facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Informujemy, iż została zamieszczona Decyzja Pani Prorektor ds. Studenckich Nr RO/D.0201-47/2018 w sprawie: wysokości opłat za noclegi studentów studiów niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w pokojach gościnnych Akademickiego Centrum Hotelowego w 2019 roku. 

Link do decyzji Instytut Geografii zaprasza absolwentów studiów 2. stopnia (magisterskich) na

STUDIA 3. STOPNIA (doktoranckie)

4-letnie studia stacjonarne umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego

doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii

WARUNKI REKRUTACJI NA STACJONARNE 4-LETNIE STUDIA DOKTORANCKIE  2018/2019

Szczegółowe informacje na temat realizowanych kursów i wymagań znajdują się na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia, III stopnia.

Informacji dotyczących studiów 3. stopnia w naszym Instytucie oraz rekrutacji udziela Kierownik Studiów Doktoranckich z geografii
dr hab. Sławomir Kurekprof. UP – tel. 12 662-62-65; e-mail sgkurek@up.krakow.pl

Dostępne formularze:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie

2. Ankieta kandydata na studia doktoranckie 

Zasada zaliczania szkolenia BHP dla I roczników

nwdpn_2_z

Informujemy, że trwają zapisy na tegoroczną edycję Konferencji Młodych Naukowców „Nowe wyzwania dla Polskiej Nauki”

.

.

.

.

.

Szczegóły na stronie http://www.doktorant.com.pl


 

Zakład Geologii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poszukuje DOKTORANTA do pracy badawczej przy realizacji projektu grantowego z Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2016/23/B/ST10/01731) z wysokim stypendium przez okres 33 miesięcy. Szczegóły składania ofert znajdują się w załączonym pliku: ogłoszenie konkursu na doktoranta w grancie NCN-OPUS.


 

Zarządzenie w sprawie wysokości i terminu wnoszenie opłat przez cudzoziemców


                                              Archiwum                                                  


 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Zarządzenie w sprawie udostępniania prac dyplomowych i doktorskich


 Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w pierwszym jak i w drugim semestrze.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 15 lutego 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:  http://www.bwm.up.krakow.pl/erasmus-studia/rekrutacja-2017-2018/


 

W roku akademickim 2016/2017 zapraszamy do skorzystania z poniższej oferty wykładów przygotowujących do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (30h, 2ECTS):
Filozofia: prowadzący – prof. dr hab. Czesława Piecuch – Instytut Filozofii i Socjologii
Socjologia: prowadzący – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP – Instytut Filozofii i Socjologii
Ekonomia: prowadzący – dr hab. Janina Pach, prof. UP – Instytut Politologii

Zapisy na w/w kursy odbywają się w jednostkach naukowo-dydaktycznych prowadzących dany kurs. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie się grupy co najmniej 8 doktorantów. Proszę dokonywać zapisów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora (w załączeniu), zajęcia te mogą być realizowane od II do IV roku studiów, z wymagalnością zaliczenia bez oceny do końca IV roku studiów. Egzamin doktorski z wybranej dyscypliny dodatkowej będzie się odbywał po otwarciu przewodu doktorskiego.


Zasady egzaminowania z języków obcych studentów – doktorantów, którzy rozpoczęli studia
III stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w 
Krakowie od 1 października 2013/14 r.


 

WARUNKI REKRUTACJI NA STACJONARNE 4-LETNIE STUDIA DOKTORANCKIE  2016/2017

Informacje o studiach 3. stopnia znajdują się na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego

Szczegółowe informacje na temat realizowanych kursów i wymagań znajdują się na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia, III stopnia.

Informacji dotyczących studiów 3. stopnia w naszym Instytucie oraz rekrutacji udziela Kierownik Studiów Doktoranckich z geografii
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP – tel. 12 662-62-65; e-mail sgkurek@up.krakow.pl

Dostępne formularze:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie

2. Ankieta kandydata na studia doktoranckie


ROK AKADEMICKI 2015/16


Przypominamy, że do 15 lipca 2016 r. do Kierownika Studiów Doktoranckich należy złożyć Sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (rok akademicki 2015/2016)  (wzór do pobrania tutaj).


Harmonogram zajęć semestr letni aktualizacja 10.03.

Organizacja roku akademickiego 2015/2016 na studiach doktoranckich

W załączonym pliku zamieszczamy pismo Kierownika Studiów Doktoranckich w sprawie organizacji roku na studiach doktoranckich stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016. Pismo do pobrania tutaj. 


Zapraszamy studentów doktorantów na wtorkowe seminaria naukowe (patrz „Aktualności” i katalog „Nauka”). Obecność jest obowiązkowa dla osób, których tematyka badań jest bliska tematom wykładów (referatów) seminaryjnych.

Studenci, którzy zamierzają otworzyć przewód doktorski muszą zaprezentować wyniki swoich badań na takim seminarium.