Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

pogoda

Tagi

ČUKA, Peter
Priestorová dynamika infraštruktúry cestovného ruchu v Banskej Bystrici a jej rekreačnom zázemí / Dynamika przestrzenna infrastruktury turystycznej miasta Bańska Bystrzyca i jego zaplecza turystycznego
Geografické štúdie Nr. 14, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica (2007).

cuka_2007a

Spis treści:

1. Merytoryczny zasięg pracy.
2. Historiczno-geograficzne uwarunkowania ruchu turystycznego.
3. Podstawowe przyrodnicze przesłanki ruchu turystycznego.
4. Dynamika przestrzenna infrastruktury turystycznej miasta Bańska Bystrzyca i jego zaplecza turystycznego
5. Dorobek naukowy i konkluzje.