facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Sławomir DOROCKI
Struktury regionalne Francji
 Prace Monograficzne nr 733. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, (2015).

Dorocki_1_2015

Spis treści:

Wstęp

1. REGION I REGIONALIZM

Regionalizm

Region

Region geograficzny

Region ekonomiczny

Region historyczny

Region kulturowo-etniczny

Region administracyjno-polityczny

Region w polityce międzynarodowej (region europejski)

Interdyscyplinarny aspekt regionu

2. REGIONY GEOGRAFICZNE FRANCJI

3. REGIONY POLITYCZNE I ADMINISTRACYJNE

Regiony polityczne Francji

Galia

Podział Galii

Królestwo Franków

Podział z Verdun

Francja Karola Łysego

Narodziny państwa

Podziały wewnętrzne Francji

Plemienne struktury celtyckie

Administracja rzymska Galii

Podziały Galii po inwazji germańskiej

Administracja feudalna – hrabstwa

Archidiecezje, diecezje i parafie

Kasztelania

Pays i prowincje
Baliwaty i okręgi prewotalne
Okręgi fiskalne élections i okręgi generalne
Gminy
Inne podziały ancien régime’u
Administracja Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Początki regionalizacji
Okres międzywojenny – regionalizacja instytucjonalna
Administracja Vichy
Regiony administracyjne po drugiej wojnie światowej
Administracja w 1982 roku

4. REGIONY KULTUROWO-DEMOGRAFICZNE

Regiony społeczno-kulturowe

Regiony plemienne
Język
Budownictwo
Religia
Polityka
Ubiór
Inne różnice

Regiony demograficzne
Regiony osadnicze

Regiony miejskie
Osadnictwo wiejskie

5. REGIONY EKONOMICZNE

Regiony rolnicze
Regiony przemysłowe

Rzemieślnicy
Przemysł

Regiony ekonomiczne Francji

6. REGIONY WSPÓŁCZESNE A REGIONY HISTORYCZNE – WNIOSKI
Literatura