facebook facebook

Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

Decyzja Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020


Informujemy, iż została zamieszczona Decyzja Pani Prorektor ds. Studenckich Nr RO/D.0201-47/2018 w sprawie: wysokości opłat za noclegi studentów studiów niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w pokojach gościnnych Akademickiego Centrum Hotelowego w 2019 roku. 

Link do decyzji 


Informacje ogólne: 

Regulamin studiów podyplomowych
Zarządzenie dotyczące wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone przez Uczelnię
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat: zarządzenie, aneks
Informacje o procedurze antyplagiatowej