facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

ČUKA, Peter
Priestorová dynamika infraštruktúry cestovného ruchu v Banskej Bystrici a jej rekreačnom zázemí / Dynamika przestrzenna infrastruktury turystycznej miasta Bańska Bystrzyca i jego zaplecza turystycznego
Geografické štúdie Nr. 14, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica (2007).

cuka_2007a

Spis treści:

1. Merytoryczny zasięg pracy.
2. Historiczno-geograficzne uwarunkowania ruchu turystycznego.
3. Podstawowe przyrodnicze przesłanki ruchu turystycznego.
4. Dynamika przestrzenna infrastruktury turystycznej miasta Bańska Bystrzyca i jego zaplecza turystycznego
5. Dorobek naukowy i konkluzje.