Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2018/2019

rek_geo rek_gprek_tirrek_os    

Alfonz Gajdoš, Peter Čuka
Vybrané priestorové zákonitosti na území Starohorských vrchov / Wybrane regulacje przestrzenne w górach Starohorske vrchy
Geografické štúdie Nr. 9,  Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica, (2003).

cuka_2003

Spis treści:

1. Powstanie turyzmu w przestrzeni Starohorske wrchy i jego rozwój.
2. Potencjał turystyczny w Starohorskich vrchoch.
3. Analiza przestrzennych układów rozwoja turyzmu w Starohorskich vrchoch w wybranych ośroskach turystycznych.
4. Współczesny charakter turyzmu w mieście Bystrzyca Bańska i w jej zapleczu turystycznym.