniem funduszy europejskich i środków krajowych

7.1. Finansowanie inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem środków unijnych
7.2. Finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków krajowych

Bibliografia
Spis przykładów
Spis rysunków
Spis tabel