Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

pogoda
logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
terminarz zjazdów
harmonogram płatności za studnia odpłatne
wysokości opłat dla studentów roku I
wysokości opłat dla studentów roku II i III 
terminarz i wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców
Zasada zaliczania szkolenia BHP dla I roczników 


Konsultacje Dyrekcji Instytutu Geografii dla studentów niestacjonarnych i podyplomowych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

  • 4 listopada 2017r., godz. 10:00-11:00 –  Wicedyrektor ds. Dydaktycznych i Studenckich – dr Wioletta Kilar (W.Kilar@up.krakow.pl)
  • 9 grudnia 2017 r., godz. 9:00-10:00 – Dyrektor Instytutu Geografii – dr Tomasz Rachwał (T.Rachwal@up.krakow.pl)
  • 19 stycznia 2017 r., godz. 15:00-16:00  – Wicedyrektor ds. Dydaktycznych i Studenckich – dr Wioletta Kilar (W.Kilar@up.krakow.pl)
  • 9 lutego 2017 r., godz. 15:00-16:00 – Wicedyrektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej – prof. UP dr hab. Jacek Szmańda (Jacek.Szmanda@up.krakow.pl)Równocześnie zapraszamy na konsultacje Dyrekcji poprzez e-mail.


 
INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin studiów

Wszyscy studenci ostatnich lat studiów proszeni są o zapoznanie się ze sposobem postępowania w procesie dyplomowania.
Dokument został przygotowany przez Dziekanat Wydziału Geograficzno-Biologicznego.

Informacje o procedurze antyplagiatowej

Regulamin zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego dla studentów niestacjonarnych I i II stopnia

Wzory pism kierowanych do Dyrektora Instytutu Geografii i Dziekana Wydziału Geograficzno-Biologicznego
                                                   ARCHIWUM                                                 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 
Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku ak. 2016/2017 
Dyżury Pracowników Wydziału Geograficzno-Biologicznego

Stypendia socjalne: przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 
2016/2017 rozpocznie się od 1 czerwca 2016 r. i potrwa do 24 czerwca 2016 r.
W tym roku wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku.
Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne 
dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia
o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u 
(czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni), zaświadczenia o zasiłku 
chorobowym z KRUS-u i inne.

W powyższym terminie, wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych z trzech roczników, tj. I i II roku studiów pierwszego stopnia 
oraz I roku studiów drugiego stopnia – dla tych roczników 
nie przewidujemy terminów późniejszych. Dla studentów zrekrutowanych na I rok 
studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. 
Wnioski o inne rodzaje stypendiów, w tym o stypendia rektora dla 
najlepszych studentów, będzie można składać we wrześniu 2016 r.

Szczegółowe informacje, wniosek o stypendium i niezbędne załączniki dostępne 
są na stronie pomocy materialnej pod adresem: 
www.stypendia.up.krakow.pl

decyzja 
dokumenty 
terminarz

Informacja nt. sposobu organizacji szkolenia z zakresu BHP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Informacje
Pismo Prorektora ds. Kształecenia
Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia

Terminarz wnoszenia opłat przez cudzoziemców kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Organizacja kursu Ochrona Własności Intelektualnej w roku akademickim 2016/2017 

Opłata rekrutacyjna: opłaty za studia

Wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych

Wysokości opłat wnoszonych przez studentów drugich i kolejnych lat studiów niestacjonarnych

Wysokości opłat wnoszonych przez studentów za wpisy warunkowe

Informacja dotycząca wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych

Informuję, że od 30 października funkcjonuje kolejna część systemu informatycznego do obsługi systemu dydaktycznego „Wirtualna Uczelnia – obszar STUDENT”.

Zgodnie z informacją w piśmie skierowanym do Instytutu Geografii przez  Kanclerza UP, zobowiązuję studentów do zalogowania się do systemu i sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. Koperta z loginem i hasłem była (w przypadku studiów niestacjonarnych będzie) przekazana razem z legitymacją studencką. W przypadku braku adresu e-mail należy go uzupełnić w module Wirtualna Uczelnia.

Uwagi związane z funkcjonowaniem systemu, w tym problemy z jego onslugą należy zgłaszać do Centrum Obslugi Informtycznej (Mateusz Olejnik, p. 49, tel. 12 662-61-04, mail: wu@up.krakow.pl

Mariusz Szubert

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych i Studenckich