Sekretariat Instytutu
pok. 442 (IV piętro)
czynny:
poniedz., środa, piątek 9:00-15:00;
wtorek 6:30-15:00
sprawy studenckie 10:00-13:00.

logo, most, prostokąt

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
logo, most, prostokąt

Tagi

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

rek_geo rek_gp rek_tir rek_os  

csm_Logo_ReCall_a691320371

Witamy na stronie międzynarodowego projektu badawczo-wdrożeniowego
„Rozwijanie kompetencji sektora detalicznego dla nauczycieli”
– „Retail Sector Competencies for all Teachers” (ReCall)

Partnerzy projektu: 

Wykonawcami projektu są 3 uniwersytety i 3 szkoły zawodowe z każdego z krajów partnerskich:
Uniwersytet w Kolonii (Niemcy) – lider projektu,

Uniwersytet w Bergamo (Włochy),
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Zespół Szkół Przemyłu Spożywczego w Krakowie,
Berufskolleg an der Lindenstraße (Niemcy),
Ente di Formazione Sacra Famiglia (Włochy).

Okres realizacji: 1.11.2015 – 31.10.2017

W ramach projektu przygotowano narzędzie internetowe określane jako Teacher Training Tool (TTT) do szkoleń nauczycieli. Narzędzie TTT zawiera informacje i ćwiczenia praktyczne w zakresie wykorzystania materiałów dydaktycznych w pracy z uczniami, obejmujących następujące cztery kompetencje: „radzenie sobie z krytyką”, „praca w zespole”, „zarządzanie czasem” oraz „samocena mocnych i słabych stron”. Opracowane narzędzie umożliwia dostęp do multimedialnych ćwiczeń i informacji nauczycielom szkół średnich (w szczególności zawodowych – techników i szkół branżowych), z których można korzystać w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Cele badawcze związane są z analizą wykorzystania i efektywności szkoleń on-line przez nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat aktualnych wyników projektu, zgłoś chęć otrzymywania Newslettera.

Link do końcowego listu informacyjnego (newslettera): ReCall_newsletter_final_PL (w wersji polskiej) / ReCall_newsletter_final_ENG (w wersji angielskiej / final newsletter – English version)

Finansowanie:

csm_eu_flag_co_funded_pos__rgb__right_1__acf821a44b

Projekt finansowany przez Komisję Europejską Program Erasmus PLUS. Materiały szkoleniowe powstały w wyniku projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Materiały szkoleniowe odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Podstawowe informacje o projekcie:

Właściwe relacje z klientami, dostawcami, przełożonymi, a także z kolegami i koleżankami są bardzo ważne w przyszłej pracy zawodowej ucznia nie tylko w handlu detalicznym, lecz również w innych zawodach. Aby uczeń mógł odnieść sukces w życiu zawodowym, powinien rozwijać umiejętności komunikacji z innymi, budowania odpowiednich relacji interpersonalnych z pojedynczymi osobami oraz całym zespołem, a także samooceny, zarówno własnych mocnych i słabych stron, jak i  podejmowanych przez siebie działań. Niezmiernie ważna jest także umiejętność efektywnego zarządzania czasem, zarówno w życiu zawodowym, jak i w szkole i życiu prywatnym. Są to ważne kompetencje społeczne i osobiste, zaliczane do szeroko rozumianych kompetencji przedsiębiorczych, których rozwój uznano za kluczowy w europejskich systemach edukacji.

Podjęte w ramach międzynarodowego projektu ReCall prace miały na celu opracowanie koncepcji szkolenia nauczycieli w zakresie kształtowania wybranych kompetencji przedsiębiorczych uczniów. Wykorzystano – wypracowane w ramach wcześniej realizowanego projektu ReSeCo – materiały dydaktyczne (określane jako TLA, od ang. Teaching & Learning Arrangements), dokonując ich analizy i oceny w zakresie dostosowania do aktualnych potrzeb szkolnictwa zawodowego. Wypracowanie narzędzi szkoleniowych powinno ułatwić nauczycielom wdrażanie tej koncepcji i materiałów w szkołach średnich, szczególnie zawodowych o profilu handlowym.

Korzyści ze szkolenia i wykorzystania materiałów dydaktycznych (TLA):

Skorzystanie z portalu zawierającego TTT i realizacja szkolenia przez nauczycieli powinna przyczynić się do lepszego wykorzystania wypracowanych materiałów dydaktycznych TLA w szkole, co z kolei powinno wpłynąć na podniesienie kompetencji ich uczniów w tych czterech obszarach. Materiały TLA zostały przetestowane i wdrożone do kształcenia w szkołach zawodowych o profilu handlowym w czterech krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, Polska i Włochy). Są one dostępne w czterech lokalnych językach w postaci publikacji książkowych oraz w polskiej wersji językowej w postaci elektronicznej.

Skorzystanie z narzędzia TTT przynosi szereg korzyści dla nauczyciela i jego uczniów.  Przede wszystkim daje możliwość szybkiego przeglądu materiałów dydaktycznych (TLA) dotyczących rozwijania kompetencji osobistych i społecznych. Dzięki TTT, składającego się z różnych elementów multimedialnych, można zobaczyć, jakie są możliwości wykorzystania materiałów dydaktycznych (TLA) w klasie. Zakres i czas wykorzystania TTT mogą być indywidualnie określane przez użytkownika, co oznacza, że szkolenie można zatrzymać i uruchomić w dowolnym momencie.  Skorzystanie ze szkolenia przez nauczycieli, jeśli zechcą wykorzystać w pracy dydaktycznej  proponowane materiały, powinno wpłynąć na rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych i społecznych, które są niezbędne w codziennej pracy. Uczniowie łatwiej poradzą sobie w sytuacjach, w których konieczne są takie umiejętności, jak radzenie sobie z krytyką, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji czy zarządzanie własnym czasem, czyli praktycznie w każdym miejscu – nie tylko w pracy, ale także w szkole czy domu w różnych sytuacjach rodzinnych. Dzięki wykorzystaniu TLA uczniowie mają możliwość rozwiązywania sytuacji problemowych w twórczy sposób razem z kolegami i koleżankami z klasy, a także rozwijają umiejętność porozumiewania się i współpracy.

Dostęp do portalu ReCall z narzędziem szkoleniowym TTT i materiałów dydaktycznych:

Z narzędzia szkoleniowego TTT w zakresie rozwijania czterech kompetencji osobistych i społecznych uczniów można skorzystać bezpłatnie w dowolnym czasie i miejscu wchodząc pod następujący adres: http://www.recall-ttt.uni-koeln.de/pl/

Link do strony projektu w języku angielskim: http://www.recall.uni-koeln.de/en/home/

Adres dostępu do materiałów dydaktycznych „Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych” http://www.recall-ttt.uni-koeln.de/sites/recall/pdf/ReSeCo_PL.pdf

Aktualności:

W dniu 10 października 2017 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli (multiplier event), podczas których zostały zaprezentowane materiały dydaktyczne i narzędzia szkoleniowe wypracowane w ramach projektu. Natomiast w trakcie 14. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorczość w rozwoju kładów regionalnych” zostały przedstawione w referacie wyniki badawcze projektu.
Link do streszczenia referatu:
http://www.entrepreneurship.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/02/5_2Osuch_Kilar_Kurek_Rachwal.pdf.