Sekretariat Instytutu:
pok. 442 (IV piętro):
czynny: 7:00-15:00;
sprawy studenckie 10:00-13:00.

LOGO IG

pogoda
logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
rekrutacja
harmonogram płatności za studnia odpłatne
wysokości opłat
terminarz zjazdów
terminarz wpłat czesnego

Informacje dotyczące roku akademickiego 2016/2017

Wysokość opłat za studia podyplomowe (dodatkowe zarządzenie w sprawie cudzoziemców)
Informacja dotycząca wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych
Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych i podyplomowych (zajęcia 
w ramach studiów podyplomowych odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele)
Dyżury Pracowników Wydziału Geograficzno-Biologicznego
 

Informacje ogólne: 
Regulamin studiów podyplomowych
 Decyzja w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UP
Zarządzenie dotyczące wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone przez Uczelnię
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat: zarządzenie, aneks
Informacje o procedurze antyplagiatowej
 

Informacje dotyczące roku akademickiego 2015/2016
Zajęcia na studiach podyplomowych rozpoczynają się 14 listopada 2015 r.
Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2015/2016 (terminy mogą ulec niewielkim zmianom)
Decyzja w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych
 i podyplomowych w roku akademickim 2015/2016
Decyzja w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych
rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016