facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

Czasopisma i serie wydawnicze

redagowane i wydawane przez Instytut Geografii UP

 

 

Najnowszy Impact Factor (IF-2016) czasopism naukowych z bazy Web of Sci. (na jego podstawie powstaje punktacja czasopism tworzona przez MNiSW):

– IF czasopism z grupy GEOSCIENCE

– IF czasopism z grupy ENVIRONMENTAL SCIENCE

– IF czasopism z grupy AGRICULTURE AND FORESTY

– IF czasopism z grupy SOCIAL SCIENCE

IF czasopism z grupy MANAGEMENT SCIENCE

 

Wykaz czasopism naukowych z liczbą punktów MNiSW za lata 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz liczbą punktów za publikacje uwzględniane do ewaluacji jednostek za lata 2013-16 (wartość maksymalna – pogrubiona czcionka w tabeli)

– Lista A-2013-16 – czasopisma z bazy Journal Citation Reports posiadające współczynnik wpływu (IF)

– Lista B-2013-16 – czasopisma nieposiadające współczynnika wpływu (IF)

– Lista C-2013-16 – czasopisma z bazy European Reference Index for the Humanities (ERIH)

 

WYSZUKIWARKI CZASOPISM NAUKOWYCH:

– Wyszukiwarka czasopism punktowanych

– ARIANTA

– Index Copernicus