facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

Tomasz BRYNDAL
Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich
 Prace Monograficzne nr 690. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, (2014).

Bryndal_T_2014

Spis treści:

1. Wprowadzenie

1.1. Zarys problematyki

1.2. Przedmiot, cele oraz zakres pracy

1.3. Stan badań

2. Zagadnienia metodologiczne, materiały

2.1. Identyfikacja zlewni – charakterystyka procedury

2.1.1. Dobór zlewni, w których wystąpiły gwałtowne wezbrania

2.1.2. Dobór parametrów charakteryzujących zlewnie
2.1.3. Opracowanie bazy danych geograficznych oraz obliczenia cech zlewni
2.1.4. Ocena podatności zlewni na formowanie gwałtownych wezbrań
2.1.5. Klasyfikacja typologiczna
2.1.6. Identyfikacja zlewni podobnych do typów

2.2. Wydzielenie obszarów predysponowanych do występowania gwałtownych wezbrań
2.3. Ocena poziomu ryzyka powodziowego
2.4. Identyfikacja zlewni a systemy ostrzegania przed powodziami błyskawicznymi

3. Wybrane elementy środowiska geograficznego Karpat
4. Identyfikacja zlewni w Karpatach

4.1. Charakterystyka zlewni powodziowych oraz ocena ich podatności na formowanie gwałtownych wezbrań

4.1.1. Parametry fizjograficzne
4.1.2. Jednolite obszary zasilania
4.1.3. Parametr CN i czas opóźnienia
4.1.4. Reakcja zlewni powodziowej na opady nawalne

4.2. Typy zlewni bardziej podatnych na formowane gwałtownych wezbrań

4.2.1. Klasyfikacja typologiczna
4.2.2. Charakterystyka typów
4.2.3. Ocena klasyfikacji

4.3. Charakterystyka oraz analiza przestrzennego rozmieszczenia zlewni wydzielonych w procesie identyfikacji

4.3.1. Zlewnie typu A
4.3.2. Zlewnie typu B
4.3.3. Zlewnie typu C

5. Ocena predyspozycji regionów fizycznogeograficznych i jednostek administracji do występowania gwałtownych wezbrań

5.1. Regiony fizycznogeograficzne predysponowane do występowania gwałtownych wezbrań
5.2. Gminy i powiaty predysponowane do występowania gwałtownych wezbrań

6. Ocena powodziowości zlewni, regionów fizycznogeograficznych i jednostek administracji

6.1. Ocena powodziowości w świetle indeksu K

6.1.1. Indeksy K w obrębie wydzielonych zlewni
6.1.2. Indeksy powodziowości K w wydzielonych zlewniach na tle wartości odnotowanych na rzekach Polski, Europy i świata
6.1.3. Rozkład prawdopodobieństwa występowania indeksu K w wydzielonych zlewniach

6.2. Wskaźnik podatności powodziowej

6.2.1. Wskaźnik podatności powodziowej w zlewniach
6.2.2. Wskaźnik podatności powodziowej w regionach fizycznogeograficznych
6.2.3. Wskaźnik podatności powodziowej w gminach i powiatach

7. Ryzyko powodziowe

7.1. Ryzyko powodziowe w wydzielonych zlewniach
7.2. Ocena ryzyka powodziowego w układzie gmin

8. Identyfikacja zlewni jako element wspomagający działanie systemów ostrzegania przed powodziami

8.1. Progowe wartości opadu powodziotwórczego – próba oszacowania
8.2. Funkcjonowanie systemu ostrzegania przed lokalnymi powodziami błyskawicznymi

9. Uwagi końcowe, zalecenia
Literatura
Streszczenie
Extended summary
Załączniki
Spis tabel i rycin